e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Indústria 16 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos oberts i WebinarsCONTRACTACIÓ
SUBVENCIONAT PER A TREBALLADORS EN ACTIU I AUTÒNOMS

ADREÇAT A:

A treballadors en actiu que vulguin ampliar coneixements sobre les contractacions.

OBJECTIUS:

1) Reconèixer el contracte laboral com a element imprescindible per l´accés al mercat laboral.
2) Conèixer el contracte de treball com a figura jurídica i els seus elements principals.
3) Analitzar els diferents tipus de contractes laborals existents a l´empresa,
4) Conèixer les obligacions empresarials respecte del seguiment de la contractació a l´empresa.
5) Saber diferenciar l´adequació de les diferents modalitats contractuals en relació als llocs de treball a ocupar.
6) Conèixer els requeriments legals de la subcontractació de serveis a l´empresa.


PROGRAMA

1.Coneixements legals.

1.1. Accés al treball. Principi d'igualtat i no discriminació.

1.2. Intermediació laboral.

1.3. Serveis Públics d'ocupació.

1.4. Agències de col·locació.

2. El contracte de treball.

2.1. Què és un contracte de treball.

2.2. Condicions i modificacions del contracte de treball.

2.3. Suspensió i extinció del contracte de treball.

2.4. Modalitats de contractació.

2.5. La contractació indefinida.

2.6. La contractació temporal.

2.7. El contracte en pràctiques i/o d'aprenentatge.

2.8. L'entrega de la copia bàsica.

2.9. La informació sobre contractes i subcontractes.

2.10. La figura jurídica del frau de Llei.

2.11. La subcontractació i les empreses de treball temporal.

3. Relació amb l'administració pública.

3.1. La relació contractual dels empleats públics.

3.2. Límits a la contractació dels empleats públics.

3.3. Comunicació als Serveis Públics d'Ocupació.

4. Gestió de nòmina.

4.1. Afiliació de treballadors. Alta en el RGSS.

4.2. Cotització i pagament de salaris.

4.3. Documents de cotització.

4.4. Sistema Red.


Durada: 20 hores

DADES DE CURS

A CONCRETAR

a ESEC- c/ Industria, 16, - Entrada per plaça Miquel Crusafont - Sabadell.

El nostre docent: Sr. Frederic Soto. Vols saber més del nostre docent? 

CURS TOTALMENT SUBVENCIONABLE per a treballadors en ACTIU i autònoms:

INSCRIPCIÓ complimentada i segellada. ( descarregar document  ) 

Fotocòpia del DNI

Fotocòpia de la darrera nòmina sencera(sense imports) o últim rebut d´autònoms

ens ho feu arribar al correu electrònic esec@esec.catFORMULARI DE PRE-INSCRIPCIÓ:
Si esteu interessats en aquest curs podeu fer aquesta PRE-INSCRIPCIÓ, i quan tinguem les dades d'impartició us enviarem la circular informativa en el correu electrònic que ens indiqueu per fer la INSCRIPCIÓ definitiva:

CURS: CONTRACTACIÓ
 
Nom i cognoms:
Empresa:
Telèfon :
Adreça electrònica:  
Observacions:
Tornar al llistat


C. Indústria, 16    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |   Política de qualitat    |    Política de cookies    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos