e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Indústria 16 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos oberts i WebinarsPREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. NIVELL BÀSIC (60H) TPC METALL EN LA CONSTRUCCIÓ

ADREÇAT A:

Empresaris, treballadors/es designats, recursos preventius, delegats de prevenció, i tota aquella persona que hagi d´exercir funcions de nivell bàsic en empreses del sector de la construcció i afins.

OBJECTIUS:

Formar-se per poder assumir les funcions de nivell bàsic en matèria de prevenció de riscos, segons l’article 166 V Conveni col.lectiu del Sector de la CONSTRUCCIÓ, o segons l´ annex III de l´ Acord Estatal del Sector Metall.

El present curs dóna accés a l’obtenció de la Targeta Professional de la Construcció pel sector del metall (TPC). Aquest curs convalida amb el curs de les 50h del sector METALL.


PROGRAMA

Conceptes bàsics sobre seguretat i salut.

-      El treball i la salut.

-     Els riscos professionals.

-     Els factors de risc.

-      Danys derivats del treball.

-      Els accidents de treball i les Malalties Professionals.

-     Altres patologies derivades del treball.

Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals.

-     Deures i obligacions bàsics en aquesta matèria.

-     Riscos generals i la seva prevenció.

-     Riscos lligats a les condicions de seguretat.

-      Riscos lligats al medi ambient del treball.

-     La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral.

-     Sistemes elementals de control de riscos.

-    Mitjans de protecció col·lectiva.

-    Equips de protecció individual.

-    Plans d’emergència i evacuació.

-    El control de la salut dels treballadors.

Riscos específics i la seva prevenció en el sector de la construcció.

-    Diferents fases d’obra i les seves proteccions.

-    Proteccions corresponents a les diferents fases d’obra (xarxes, baranes,

bastides, plataformes de treball, escales, etc.).

-    Implantació d’obra.

-    Locals higiènics sanitaris.

-    Instal·lacions provisionals.

Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.

-    Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball.

-    Organització preventiva del treball: “Rutines” bàsiques.

-    Documentació: recollida, elaboració i arxiu.

-    Representació dels treballadors, drets i obligacions (Delegats de Prevenció).

Comitè de Seguretat i Salut, Treballadors designats, etc.) Primers auxilis.

-    Procediments generals.

-    Pla d’actuació.

 

MÒDUL OBLIGATORI per projecte CONFORCAT A MIDA- SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA I MEDI AMBIENT (2h)

1. Legislació ambiental.

2. Aspectes mediambientals: contaminació, gestió de residus,consum de matèries primes i recursos naturals.

3. Sistemes de gestió ambiental.

4. Riscos ambientals.


Durada: 60 hores

DADES DE CURS

CURS SEMI-PRESENCIAL (20h presencials + 40h ON LINE)

Dates presencials: dijous 4 de juliol, presentació del curs de 15.30h a 17h.

Repàs i examen final:  23,25,30 de setembre i 2 d'octubre, dilluns i dimecres de 16h a 21h.

ESEC Centre formació - Plaça Miquel Crusafont - Sabadell.

Curs subvencionat pel Consorci per a la Formacio Continua de Catalunya, mitjançant el projecte CONFORCAT A MIDA MR23240125, per a treballadors en actiu i autonoms.

INSCRIPCIÓ complimentada i segellada. descarregar document   

Fotocòpia del DNI o fotocòpia de la darrera nòmina sencera(sense imports) o últim rebut d´autònoms.

ens ho feu arribar al correu electrònic esec@esec.cat


Tornar al llistat


C. Indústria, 16    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |   Política de qualitat    |    Política de cookies    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos