e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Indústria 16 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos oberts i WebinarsPLANIFICACIÓ FINANCERA, EL PRESSUPOST COM A EINA DE CREIXEMENT
CURS ACTUALITZAT

 
 

Vine i  desenvolupa un pressupost financer a partir de les premisses i el model plantejats en aquest curs.


ADREÇAT A:

Gerents i/o propietaris de Pimes, personal de l’àrea financera, i en general a totes aquelles persones que actuïn dins l’àmbit financer de l’empresa.

OBJECTIUS:

Adquirir els coneixements bàsics per confeccionar el pressupost anual de l’empresa. Aprendre a dur a terme una correcta planificació financera per tal que esdevingui el principal instrument de gestió de l’empresa.


PROGRAMA

O     Finances bàsiques

  Objectius de la sessió: Introducció i definició del marc conceptual global

  Continguts de la sessió:

 • La funció financera.
 • Conceptes de planificació.
 • Finances bàsiques: el balanç i el compte de resultats des de l’òptica financera.
 • Classificació de costos.
 • Definició de les dades bàsiques per a la confecció del pressupost: previsió de vendes i costos, programa d’inversions, etc. Estats financers inicials. 

S       Planificació financera: el compte de resultats i el pressupost de tresoreria

   Objectius de la sessió: Aprendre a confeccionar el compte de resultats i el pressupost de tresoreria provisionals per               avaluar la viabilitat econòmica i financera del pressupost.

   Continguts de la sessió:  Compte de resultats:

 • Definició d’objectius.
 • Determinació de la informació necessària per la confecció del compte de resultats.
 • Determinació del punt d’equilibri.
 • Marges i resultats.
 • Exercici pràctic de confecció de compte de resultats.

Pressupost de tresoreria:

 • Determinació de la informació necessària per la confecció del pressupost de tresoreria.
 • Definició de la política financera.
 • Càlcul de les necessitats de fons i dels costos financers.

  S     Planificació financera: el balanç de situació provisional

    Objectius de la sessió: Aprendre a confeccionar el balanç provisional per tal d’avaluar la viabilitat financera del         pressupost.

    Continguts de la sessió:

 • Determinació de la informació necessària per la confecció del balanç provisional.
 • El fons de maniobra.
 • Càlcul del Fons de Maniobra. Exemple pràctic.
 • Determinació del Cash Flow.
 • Exercici pràctic de confecció de balanç provisional.


Durada: 8 hores

DADES DE CURS

 27 de setembre i 4 d'octubre, divendres de 9-13h.

a ESEC- c/ Industria, 16, - Entrada per plaça Miquel Crusafont - Sabadell.

El nostre docent: Sr. Rafel Busom. Responsable del departament financer del Centre Metal.lúrgic.

Preu:  220€- Curs BONIFICABLE
Totes les empreses poden recuperar 104 €.
Aquests preus inclouen la gestió del crèdit bonificable.

Autònoms i aturats:  187€. No poden acollir-se a la bonificació.INSCRIPCIÓ:

Condicions de matriculació:

1. L'import de la matrícula haurà de quedar abonat, com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici del curs, mitjançant qualsevol de les possibilitats indicades al full d'inscripció (transferència, domiciliació bancària, xec, ...)

2. En el cas que la matrícula es faci efectiva mitjançant transferència bancària, cal fer arribar una còpia del comprovant 48h abans de l'inici del curs.

3. Anul·lacions de matrícula:

 • Comunicada amb un mínim de tres dies abans de l'inici del curs: devolució del 50% de l'import de la matrícula.
 • En qualsevol cas l'alumne podrà cedir la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a ESEC les dades del nou participant.
 • No s'abonarà l'import si es produeix una baixa un cop iniciat el curs.


4. Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació. En el cas que la seva inscripció es veiés afectada per aquesta limitació li faríem saber al més aviat possible.

Data màxima inscripció: 3 dies hàbils abans de l'inici del curs.

5. ESEC es reserva el dret d'anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.
6. Es lliurarà un certificat d'assistència a qui assisteixi com a mínim el 80% d'hores lectives.


Quin és el seu estat laboral?
La seva empresa està associada a:
Factura a nom de:
Com ens ha conegut:
Accepto les condicions de la matriculació.

En cas de dubte o aclariment podeu contactar amb esec@esec.catTornar al llistat


C. Indústria, 16    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |   Política de qualitat    |    Política de cookies    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos