e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Indústria 16 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos oberts i WebinarsMORFOPSICOLOGIA FACIAL APLICADA A LA COMUNICACIÓ
EL RECEPTORS SENSORIALS: “LES PORTES D’ENTRADA DE LA PERSONALITAT”

 

 Aquest curs de Morfopsicologia facial aplicada a la comunicació, t´ aportarà un valuós coneixement per saber, a través dels moviments biològics dominants del receptors sensorials, com entaular una comunicació eficaç des del primer instant amb qualsevol interlocutor.

 

 

 


ADREÇAT A:

A tothom que vulgui “connectar” de forma precisa i eficaç amb el seu entorn, ja sigui a nivell professional com personal.

OBJECTIUS:

1) Ser capaços d’identificar la forma prioritària de comunicació de qualsevol persona.
2) Ser capaços d’adaptar a “mida” la informació d’un missatge perquè l’interlocutor ens obri les “portes”.
3) Guanyar la confiança del vostre interlocutor en “parlar” en el mateix “llenguatge”.


PROGRAMA

1) La observació global del receptors.

Conèixer i comprendre.

Quina responsabilitat tenen i perquè?.

Símils de la importància dels receptors.

Les seves funcions respectives.

Com els observarem?.

Els seus moviments biològics.

Quin moviment biològic domina la comunicació, obertura o tancament?.

El moviment biològic dominant evoluciona cap a una dinàmica de curiositat o prudència?.

2) La observació específica dels 4 moviments biològics i el seu significat.

La dilatació, la retracció, la projecció i la contenció:  morfologia, psicologia, comportaments esperats i com tractar-los.

Test de comprensió:  som diversos.

3) La tonicitat dels receptors.

La comunicació activada (el to), la seva morfologia i psicologia.

La comunicació desactivada (l’atonia), la seva morfologia i psicologia.

Test de comprensió de la tonicitat dels receptors.

4) Anàlisi de personatges i la seva comunicació.

Exercici grupal d’anàlisi dels receptors.


Durada: 6 hores

DADES DE CURS

22 i 24 d'abril, dilluns i dimecres de 15.30h a 18.30h.
 a ESEC- c/ Industria, 16, - Entrada per plaça Miquel Crusafont - Sabadell.

El nostre docent, Sr.Josep Viñals Artigas, docent en Morfopsicologia facial aplicada i en Psicomorfologia facial des del 2004. És Diplomat en Morfopsicologia per la Société Française de Morphopsychologie. Té un Màster en Morfopsicologia aplicada a les vendes per l’IMPA (Institut de Morpho-Psychologie Appliquée) i també és Diplomat en PsicoMorfologia Facial per Sicograf.

 Preu:   150€ - Curs BONIFICABLE
Totes les empreses poden recuperar 78€.

Aquests preus inclouen la gestió del crèdit bonificable.

Autònoms i aturats: 127,50€ - No poden acollir-se a la bonificacióINSCRIPCIÓ:

Condicions de matriculació:

1. L'import de la matrícula haurà de quedar abonat, com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici del curs, mitjançant qualsevol de les possibilitats indicades al full d'inscripció (transferència, domiciliació bancària, xec, ...)

2. En el cas que la matrícula es faci efectiva mitjançant transferència bancària, cal fer arribar una còpia del comprovant 48h abans de l'inici del curs.

3. Anul·lacions de matrícula:

  • Comunicada amb un mínim de tres dies abans de l'inici del curs: devolució del 50% de l'import de la matrícula.
  • En qualsevol cas l'alumne podrà cedir la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a ESEC les dades del nou participant.
  • No s'abonarà l'import si es produeix una baixa un cop iniciat el curs.


4. Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació. En el cas que la seva inscripció es veiés afectada per aquesta limitació li faríem saber al més aviat possible.

Data màxima inscripció: 3 dies hàbils abans de l'inici del curs.

5. ESEC es reserva el dret d'anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.
6. Es lliurarà un certificat d'assistència a qui assisteixi com a mínim el 80% d'hores lectives.


Quin és el seu estat laboral?
La seva empresa està associada a:
Factura a nom de:
Com ens ha conegut:
Accepto les condicions de la matriculació.

En cas de dubte o aclariment podeu contactar amb esec@esec.catTornar al llistat


C. Indústria, 16    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |   Política de qualitat    |    Política de cookies    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos