e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Indústria 16 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos oberts i WebinarsGENERACIÓ DIGITAL PIMES- PROGRAMA EADA BUSINESS SCHOOL
TRANSFORMACIÓ DIGITAL PER A DIRECTIUS I RESPONSABLES D´ÀREA- CURS SUBVENCIONAT-

La digitalització és avui la base fonamental on resideixen els guanys més grans en supervivència i competitivitat per a les empreses. Les necessitats de digitalització a les empreses requereixen alhora professionals altament qualificats que els ajudin en la seva transformació digital. Això passarà per abordar els canvis que s´han de produir en les persones, les organitzacions i els models de negoci, més enllà de l´ús d´una tecnologia en concret.

Es tracta d’un programa de Transformació Digital d’on els participants en sortiran amb un full de ruta, un Pla d’Acció per al procés de Digitalització adequada a la seva empresa i/o per la ratificació del procés que aquesta ja hagi iniciat.


ADREÇAT A:

A directius o responsables d´àrea de PIME.
Poden accedir els participants de les PIMES que tinguin +10 i -250 treballadors en plantilla.

OBJECTIUS:

a) Oferir a les persones d´equips directius i responsables d´àrea de PIMES els coneixements i les habilitats necessàries per impulsar la transformació digital de les seves empreses i amb això millorar la productivitat i les seves possibilitats de creixement i internacionalització.
b) Entendre com la tecnologia impacta en els negocis, permetent situar el client al centre per donar solució a les seves necessitats, i generar i explotar la dada per a la presa de decisions del negoci.
c) Disminuir la bretxa digital per qüestions de gènere incrementant el nombre de dones matriculades i formades en gestió digital de la PIME.


PROGRAMA

1. L'EMPRESA A L'ECONOMIA DIGITAL ...................................................................             24h

Competència general: Disposar del marc d’actuació per a elaborar i engegar el Pla de Transformació Digital PIME

1.1 El context digital .    

1.2 Nous models de negoci.

1.3 La transformació digital a l’empresa.

1.4 Sostenibilitat i economia circular.      

1.5 El pla de transformació digital I: Diagnòstic i reflexió estratègica.               

2. TRANSFORMANT L’EXPERIÈNCIA DEL CLIENT..................................................             40h

Competència general: Incrementar i fidelitzar els clients en aquest nou context, atraient-los i optimitzant la seva experiència amb l’empresa en tots els moments de la seva relació amb la mateixa           

2.1 El client en la nova era digital.            

2.2 Experiència de client i de producte.  

2.3 Atraient el client: el procés de generació de tràfic.     

2.4 Captant el client I: el procés d’informació i decisió.

2.5 Captant el client II: el procés de compra i  lliurament.               

2.6 Fidelitzant el client. El procés de postvenda.

2.7 Entorn legal: propietat i privacitat.    

2.8 El pla de transformació digital II: Mapa d’experiència de client.           

3. HABILITANT TECNOLÒGICAMENT LA TRANSFORMACIÓ......................................................................40h

Competència generalIdentificar i adoptar, entre les tecnologies disponibles, aquelles que més poden ajudar la PIME a connectar millor amb els seus clients, automatitzar els processos, prendre millors decisions i innovar per construir valor.

3.1 Analítica digital i big data.       

3.2 Machine learning i Intel·ligència artificial.      

3.3 ERP i CRM.  

3.4 Cloud.

3.5 Ciber-seguretat.       

3.6 Automatització i robotització.             

3.7 D’altres eines (Blockchain…) i tendències.      

3.8 El pla de transformació digital III: Llenç  (Canvas)de la transformació digital.               

4. GESTIONANT EL CANVI..........................................................................................................................20h

Competència general: Gestionar l'organització i les persones de la PIME per expandir la cultura digital i implementar formes de treball i comunicació àgils que afavoreixin el canvi.

4.1 Persones i organització.

4.2 Transformació cultural.          

4.3 Metodologies de innovació/agile.     

4.4 Productivitat personal i eines col·laboratives.

4.5 El pla de transformació digital IV: Pla d’Acció.              

5. CASOS D’ÚS SECTORIALS.......................................................................................................................12h

Competència general: Aplicar en el disseny i implantació del Pla de Transformació digital de l’empresa, les lliçons apreses per d’altres empreses de diversos sectors que ja han abordat  la seva transformació digital.

El Pla d’Acció que cal desenvolupar durant el curs, es farà amb les següents fases i lliurables, seguint un únic model estàndard de Pla, que es proporcionarà a cada participant:

1. Diagnòstic i reflexió estratègica inicial sobre el grau de digitalització de la PIME i oportunitats.

o Anàlisi interna: nivell de maduresa digital de l'empresa a partir del “Test de Diagnòstic Digital de la PIME” emplenat prèviament.

o Anàlisi Externa: estratègies, models de negoci i productes oferts per competidors i empreses innovadores.

o Definició inicial de principals àrees d’actuació.

2. La experiència del client

o Descripció del perfil del client “ideal” -buyer persona i mapa d’empatia.

o Canvas de Model de Negoci (Business Model Canvas): representació de com l’empresa crea, lliura i captura valor.

o Mapa d’experiència de client o Customer Journey: representació dels aspectes determinants en cada una de les etapes de contacte d’un client (real o potencial) amb l’empresa.

3. Àmbits d’acció per a la transformació:

o Canvas de Transformació Digital: actuacions en 8 àmbits per assolir els objectius perseguits.

1. Client com a centre. 2. Enginyeria de processos . 3. Metodologia. 4. Innovació.

5. Lideratge i cultura digital. 6. Tecnologia. 7. Negoci digital. 8. Màrqueting digital.

o Resum de les tecnologies a millorar o implantar.

4. Pla d’Acció:

o Objectius i KPI’s: objectius a assolir a curt i mig termini i indicadors de mesura.

o Matriu de priorització d’iniciatives “quick-wins” .

o Concreció d’actuacions del pla: iniciatives, tasques, terminis, responsables i pressupostos de les accions a desenvolupar.

o Constitució i formació de l’equip que liderarà el canvi.


Durada: 150 hores


FORMULARI DE PRE-INSCRIPCIÓ:
Si esteu interessats en aquest curs podeu fer aquesta PRE-INSCRIPCIÓ, i quan tinguem les dades d'impartició us enviarem la circular informativa en el correu electrònic que ens indiqueu per fer la INSCRIPCIÓ definitiva:

CURS: GENERACIÓ DIGITAL PIMES- PROGRAMA EADA BUSINESS SCHOOL
 
Nom i cognoms:
Empresa:
Telèfon :
Adreça electrònica:  
Observacions:
Tornar al llistat


C. Indústria, 16    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |   Política de qualitat    |    Política de cookies    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos