e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Indústria 16 - 08202 Sabadell

CANVIS EN LES NORMES ISO. ARTICLE DE MARC SANTANDREU

Notícia


21/06/2024

CANVIS EN LES NORMES ISO. ARTICLE DE MARC SANTANDREU

Canvis en les Normes ISO.
Nova addenda 2024 sobre el canvi climàtic. Impacte i adaptació.


El passat 23 de febrer es va a publicar la nova esmena a les normes de la família ISO. Aquest canvi afecta a diferents normes relacionades amb els sistemes de gestió; ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 13485, etc. Tindrem en compte en aquest article que, pel seu major nombre de certificacions, afecta sobretot a la ISO 9001: Sistemes de Gestió de la Qualitat. La seva codificació oficial és ISO 9001:2015/Amd 1:2024, i inclou nous requisits que s'han de tenir en compte per mitigar l'impacte climàtic a de les organitzacions que tenen aquests sistemes implantats. L'Organització Internacional per a la Normalització (ISO) i la Comissió Electrotècnica Internacional han apostat per la incloure el concepte del canvi climàtic en la ISO 9001 en resposta a la urgència climàtica a la qual ens enfrontem. Existeix un compromís d'actualitzar les normes de manera periòdica. Des de 2015 no hi havia hagut cap actualització, quan en principi, es parla d'actualitzacions cada 5 anys, que mai s'han complert. Aquesta breu addenda potser servirà per poder justificar aquesta actualització, després del darrer canvi profund del 2025, i de l'impàs que ha suposat els anys de coronavirus.

Per què és important el canvi climàtic per a la gestió de la qualitat?
El canvi climàtic és un repte global que pot tenir un impacte significatiu en les organitzacions de molts sectors. L'augment de la temperatura global, la pujada d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, els fenòmens meteorològics extrems i la pujada del nivell del mar, poden afectar la capacitat de les empreses per a produir i subministrar productes i serveis, així com per complir amb els seus requisits de qualitat. Fins ara, la Norma ISO 9001:2015 es una guia per a les organitzacions que tenen com a objectiu millorar la seva qualitat i eficàcia en la gestió. Amb la present actualització, es busca també fomentar la sostenibilitat i mitigar l'impacte climàtic, promovent la responsabilitat ambiental en les organitzacions que volen complir amb aquesta normativa.

Què afegeix l'addenda de la norma ISO 9001:2024?
L'addenda de la norma ISO 9001:2024 presenta exactament un redactat curt i concís, que comporta una ampliació de l'enfoc del context i de les parts interessades, de la següent manera: "4.1 Comprensió de l'organització i el seu context. L'organització ha de determinar les qüestions externes i internes que siguin rellevants per al seu propòsit i que afectin la seva capacitat per aconseguir els resultats previstos del seu sistema de gestió." Text afegit: L'organització haurà de determinar si el canvi climàtic és un tema rellevant. "4.2 Comprendre les necessitats i expectatives de les parts interessades. L' organització determinarà: - les parts interessades que són rellevants per al sistema de gestió. -els requisits rellevants d' aquestes parts interessades. -quins d' aquests requisits s'abordaran a través del sistema de gestió." Text afegit: NOTA: Les parts interessades pertinents poden tenir requisits relacionats amb el canvi climàtic. Així doncs, el text afegit afecta els apartats 4.1 i 4.2 d'ISO 9001, demanant a les organitzacions que analitzin el possible impacte del canvi climàtic a productes i serveis, però no inclou requisits específics de documentació o registres d' aquesta consideració. Seria assenyat pensar que aquest efecte del "canvi climàtic" estaria només vinculat a ISO 14001 (Sistemes de Gestió ambiental), però els experts han considerat que l'impacte és tant important que afecta a tots els sistemes de Gestió. Impacte dels canvis per les empreses certificades o en procés. En ISO 9001, la implementació de l'esmena implica considerar com el canvi climàtic pot afectar la capacitat de l'empresa per complir amb la satisfacció dels seus clients i amb els requisits de qualitat dels seus productes o serveis. Això significa, en primer lloc, revisar el context intern i extern i les necessitats de les parts interessades, actualitzant allò que sigui necessari.

Finalment, haurem d'incloure una nova reavaluació dels riscos i les oportunitats relacionats amb aquests canvis, ja siguin, per exemple, esdeveniments climàtics extrems, canvis en la disponibilitat de recursos o l'estabilitat de la cadena de subministrament. Determinar quines qüestions són pertinents per a l' àmbit i la finalitat de les organitzacions no és un requisit nou. És possible que moltes organitzacions ja hagin avaluat com pot afectar el canvi climàtic a la seva activitat i hagin determinat si es tracta o no d' una qüestió rellevant que s'ha d'abordar en el seu context particular. En cas que així sigui, aquesta actualització ja es pot considerar aplicada.

CAS PRÀCTIC:
L’empresa RELSA, d’instal·lacions elèctriques de baixa i alta tensió, fontaneria, gas, tèrmiques, mecàniques (ventilació, extracció i equips de pressió) telecomunicacions i energies renovables, després d’avaluar el seu context i els requisits de les parts interessades, es va proposar participar en un projecte d’instal·lació d’energies renovables, GENERAMÉS, en col·laboració amb l’empresa E-CONNECTA'T 2000 d’inserció laboral. D’aquesta manera es va identificar una nova oportunitat vinculada a una necessitat de reducció de generació de gasos d’efecte hivernacle, participant de manera activa en la descarbonització de la seva activitat i augmentant el ventall dels seus productes sostenibles.

Marc Santandreu
Director de sistemes de Qualitat del Centre Metal.lúrgic
Per a més informació no dubteu a contactar amb nosaltres.
qualitat@centrem.cat


Més informació
Tornar al llistat


C. Indústria, 16    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |   Política de qualitat    |    Política de cookies    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos