e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Indústria 16 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos oberts i WebinarsNÒMINES I SEGURETAT SOCIAL. NIVELL I
SUBVENCIONAT PER A TREBALLADORS EN ACTIU I AUTÒNOMS


OBJECTIUS:

1) Conèixer els processos administratius derivats de la contractació de personal.
2) Adquirir els coneixements i les habilitats pràctiques necessàries per confeccionar nòmines en tos els supòsits que puguin donar-se en l’empresa així com l’elaboració d’assegurances socials i contractes de les últimes reformes operades.
3) Saber confeccionar un contracte de treball i el càlcul d’una aplicació.
4) Ser capaç de desenvolupar el càlcul i l’elaboració de rebuts de salaris, i documentació derivada.
5) Ser capaços de resoldre els problemes que se’ls pugui plantejar en l’àrea laboral.
6) Conèixer els processos administratius relatius a la relació de l’empresa amb la Seguretat Social i el Ministeri d’ Hisenda.


PROGRAMA

  1. El contracte de treball.

Modalitats contractuals. Característiques i requisits.

Contractes de duració determinada, formatius i fixes discontinus segons les últimes modificacions del RD32/2021.

Contractes bonificats.

Tramitació.

  1. Afiliació a la seguretat social. Altes i baixes.

Tramitació d’altes, baixes i variació de dades.

Afiliació de treballadors a la Seguretat Social.

Termini de presentació.

  1. Rebut de salaris.

Impresos oficials.

Conceptes salarials: salaris base, plus i complements, retribució en espècie, etc.

Hores extres.

Bases mínimes i màximes per AT i EP i contingències comunes.

Normalització de les bases de cotització.

Incidències per baixes laborals i millores voluntàries a la S.S.

Tipus de cotització.

Retencions en concepte d’IRPF.

  1. Nòmines.

Nòmines amb salari mensual i diari.

Pagues extraordinàries.

Càlcul de cotitzacions.

Baixes per contingències comunes i professionals.

Prestacions a càrrec de l’empresa i de la S.S.

Cotització en períodes de baixa.

Quitances.

  1. Cotització a la seguretat social.

Impresos oficials i termini de presentació.

Confecció de TC1 i TC2.

Tipus de cotització.

Ajornaments i recàrrec.

Sistema RED.


Durada: 30 hores

DADES DE CURS

19,24,26 de setembre + 1,3,8,10 i 15 d'octubre, dimarts i dijous de 15.30h a 19.30h ( últim dia de 15.30h a 17.30h)

 ESEC- Plaça Miquel Crusafont - Sabadell.

El nostre docent: Sr. Frederic Soto. Vols saber més del nostre docent? 

CURS TOTALMENT SUBVENCIONABLE per a treballadors en ACTIU i autònoms:

INSCRIPCIÓ complimentada i segellada. ( descarregar document 

Fotocòpia del DNI

Fotocòpia de la darrera nòmina sencera(sense imports) o últim rebut d´autònoms

ens ho feu arribar al correu electrònic esec@esec.cat


Tornar al llistat


C. Indústria, 16    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |   Política de qualitat    |    Política de cookies    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos