e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Indústria 16 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos oberts i WebinarsESPECIALISTA INTERNACIONAL DE SOLDADURA (IWS)

 

Forma't i qualifica't com a personal amb responsabilitat en la coordinació de la soldadura segons es descriu en la Norma EN ISO 14731 i altres normes estatals i internacionals

Directriu IAB-252r3-16 de l’Institut Internacional de Soldadura (IIW)PROGRAMA

Mòdul 1. Processos de soldatge i equips

1.1 - Introducció a la tecnologia del soldatge. Aspectes generales

1.2 – Soldadura oxigàs y processos afins

1.3 - Conceptes bàsics de electricitat i electrotècnia

1.4 – L’arc elèctric

1.5 - Fonts d’alimentació per la soldadura per arc

1.6 - Introducció a la soldadura per arc protegit amb gas

1.7 - Soldadura TIG/TAG

1.8.1 - Soldadura MIG/MAG

1.8.2 - Soldadura per arc amb filferro tubular

1.9 - Soldadura per arco amb elèctrode  revestit

1.10 - Soldadura per arc submergit

1.11 - Soldadura per resistència

1.12.1 - Altres processos de soldadura: Làser, Feix d’electrons i Arc-plasma

1.12.2 – Altres processos de soldadura

1.13 - Processos de tall, punxonat i preparació de les vores

1.14 - Recarregues per soldadura i projecció

1.15 - Processos totalment mecanitzats i robòtica

1.16 - Soldadura tova i soldadura forta

1.17 - Processos d’unió per a plàstics

1.18 - Exercicis pràctics sobre l’Efecte dels paràmetres clau en els diversos

processos de la soldadura i del tall

1.19 - Pràctiques i demostracions de processos de soldadura

Mòdul 2. Materials i el seu comportament durant la soldadura

2.1 - Estructura i propietats dels metalls

2.2 - Aliatges i diagrames de fase

2.3 - Aliatges ferro-carbono

2.4 - Fabricació i classificació dels acers

2.5 - Comportament dels acers estructurals en la soldadura per fusió

2.6 - Fenòmens d’esquerdes en unions soldades

2.7 - Superficies de fractura. Tipus de fractures

2.8 - Tractament tèrmic dels metalls base i les unions soldades

2.9 - Acers estructurals (no aliats)

2.10 - Acers d’alta resistència

2.11 - Aplicació dels acers estructurals i els acers d’alta resistència

2.12 – Termo-fluència. Acers resistents a la termo-fluència

2.13 - Acers per aplicacions criogèniques

2.14 - Introducció als fenòmens de corrosió

2.15 - Acers inoxidables i resistents al calor

2.16 - Introducció als fenòmens de desgast i als revestiments protectors

2.17 - Foneries de ferro i acers fosos

2.18 – Coure i aliatges de coure

2.19 - Níquel i aliatges de níquel

2.20 - Alumini i aliatges d’alumini

2.21 - Titani i altres metalls i aliatges

2.22 - Unió de materials dissimilessis

2.23 -Assajos destructius de materials i unions soldades

Mòdul 3. Càlcul i disseny d’unions soldades

3.1 - Fonaments d’anàlisis estructural

3.2 - Fonaments de la resistència de materials

3.3 - Disseny d’unions

3.4 - Bases de càlcul per les unions soldades

3.5 - Comportament de les estructures soldades sota distints tipus de carregues

3.6 - Disseny d’estructures soldades sotmeses fonamentalment a carregues estàtiques

3.7 - comportament de les estructures soldades sotmeses a carregues dinàmiques

3.8 - Disseny de les estructures soldades sotmeses a carregues dinàmiques

3.9 - Disseny d’equips a pressió soldats

3.10 - Disseny d’estructures soldades d’alumini i els seus aliatges

Mòdul 4. Fabricació i aplicacions per soldar

4.1 - Introducció a l’assegurament de la qualitat en les construccions soldades

4.2 - Control de qualitat durant la fabricació. Exercicis pràctics de Qualificació de

procediments, soldadors i operadors de soldadura

4.3 - Tensions residuals i deformacions de soldadura

4.4 – Instal·lacions i equips auxiliars

4.5 - Seguretat i higiene

4.6 - Mesura, control i registres en les operacions de soldadura. Exercicis de laboratori

4.7 - Imperfeccions i criteris d’acceptació

4.8 – Assajos no destructius. Exercicis de laboratori

4.9 - Factors econòmics i productivitat

4.10 - Reparació per soldadura

4.11 - Unions soldades d’armadures d’acer

4.12 - Casos Pràctics

TITULACIÓ

El curs està estructurat en 4 mòduls monotemà­tics que es poden cursar independentment. La consecució dels diplomes IWS i IWT està condiciona­da a la aprovació dels corresponents exàmens dels 4 mòduls.


Durada: 249 hores


FORMULARI DE PRE-INSCRIPCIÓ:
Si esteu interessats en aquest curs podeu fer aquesta PRE-INSCRIPCIÓ, i quan tinguem les dades d'impartició us enviarem la circular informativa en el correu electrònic que ens indiqueu per fer la INSCRIPCIÓ definitiva:

CURS: ESPECIALISTA INTERNACIONAL DE SOLDADURA (IWS)
 
Nom i cognoms:
Empresa:
Telèfon :
Adreça electrònica:  
Observacions:
Tornar al llistat


C. Indústria, 16    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |   Política de qualitat    |    Política de cookies    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos