e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Indústria 16 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos oberts i WebinarsNÒMINES I SEGURETAT SOCIAL. NIVELL II
SUBVENCIONAT PER A TREBALLADORS EN ACTIU I AUTÒNOMS


OBJECTIUS:

1) Ser capaç de confeccionar contractes, nòmines i seguretat social, així com de gestionar els aspectes legals més rellevants.
2) Desenvolupar l´activitat laboral en l´àmbit de la gestió administrativa.
3) Dominar la confecció de tramitar nòmines.
4) Reconèixer els elements clau del full salarial i efectuar els processos de càcul i tràmits adequats.
5) Efectuar els procediments relatius a les obligacions amb la seguretat social i hisenda derivats d la relació laboral,
complimentant i tramitant correctament tota la documentació.
6) Analitzar les modalitats contractuals i la seva utilització.
7) Conèixer tots els elements relacionats amb la gestió de nòmines i seguretat social i la seva documentació associada.


PROGRAMA

 1. Gestió laboral.

1.1. La gestió laboral, què és?

1.2. Parts essencials de la gestió laboral.

 1. Règim general de la Seguretat Social.

2.1. Què és el règim general de la Seguretat Social?

2.2. Característiques del règim general de la Seguretat Social. 2.3. Exclusions del régim general.

 1. Inscripció de l'empresa a la Seguretat Social. Mútues patronals. Llibres obligatoris. 3.1. Inscripció de les empreses a la Seguretat Social. Passos a seguir.

3.2. les mútues patronals, característiques i funcions.

3.3. El compliment de les empreses. Els llibres.

 1. El règim especial dels treballadors autònoms.

4.1. Què és el règim general d'autònom.

4.2. Cotitzacions al règim d'autònoms.

4.3. Estatut dels autònoms: característiques quant a les prestacions.

 1. Llibres obligatoris.

5.1. El compliment de la norma quant als llibres.

 1. El calendari laboral. 6.1. Què és el calendari laboral. 6.2. Especificacions i característiques del calendari laboral.
 2. La contractació de treballadors.

7.1. Tipus de contractes.

7.2. Contractes de durada indefinida.

7.3. Contractes de temps determinat.

7.4. Contractes formatius.

7.5. Contractes a temps parcial.

7.6. Altres modalitats contractuals.

 1. Enquadrament i afiliació a la seguretat social. Altes i baixes. 8.1. Mecanismes d'altes, gestió i documentació per l'alta. 8.2. Les baixes i els seus motius.
 2. Suspensió i extinció de la relació contractual. Acomiadaments.

9.1. Suspensió: característiques i efectes.

9.2. Causes i tipus de suspensió.

9.3. L'extinció de la relació laboral: definició de criteris.

9.4. Classificació.

9.5. Tipus i efectes.

9.6. Liquidació i quitança.

 1. L'expedient del treballador.

10.1. Què és l'expedient del treballador en la gestió de nòmines i seguretat social. 10.2. Informació i documentació que ha de contenir un expedient.

 1. Contractes bonificats.

11.1. Tipologia de contractes bonificats. 11.2. Les bonificacions.

 1. Tramitació.

12.1. Organismes per la tramitació dels conceptes salarials. 12.2. Terminis de tramitació i característiques de les mateixes.

 1. El salari i la seva composició:salari base, plus, complements, hores extres.

13.1. El salari base, definició i característiques.

13.2. Els plus, tipologia.

13.3. Els complements, definició i classificació.

13.4. Les hores extres.

 1. Elements de la cotització a la SS: normativa reguladora, bases de cotització, tipus de cotització. 

                     14.1. Elements bàsics de la cotització.

14.2. Què és la base de cotització i com es calcula.

14.3. Tipologia de cotitzacions.

 1. Liquidacions.

15.1. L'extinció de la relació laboral: definició de criteris.

15.2. Classificació.

15.3. Tipus i efectes.

15.4. Liquidació i quitança.

 1. Aplicacions informàtiques per a la gestió de personal. 16.1. Exemples de programes de gestió de nòmines i seguretat social.


Durada: 30 hores

DADES DE CURS

a concretar de cara setembre

a ESEC- c/ Industria, 16, - Entrada per plaça Miquel Crusafont - Sabadell.

El nostre docent: Sr. Frederic Soto. 

CURS TOTALMENT SUBVENCIONABLE per a treballadors en ACTIU i autònoms:

INSCRIPCIÓ complimentada i segellada. ( descarregar document  ) 

Fotocòpia del DNI

Fotocòpia de la darrera nòmina sencera(sense imports) o últim rebut d´autònoms

ens ho feu arribar al correu electrònic esec@esec.catFORMULARI DE PRE-INSCRIPCIÓ:
Si esteu interessats en aquest curs podeu fer aquesta PRE-INSCRIPCIÓ, i quan tinguem les dades d'impartició us enviarem la circular informativa en el correu electrònic que ens indiqueu per fer la INSCRIPCIÓ definitiva:

CURS: NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL. NIVELL II
 
Nom i cognoms:
Empresa:
Telèfon :
Adreça electrònica:  
Observacions:
Tornar al llistat


C. Indústria, 16    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |   Política de qualitat    |    Política de cookies    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos