e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Indústria 16 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos oberts i WebinarsVARIADORS DE FREQÜÈNCIA. NIVELL BÀSIC.
FORMACIÓ ON LINE

Aquesta fromaicó és a distància i utilitzen la metodologia Real Time, cosa que significa que s´utilitza tant software com el hardware propi de la tecnologia del curs. En connectar-se a la nostra Aula Virtual, els participants poden fer les pràctiques proposades pel formador i veure la part teòrica corresponent.

De la mateixa manera, els participants duen a terme les programacions i configuracions directament del software original de Siemens i observen els resultats dels seus exercicis a través de càmeres de visió que s´enfoquen al PLC, el variador de freqüència, el sistema pneumàtic, entre altres.

D´aquesta manera, els participants poden dur a terme una formació tècnica completament pràctica en temps real, com si fossin a les nostres aules.


OBJECTIUS:

1) Conèixer què són els motors elèctrics.
2) Aprendre què és un variador de freqüència i com funciona.
3) Descobrir la posada en marxa de l´ajust bàsic d´un variador de freqüència.
4) Conèixer les maneres de control del variador de freqüència.
5) Diagnosticar avaries en variadors i motors elèctrics.


PROGRAMA

L´alumne per a la realització del curs accedeix a la nostra aula virtual privada per a poder seguir les unitats teòriques i les pràctiques proposades pel formador. Dins de la plataforma es trobarà amb diverses eines per al seguiment del curs:

El programari Starter v5.3 de Siemens, l´aplicació de l´aula virtual AVPLC monitor i el variador de freqüència micromàster 420: 

                Starter v5.3 és un programari de Siemens que s´utilitza per a la configuració dels accionaments de micromàster i Sinamics. Aquesta eina ens permet parametritzar el variador de freqüència, analitzar el seu funcionament i diagnosticar avaries.     

AVPLC Monitor és un programari desenvolupat per aula21 per a poder interactuar amb els equips connectats a l´entrenador, en aquest curs el variador micromàster 420. Mitjançant aquest programari seràs capaç d´activar entrades del variador de freqüència, tant digitals com analògiques, i observar l´estat de les sortides. També podràs visualitzar l´estat del variador i l´eix del motor mitjançant les càmeres de visió connectades a l´entrenador.

La sèrie micromàster 420 de Siemens és una gamma de convertidors de freqüència (variadors) que serveix per a modificar la velocitat de motors trifàsics. Aquest variador és ideal per a una gran gamma d´aplicacions de control de motors simples. També, pot utilitzar-se en aplicacions de control de motors més avançades, usant les seves extenses llistes de paràmetres. Al seu torn, s´empra tant en aplicacions d´aïllat com d´integrat en sistemes d´automatització.

BLOC 1 – Conceptes fonamentals (teòric).
                Tema 0 – El motor elèctric.
                Tema 1 – El variador.
BLOC 2 – Primers passos (teoricopràctic).
                Tema 2 – El variador micromàster.
                Tema 3 – Primera posada en servei.
                Pràctica 1 – Posada en servei.
                Pràctica 2 – Primera configuració variador.
BLOC 3 – Maneres de treball amb I/O (pràctic).
                Pràctica 3 – Treballar amb consigna analògica.
                Pràctica 4 – Treballar amb freqüència fixa.
                Pràctica 5 – Treballar amb consigna MOP.
                Pràctica 6 – Combinació de maneres de treball.
BLOC 4 – Maneres de control (teoricopràctic).
                Tema 4 – Manera de control.
                Pràctica 7 – Manera de control característica programable.
BLOC 5 – Diagnòstic.
                Tema 5 – Diagnòstic variadors i motors.
                Pràctica 8 – Diagnòstic d´avaries.


Durada: 30 hores

DADES DE CURS

Data d´inici en el moment de formalització de la matrícula ( durada 2 mesos) 

FORMACIÓ ON LINE

Plataforma i tutors especialitzats d'AULA21

Preu:  225€- Curs  totalment BONIFICABLE
Aquests preus inclouen la gestió del crèdit bonificable.

Autònoms i aturats:  225€. No poden acollir-se a la bonificació.INSCRIPCIÓ:

Condicions de matriculació:

1. L'import de la matrícula haurà de quedar abonat, com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici del curs, mitjançant qualsevol de les possibilitats indicades al full d'inscripció (transferència, domiciliació bancària, xec, ...)

2. En el cas que la matrícula es faci efectiva mitjançant transferència bancària, cal fer arribar una còpia del comprovant 48h abans de l'inici del curs.

3. Anul·lacions de matrícula:

  • Comunicada amb un mínim de tres dies abans de l'inici del curs: devolució del 50% de l'import de la matrícula.
  • En qualsevol cas l'alumne podrà cedir la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a ESEC les dades del nou participant.
  • No s'abonarà l'import si es produeix una baixa un cop iniciat el curs.


4. Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació. En el cas que la seva inscripció es veiés afectada per aquesta limitació li faríem saber al més aviat possible.

Data màxima inscripció: 3 dies hàbils abans de l'inici del curs.

5. ESEC es reserva el dret d'anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.
6. Es lliurarà un certificat d'assistència a qui assisteixi com a mínim el 80% d'hores lectives.


Quin és el seu estat laboral?
La seva empresa està associada a:
Factura a nom de:
Com ens ha conegut:
Accepto les condicions de la matriculació.

En cas de dubte o aclariment podeu contactar amb esec@esec.catTornar al llistat


C. Indústria, 16    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |   Política de qualitat    |    Política de cookies    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos