e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Indústria 16 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos oberts i WebinarsPOSTGRAU EN DIAGNOSI I REPARACIÓ DE VEHICLES ELÈCTRICS I HÍBRIDS
FORMACIÓ ON LINE

L'electromobilitat no només s'aplica als cotxes, sinó que existeixen ja una multitud d'àmbits en els quals aquest concepte està avançant, com per exemple, a més dels cotxes, motos, patinets .. Des d'un punt de vista tècnic, començant pel manteniment de canvi d'oli i filtres fins a la diagnosi i reparació de les màquines elèctriques o mòduls inversors, ja és necessari disposar dels coneixements relatius sobre quins elements es pot accedir o tocar sense perill o quins no (a partir 60 V DC existeix un perill real de mort,  actualment aquest tipus de vehicles funcionen amb tensions d' entre 200 V i 500 V DC).


ADREÇAT A:

1) Responsables i caps de taller.
2) Personal de nova incorporació a la postvenda tècnica.
3) Tot el personal tècnic de l´ àrea de l´ electromecànica.
4) Personal de l´ àmbit tècnic del vehicle nou i d´ocasió.

OBJECTIUS:

Obtenir un coneixement profund dels conceptes d´ electromobilitat perquè l´alumne pugui entendre i desenvolupar-se professionalment en qualsevol àmbit d´aplicació, especialitzant-se en aquesta nova matèria, mitjançant l´aprenentatge On-line.


PROGRAMA

1.      Introducció.
2.      Seguretat en el treball.
3.      Electrificació i classificació dels subsegments en funció dels sistemes híbrids.
4.      Fonaments del corrent elèctric.
5.      Fonaments de l´electromagnetisme i les màquines elèctriques.   
6.      La màquina elèctrica (motor, arrencada i generador).
7.      Cables d´alta tensió.
8.      Presa de corrent i estacions de càrrega.
9.      Carregador de corrent.
10.  Inversor de corrent.
11.  Bateries (els models existents en el mercat).
12.  Pila de combustible.
13.  Transeix i canvis de velocitats.
14.  Modes de conducció.
15.  Elements annexos al sistema d´ alta tensió.
16.  Altres sistemes d´ electromobilitat.
17.  Electrònica de potència.

Aquest curs està basat en el format BLENDED LEARNING, això significa que es tracta d´un curs en format On-line a través de la nostra plataforma de formació, adquirint tots els coneixements necessaris per poder treballar en vehicles elèctrics i híbrids i realitzant "pràctiques virtuals".


Durada: 50 hores

DADES DE CURS

Data d´inici en el moment de formalització de la matrícula ( durada 4 mesos) 

FORMACIÓ ON LINE

Plataforma i tutors especialitzats de l'escola MONLAU.

1) Preu per AGREMIATS:  397€- 

2) Preu del curs NO AGREMIATS: 585€ -

Les empreses poden recuperar 375 €- Aquests preus inclouen la gestió del crèdit bonificable.

 Autònoms i aturats:  397€. No poden acollir-se a la bonificació.INSCRIPCIÓ:

Condicions de matriculació:

1. L'import de la matrícula haurà de quedar abonat, com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici del curs, mitjançant qualsevol de les possibilitats indicades al full d'inscripció (transferència, domiciliació bancària, xec, ...)

2. En el cas que la matrícula es faci efectiva mitjançant transferència bancària, cal fer arribar una còpia del comprovant 48h abans de l'inici del curs.

3. Anul·lacions de matrícula:

  • Comunicada amb un mínim de tres dies abans de l'inici del curs: devolució del 50% de l'import de la matrícula.
  • En qualsevol cas l'alumne podrà cedir la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a ESEC les dades del nou participant.
  • No s'abonarà l'import si es produeix una baixa un cop iniciat el curs.


4. Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació. En el cas que la seva inscripció es veiés afectada per aquesta limitació li faríem saber al més aviat possible.

Data màxima inscripció: 3 dies hàbils abans de l'inici del curs.

5. ESEC es reserva el dret d'anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.
6. Es lliurarà un certificat d'assistència a qui assisteixi com a mínim el 80% d'hores lectives.


Quin és el seu estat laboral?
La seva empresa està associada a:
Factura a nom de:
Com ens ha conegut:
Accepto les condicions de la matriculació.

En cas de dubte o aclariment podeu contactar amb esec@esec.catTornar al llistat


C. Indústria, 16    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |   Política de qualitat    |    Política de cookies    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos