e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Indústria 16 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos oberts i WebinarsOFFICE MANAGEMENT

Les noves necessitats a les quals s´enfronten les empreses requereixen una actualització i professionalització dels perfils professionals que la integren, per poder ser més competitius i aconseguir els objectius fixats.

Un dels perfils que més ha evolucionat en els darrers anys és el del personal d’assistència i secretariat. Actualment la major part de les funcions que desenvolupaven aquest professionals les assumeix l'Office Manager, però des d'una altra perspectiva que requereix diferents habilitats. I que implica també una formació diferent i diversificada.

 Però què és un Office Manager?

Fonamentalment és la persona encarregada d´organitzar totes les activitats administratives que permeten a una oficina funcionar de manera eficient i eficaç. I en molts casos, a més, són la cara visible de l´empresa.

Es tracta doncs, d’un perfil transversal que ha de treballar amb una gran dosi d’organització i autonomia i tenir coneixements molt variats, per poder ser funcional per tots els departaments i tasques que ha de realitzar.

 

 


ADREÇAT A:

1) Professionals dels departaments de secretariat o administració que volen ampliar els seus coneixements per millorar el desenvolupament de les seves tasques a l’empresa.
2) Personal que desenvolupa tasques pròpies d’Office Manager i que desitja conèixer noves eines i tècniques per aconseguir millors resultats.
3) Empreses que necessiten que el personal dels departaments de secretariat o administració tinguin perfils més globals per donar millors solucions a les necessitats de l’empresa.

OBJECTIUS:

1) Conèixer el perfil i les tasques que desenvolupa un Office Manager i la seva importància dins de l’organització, per posar en valor aquesta posició.
2) Assolir els coneixements necessaris en matèria d’administració, comunicació, gestió i recursos humans per poder desenvolupar correctament les tasques pròpies d’un Office Manager.
3) Conèixer diferents tècniques i eines d’organització i gestió per optimitzar els recursos i augmentar la productivitat.


PROGRAMA

1. Funcions de l'Office Management.
Àrees d’actuació i funcions.
Competències i habilitats.
 

2. Atenció telefònica i recepció de visites.
Protocol per l´ús del telèfon.
Gestió de visites dins de l´empresa.

3. Gestió de viatges.
Viatges nacionals i internacionals.
Eines d’organització i gestió de viatges.
Liquidació de despeses.
 

4. Gestió i manteniment d'agendes i reunions.
Gestió d’agenda.
Gestió de contactes.
Eines d’organització i gestió.
 

5. Gestió administrativa.
Gestió i manteniment de bases de dades.
Gestió de serveis, subministraments i consums.
Gestió d’arxiu i documentació.
 

6. Gestió financera.
Facturació.
Gestió de pagaments.
Control de despeses.
Gestions bancaries.

7. Gestió de recursos humans.
Gestió i seguiment de baixes i altes.
Control de dies lliures i vacances.
Control d’horaris.
Eines per la gestió i el control d’horari.

8. Gestió d'esdeveniments.
Gestió i organització d’esdeveniments virtuals.
Gestió i reserva de sales de reunions.
Gestió d’esdeveniments interns.


Durada: 16 hores

DADES DE CURS

Opció abril: 8,10,15 i 17 d'abril, dilluns i dimecres de 15.30h a 19.30h.

Opció octubre: 15,17,22 i 24 d'octubre, dimarts i dijous de 15.30h a 19.30h.

a ESEC Centre Formació -  Plaça Miquel Crusafont de Sabadell.

La nostra docent, Sra. Cristina Amores és Assistent Executiva i Formadora en Assistència Executiva i Assistència Virtual. Amb aquestes formacions pretén professionalitzar una posició essencial en tota organització, però sovint ocupada per perfils genèrics als que els hi manca formació específica, que els permeti contribuir de forma plena i activa a la consecució dels objectius de l'empresa. Vols saber més de la nostra docent ?

Preu:  215€- Curs BONIFICABLE

Totes les empreses poden recuperar 208 €.
Aquests preus inclouen la gestió del crèdit bonificable.

Autònoms i aturats:  182,75€. No poden acollir-se a la bonificació.INSCRIPCIÓ:

Condicions de matriculació:

1. L'import de la matrícula haurà de quedar abonat, com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici del curs, mitjançant qualsevol de les possibilitats indicades al full d'inscripció (transferència, domiciliació bancària, xec, ...)

2. En el cas que la matrícula es faci efectiva mitjançant transferència bancària, cal fer arribar una còpia del comprovant 48h abans de l'inici del curs.

3. Anul·lacions de matrícula:

  • Comunicada amb un mínim de tres dies abans de l'inici del curs: devolució del 50% de l'import de la matrícula.
  • En qualsevol cas l'alumne podrà cedir la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a ESEC les dades del nou participant.
  • No s'abonarà l'import si es produeix una baixa un cop iniciat el curs.


4. Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació. En el cas que la seva inscripció es veiés afectada per aquesta limitació li faríem saber al més aviat possible.

Data màxima inscripció: 3 dies hàbils abans de l'inici del curs.

5. ESEC es reserva el dret d'anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.
6. Es lliurarà un certificat d'assistència a qui assisteixi com a mínim el 80% d'hores lectives.


Quin és el seu estat laboral?
La seva empresa està associada a:
Factura a nom de:
Com ens ha conegut:
Accepto les condicions de la matriculació.

En cas de dubte o aclariment podeu contactar amb esec@esec.catTornar al llistat


C. Indústria, 16    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |   Política de qualitat    |    Política de cookies    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos