e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Pla de contingència d'ESEC

Prevenció i control de la infecció pel COVID-19


La direcció ha elaborat un Pla de Contingència en el que s'adopten les mesures organitzatives, de prevenció i control de la infecció pel COVID-19.

Tot i això, el pla de contingència, s'haurà d'adequar a l'evolució de l'epidèmia i s'atendrà, en qualsevol cas, a les instruccions i directrius de les autoritats sanitàries.

1. Àmbit d'aplicació:

1.1 Aquest Pla de contingència és d'aplicació a tots els alumnes, a l'equip docent i a tot el personal del Centre Metal·lúrgic i ESEC .
2. Mesures de higiene i prevenció:

2.1 Per tal de que el retorn a l'activitat es faci amb la màxima tranquil·litat i seguretat possible, passarem un breu qüestionari/declaració a totes les persones que accedeixin a les instal·lacions per minimitzar el risc d'infecció.

2.2 Es posa a disposició dels alumnes, equip docent i de tot el personal el següent material: guants, mascaretes i gel hidroalcohòlic.

2.3 Diàriament es duu a terme la neteja i desinfecció posant especial atenció en les zones comunes, materials, accessos, etc.

2.4 S'ha organitzat la circulació de persones i la distribució dels espais (en especial les aules) per garantir que es mantenen les distàncies de seguretat.

2.5 Es limitarà, al màxim, l'ús de papers i materials.

2.6 Els espais destinats a l'atenció al públic s'han protegit amb mampares i dispensadors de solucions hidroalcohòliques.C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |   Política de qualitat    |    Política de cookies    |    Pla de contingència    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos