e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Indústria 16 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos oberts i WebinarsSTEP 7 CLÀSSIC. NIVELL BÀSIC
FORMACIÓ ON LINE

Aquest curs introdueix a l´alumne en la programació bàsica i en el maneig de l´autòmat SIMATIC Step 7‐300 de Siemens. L´alumne pot realitzar una formació a distància des de qualsevol ordinador connectat a Internet, sense la necessitat de tenir coneixements previs en programació de PLC. Els participants accedeixen a l´aula virtual del nostre centre per a aprendre a fer funcionar l´autòmat SIMATIC S7‐300 de Siemens des de zero amb material didàctic que li guia en el seu procés.


Al seu torn, aprendran a programar Step‐7 pas a pas amb exercicis pràctics en una instal·lació real, basada en un sistema pneumàtic, instal·lat en el nostre centre de formació per a observar el moviment en temps real de pistons, mitjançant la programació de l´autòmat. Per a això tenim instal·lades unes camaras de visió que li permetran observar des del seu PC o dispositiu les pràctiques que es plantegen en el curs. 


OBJECTIUS:

1. Dotar als assistents d´una visió global de programari STEP 7.
2. Conèixer clarament el funcionament d´un PLC. Processament cíclic i cicle de siguin.
3. Ser capaç de crear un programa des d´O (configuració Maquinari i programa amb 0B1).
4. Conèixer i saber utilitzar funcions lògiques amb bits.
5. Conèixer i saber usar les operacions amb acumuladors. No dependència del RLO.
6. Saber realitzar diagnostico mitjançant taules de variables i blocs en línia, referències
creuades, etc .
7. Saber interpretar programes senzills.


PROGRAMA

1. INTRODUCCIÓ ALS PLCs.
                 1.1. Introducció a Simatic Step7.
                 1.2. Introdución als PLCs.
                               1.2.1. Què és un PLC?.
                               1.2.2. PLC vs altres tecnologies.
                               1.2.3. Arquitectura bàsica dels PLCs.
                               1.2.4. Com el PLC maneja el procés?.
                               1.2.5. D´on aconsegueix el PLC la informació?.
                               1.2.6. El cicle de SCAN.
                               1.2.7. Temps de cicle de SCAN.
                               1.2.8. Whatchdog.
                 1.3. L´Autòmat S7‐300 compacte.
                               1.3.1. Descripció de l´autòmat.
                               1.3.2. Àrees de memòria i elements de treball.
                               1.3.3. Llenguatges de programació:
                               1.3.4. Principis bàsics de configuració i instal·lació.
                               1.3.5. Adreçament digital.
                               1.3.6. Adreçament analògic.
                               1.3.7. Tipus de registres.
2. OPERACIONS DE BITS.
                2.1. SISTEMA SCADA.
                               2.1.1.Interfície d´usuari sense entrenador.
                               2.1.2.Interfície d´usuari amb entrenador.
                2.2. ENTORN SIMATIC STEP 7.
                               2.2.1.Configurar un nou projecte.
                2.3. CONCEPTES BÀSICS.
                               2.3.1.Memòria d´Entrades i Sortides.
                               2.3.2.Concepte RLO.
                2.4. OPERACIONS LÒGIQUES AMB BITS EN KOP.
                               2.4.1.Operació lògica AND.
                               2.4.2.Operació lògica OR.
                               2.4.3. Operacions mixtes AND i OR.
                2.5. PRIMER PROGRAMA EN KOP (ATUR/MARXA).
                               2.5.1.Paro marxa amb realimentació.
                               2.5.2.Paro marxa amb memòria.
                               2.5.3.Paro marxa amb prioritats a SET o RESET.
3. TEMPORITZADORS.
                3.1. CARACTERÍSTIQUES I TIPUS DE TEMPORITZADORS.
                               3.1.1.Temporitzador a la connexió. S_EVERZ.
                               3.1.2.Temporitzador de retard a la desconnexió. S_AVERZ.
                               3.1.3.Temporitzador d´impulsos. S_IMPULS
                 3.2. Generadors d´impulsos.
                3.3. Pràctica cilindres i simulació Scada.
                3.4. Simulació Scada.
                3.5. Practica a realitzar pels alumnes.
4. COMPTADORS COMPARADORS.
                4.1. CARACTERISTICAS I TIPUS DE COMPTADORS IEC.
                4.2. Funcionament dels comptadors IEC.
                               4.2.1.Z_VORW. Comptador ascendent.
                               4.2.2.Z_RUECK. Comptador descendent.
                               4.2.3.ZAEHLER. Comptador ascendent‐descendent.
                4.3. Funcions de comparació.
                4.4. EXERCICI COMPTADORS I COMPARADORS.
                4.5. EXERCICI PROPOSAT AMB CILINDRES NEUMATICOS (SCADA).
5. OPERACIONS MATEMÀTIQUES I COMPARACIONS.
6. EXERCICI FINAL


Durada: 50 hores

DADES DE CURS

Data d´inici en el moment de formalització de la matrícula ( durada 2 mesos) 

FORMACIÓ ON LINE

Plataforma i tutors especialitzats d'AULA21

Preu:  375€- Curs  totalment BONIFICABLE
Aquests preus inclouen la gestió del crèdit bonificable.

Autònoms i aturats:  375€. No poden acollir-se a la bonificació.INSCRIPCIÓ:

Condicions de matriculació:

1. L'import de la matrícula haurà de quedar abonat, com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici del curs, mitjançant qualsevol de les possibilitats indicades al full d'inscripció (transferència, domiciliació bancària, xec, ...)

2. En el cas que la matrícula es faci efectiva mitjançant transferència bancària, cal fer arribar una còpia del comprovant 48h abans de l'inici del curs.

3. Anul·lacions de matrícula:

  • Comunicada amb un mínim de tres dies abans de l'inici del curs: devolució del 50% de l'import de la matrícula.
  • En qualsevol cas l'alumne podrà cedir la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a ESEC les dades del nou participant.
  • No s'abonarà l'import si es produeix una baixa un cop iniciat el curs.


4. Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació. En el cas que la seva inscripció es veiés afectada per aquesta limitació li faríem saber al més aviat possible.

Data màxima inscripció: 3 dies hàbils abans de l'inici del curs.

5. ESEC es reserva el dret d'anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.
6. Es lliurarà un certificat d'assistència a qui assisteixi com a mínim el 80% d'hores lectives.


Quin és el seu estat laboral?
La seva empresa està associada a:
Factura a nom de:
Com ens ha conegut:
Accepto les condicions de la matriculació.

En cas de dubte o aclariment podeu contactar amb esec@esec.catTornar al llistat


C. Indústria, 16    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |   Política de qualitat    |    Política de cookies    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos