e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Indústria 16 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos oberts i WebinarsLA NOVA NORMATIVA DE LA FACTURACIÓ ELECTRÒNICA I NOUS REQUISITS DELS PROGRAMES DE FACTURACIÓ
- FORMACIÓ WEBINAR-

En aquest curs s'aprendran els diferents requisits i característiques per implantar la facturació electrònica; entre d'altres, els requisits tècnics i d'informació que s'han d'incloure a la factura electrònica a efectes de verificar la data de pagament i obtenir els períodes mitjans de pagament i els requisits d'interoperabilitat mínima entre els prestadors de solucions tecnològiques de factures electròniques. Així mateix, s'aprendran els requisits que han d'adoptar els programes informàtics que suportin els processos de facturació d'empresaris i professionals i l'estandardització de formats dels registres de facturació.


ADREÇAT A:

Empresaris, emprenedors, professionals autònoms, directors financers i administratius, directors comercials, caps de comptabilitat i facturació.

OBJECTIUS:

1) Conèixer l´objecte del Reglament de facturació electrònica.
2) Saber les disposicions relatives a l’àmbit d’aplicació subjectiu i objectiu de la norma.
3) Saber quins són els formats de les factures electròniques admeses pel Reglament de facturació.
4) Aprendre les característiques bàsiques del nou sistema espanyol de factura electrònica.
5) Conèixer com es podrà fer la facturació electrònica mitjançant plataformes privades o la solució pública.
6)Saber els aspectes tècnics del sistema de facturació electrònica i la interoperabilitat entre plataformes.
7)Conèixer les obligacions noves dels destinataris de factures electròniques amb l´expedidor.
8)Saber la destinació que es dona a la informació obtinguda a través de les factures electròniques.
9)Conèixer el nou Reglament que estableix els requisits que han d’adoptar els programes informàtics que suportin els processos de facturació d’empresaris i professionals.
10)Saber els requisits que han de complir els programes de facturació per ser considerats legals.


PROGRAMA

QUÈ ÉS UNA FACTURA ELECTRÒNICA

Concepte i principis que regeixen a la factura electrònica.

Els diferents tipus de factura electrònica.

Els formats tradicionals de factura electrònica.

Els continguts mínims de la factura electrònica.

Els requisits formals i fiscals de les factures electròniques.

Els formats de les factures electròniques admeses pel Reglament de facturació.

ELS    PRECEDENTS     NORMATIUS    DE    LA     FACTURA    ELECTRÒNICA OBLIGATÒRIA

La primera regulació de la factura electrònica al Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, Reglament de facturació.

La normativa de factura electrònica per a les empreses prestadores de serveis establerta per la Llei 56/2007, de 28 de desembre.

Les normes per a la factura electrònica per a consumidors recollides al Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures al Sector Públic.

ELS BENEFICIS QUE APORTA LA FACTURA ELECTRÒNICA

Els problemes que es pretenen solucionar amb el nou Reglament de facturació electrònica.

Els avantatges que es poden aconseguir amb la factura electrònica.

LA NORMATIVA QUE IMPLANTA LA FACTURA ELECTRÒNICA OBLIGATÒRIA

L'obligació d'emetre factura electrònica establerta per la Llei 18/2022, del 28 de setembre, de creació i creixement d'empreses i ampliada pel Reglament de desenvolupament de la Llei.

La normativa de facturació del Reglament de facturació electrònica.

Els objectius del Reglament de facturació electrònica.

ASPECTES CLAU DEL REGLAMENT DE FACTURACIÓ ELECTRÒNICA

La regulació de la factura electrònica entre empresaris i professionals.

La regulació de les plataformes privades de facturació electrònica.

La solució pública de facturació electrònica gestionada per l'AEAT.

Les normes d'informació sobre l'estat de la factura.

ELS OBLIGATS A LA UTILITZACIÓ DE LA FACTURA ELECTRÒNICA I EL CALENDARI  D'IMPLANTACIÓ

Els empresaris i professionals obligats a expedir i lliurar factura electrònica.

Les excepcions a l'obligació d'emetre factura electrònica.

El calendari d’implantació de l’obligació d’emetre i rebre factura electrònica.

El calendari d'implantació de l'obligació de comunicar els estats de la factura electrònica un cop enviada.

EL NOU SISTEMA ESPANYOL DE FACTURA ELECTRÒNICA

Les característiques del sistema espanyol de factura electrònica.

Les plataformes privades d’intercanvi de factures electròniques que formen part del sistema espanyol.

Els requisits tècnics exigibles a les plataformes privades d'intercanvi de factures electròniques.

La solució pública de facturació electrònica gestionada per l'AEAT.

EL REGLAMENT QUE ESTABLEIX REQUISITS QUE HAN D’ADOPTAR ELS PROGRAMES INFORMÀTICS DE FACTURACIÓ

Reial Decret 1007/2023, de 5 desembre, que aprova el Reglament que estableix els requisits dels programes informàtics de facturació.

Entrada en vigor del Reglament i els terminis que disposen els empresaris i els comercialitzadors dels sistemes informàtics per fer els canvis que fixa la norma.

Els requisits que han de complir els programes de facturació que usen les empreses per ser considerats legals.

Les modificacions introduïdes pel Reial Decret 1007/2023 al Reglament que regula les obligacions de facturació.

La generació del registre de facturació d'alta i el contingut.

La tramesa automàtica dels registres de facturació a l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

NORMES PER A L'EMISSIÓ DE FACTURES SEGONS EL REIAL DECRET 1619/2012, DEL 30 DE NOVEMBRE, QUE REGULA LES OBLIGACIONS DE FACTURACIÓ.

Les excepcions a l'obligació de facturar.

Els principals tipus de factura amb la normativa actual.

El contingut formal de les factures.

Les factures recapitulatives.

Les factures exemptes de la quota de l'IVA.

L'obligació de conservar les factures i els terminis de conservació.

Les factures rectificatives.

La factura proforma.

El règim sancionador del deure facturació.


Durada: 9 hores


FORMULARI DE PRE-INSCRIPCIÓ:
Si esteu interessats en aquest curs podeu fer aquesta PRE-INSCRIPCIÓ, i quan tinguem les dades d'impartició us enviarem la circular informativa en el correu electrònic que ens indiqueu per fer la INSCRIPCIÓ definitiva:

CURS: LA NOVA NORMATIVA DE LA FACTURACIÓ ELECTRÒNICA I NOUS REQUISITS DELS PROGRAMES DE FACTURACIÓ
 
Nom i cognoms:
Empresa:
Telèfon :
Adreça electrònica:  
Observacions:
Tornar al llistat


C. Indústria, 16    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |   Política de qualitat    |    Política de cookies    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos