e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Indústria 16 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos oberts i WebinarsCONTROLLER FINANCER
VOLS EVOLUCIONAR DE DIRECTOR FINANCER/COMPTABLE A CONTROLLER?

 
 
 
Programa d'aprofundiment: adquirir els coneixements teòrics i pràctics per definir i implantar un control de gestió.
Aprèn a aplicar les tècniques que utilitza el controller d'una pime, posant en valor el departament econòmic- financer. 
Formació pràctica i participativa, amb exemples de casos reals.

ADREÇAT A:

Directius de pimes que vulguin aprofundir en la gestió i control econòmic - financer. Directors generals, gerents, propietaris, directors financers, caps d’administració, controllers, comptables.

OBJECTIUS:

1) Obtenir informació útil, major control econòmic-financer i guanyar eficiència. Evitar prendre decisions basades en la intuïció.
2) Posar en valor el departament econòmic-financer, mitjançant el control, identificació d’incidències i millores, per tal d’incrementar la rendibilitat, la tresoreria i disminuir les necessitats de finançament.
3) Que la comptabilitat i els estats financers serveixin com instrument de control, eficiència i pressa de decisions, més enllà d’un pur registre obligatori.
4) Conèixer quins temes clau s’han de revisar per tenir el control econòmic-financer, guanyar eficiència i rendibilitat.
5) Saber detectar incidències i irregularitats, així com aplicar solucions per cada aspecte.
6) Implantar i/o millorar el control de gestió. Definir i implantar els principals indicadors de gestió.


PROGRAMA

  1- Identificació, concepte i implantació dels aspectes rellevants a controlar. On i com podem actuar per incrementar el control i l’eficiència.

 2- Quadre de comandament econòmic - financer. Com definir-lo i estructurar-lo per tal que sigui útil i intel·ligible:

Estructura del compte de resultats (general i analític).

Estructura del balanç.

Gestió del pressupost.

Indicadors de gestió.

 3- Pressupost: com elaborar el pressupost i fer el seguiment.

 4- Tipus de costos. Control i optimització dels costos.

 5- El punt mort; la seva aplicació en la presa de decisions.

 6- Indicadors de gestió: concepte i implantació dels ratis més rellevants.

 7- Immobilitzat: que hem de controlar i com fer-ho.

 8- Estoc: que hem de controlar i com fer-ho. Gestió i optimització.

 9- Facturació: tècniques per identificar fugues de facturació.

 10- Clients: gestió i quantificació dels cobraments.

 11- Proveïdors:  gestió i quantificació dels pagaments.

 12- Autofinançament: com autofinançar l’empresa optimitzant la gestió.

 13- Gestió bancària i pool bancari: revisió del instruments de finançament per tal siguin òptims. 

 14- Frau intern: detecció i prevenció.

 15- Grups d’empreses: tècniques per optimitzar la gestió i la tresoreria. Automatització de factures intergrup, cash pooling.

 16- Casos pràctics reals.

 


Durada: 24 hores

DADES DE CURS

Opció NOVEMBRE:12,14,19,21,26 i 28 de novembre, dimarts i dijous de 15.30h a 19.30h.

a ESEC- c/ Industria, 16, - Entrada per plaça Miquel Crusafont - Sabadell.

El nostre docent: Sr. Toni Valls . Economista per la UAB, Postgrau en direcció financera per ESADE, Auditor intern per la UB. Ha estat Auditor intern, Controller, Director financer i Director general d’empreses líders en el sector, tant en entorn multinacional com pime. Actualment és soci director de la consultoria financera i control de gestió Valls Consultors. Vols saber més del nostre docent.

Preu:  430€- Curs BONIFICABLE
Totes les empreses poden recuperar 312 €.
Aquests preus inclouen la gestió del crèdit bonificable.

Autònoms i aturats:  355€. No poden acollir-se a la bonificació.INSCRIPCIÓ:

Condicions de matriculació:

1. L'import de la matrícula haurà de quedar abonat, com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici del curs, mitjançant qualsevol de les possibilitats indicades al full d'inscripció (transferència, domiciliació bancària, xec, ...)

2. En el cas que la matrícula es faci efectiva mitjançant transferència bancària, cal fer arribar una còpia del comprovant 48h abans de l'inici del curs.

3. Anul·lacions de matrícula:

  • Comunicada amb un mínim de tres dies abans de l'inici del curs: devolució del 50% de l'import de la matrícula.
  • En qualsevol cas l'alumne podrà cedir la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a ESEC les dades del nou participant.
  • No s'abonarà l'import si es produeix una baixa un cop iniciat el curs.


4. Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació. En el cas que la seva inscripció es veiés afectada per aquesta limitació li faríem saber al més aviat possible.

Data màxima inscripció: 3 dies hàbils abans de l'inici del curs.

5. ESEC es reserva el dret d'anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.
6. Es lliurarà un certificat d'assistència a qui assisteixi com a mínim el 80% d'hores lectives.


Quin és el seu estat laboral?
La seva empresa està associada a:
Factura a nom de:
Com ens ha conegut:
Accepto les condicions de la matriculació.

En cas de dubte o aclariment podeu contactar amb esec@esec.catTornar al llistat


C. Indústria, 16    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |   Política de qualitat    |    Política de cookies    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos