e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Indústria 16 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos oberts i WebinarsPROGRAMA SOCIAL SELLING INTERNACIONAL
IMPACTA EN ELS TEUS MERCATS OBJECTIUS - FORMACIÓ WEBINAR

La manera com els clients interactuen amb les empreses ha canviat i, al món B2B, la digitalització ha estat especialment significativa. Linkedin ha esdevingut la plataforma ideal per arribar als emprenedors de decisions i per generar converses de clients B2B.

A través del nostre mètode Learning by Doing, podran aplicar de manera efectiva les últimes funcions i habilitats de la plataforma i crear un pla d´acció ideal per a la vostra organització.

Aquest programa ofereix tant coneixements teòrics com pràctics perquè puguin treure el màxim partit a Linkedin i obtenir resultats concrets per a la seva empresa.


ADREÇAT A:

Aquest programa és una oportunitat única pels directors d´exportació, export managers i export sales per adquirir les eines, els coneixements i les habilitats necessàries per a la internacionalització de les seves empreses a través de les vendes híbrides digitals amb social selling a Linkedin.
A través d´aquest programa, podran aprendre a utilitzar aquesta plataforma professional de manera efectiva per generar leads, construir relacions i fer vendes en l´àmbit internacional.


PROGRAMA

Sessions 5 i 6 d'OCTUBRE

UNITAT 1. ESTRATÈGIA INTERNACIONAL DE SOCIAL SELLING I LINKEDIN

Aprendràs la metodologia de Social Selling i a crear un pla d’exportació a mida a Linkedin. Més a més, entendràs  com funciona la plataforma i com pots aprofitar-la al màxim per conquerir els teus objectius professionals.

Continguts:

1.       Introducció al Social Selling.

2.       KPls de mesura.

3.       Els 4 pilars del Social Selling

4.       Mapa estratègic de Linkedin.

5.       El meu propi full de ruta a la Internacionalització amb Linkedin.

Sessions 19 i 20 d'OCTUBRE

UNITAT 2. MARCA PROFESSIONAL DIGITAL DEL EXPORTADOR

·         Crear una proposta de valor atractiva per clients, ocupadors i seguidors.

·         Establir un posicionament professional sobresortint als mercats objectius.

·         Millorar les habilitats per diferenciar-te com a professional.

·         Dissenyar un estil propi, memorable i positiu al teu sector.

·         Aprendre a generar confiança i sintonia al teu mercat objectiu.

·         Descobrir les eines i procediments per fer-te visible professionalment als mercats seleccionats.

·         Escollir i utilitzar canals de Màrqueting Personal offline online propis del mercat per mostrar el seu valor.

·         Conèixer els orígens , significat, beneficis i mites del Branding Personal.

·         Establir un propòsit, objectiu, motivació i missió professional.

·         Gestionar les creences que t’impedeixen  sobresortir i deixar la teva empremta.

·         Identificar les qualitats per desenvolupar una oferta professional valuosa.

Sessions 26 i 27 d'OCTUBRE

UNITAT 3. PERFIL PROFESSIONAL DE LINKEDIN PER A LA INTERNACIONALITZACIÓ.

·         Dissenyar les paraules clau associades als objectius actuals i mercats-objectiu.

·         Dissenyar un potent perfil de Linkedin que li permetrà diferenciar-se de la competència i aconseguir la major visibilitat  per als teus clients objectius en els idiomes i mercats d’exportació.

Continguts:

1.       La marca personal i la seva importància.

2.       L’ecosistema digital i la marca personal: ets el que Google diu de tu.

3.       Marca personal i Linkedin multi idioma internacional.

4.       La importància del VISUAL: el teu packanging a Linkedin.

5.       Dissenyant el teu perfil per algoritmes i per persones.

6.       Optimització SEO Perfil de Linkedin en diversos idiomes.

7.       Redacció d’Extracte (sobre...) diferent per mercat.

8.       Secció de destacats orientant al client objectiu.

9.       Optimització de trajectòria professional i altres seccions del perfil | Elements multimèdia.

10.   Configurant el teu perfil pera datar-li de la màxima visibilitat.

Sessions 2 i 3 de NOVEMBRE

Unitat 4. Impactar amb continguts a mercats objectiu.

·         Conèixer la importància dels continguts en la estratègia de marca personal internacional.

·         Conèixer els tipus de continguts que es poden publicar a Linkedin.

·         Aprendre a escriure continguts atractius utilitzant elements multimèdia.

·         Aprendre a utilitzar hashtags per potenciar els continguts a Linkedin als teus sectors i mercats.

·         Augmentar la visibilitat i l’abast de la marca personal als clients i mercats clau.

Continguts:

1.       Perfil de Linkedin i Estratègia  de continguts: el packaging de la marca personal. Exercici: anàlisi de mètriques bàsiques de marca personal a Linkedin. Treball en mode wiki.

2.       Tipus de publicacions a linkedin: blogging i microblogging.

3.       Les mètriques d’una publicació i la xarxa de contactes.

4.       Com funciona l’algoritme de Linkedin a l’hora de publicar.

5.       La importància del VISUAL. Tipus de format de continguts més útils a Linkedin: La importància dels HASHTAGS.

6.       L’estructura d’un post perfecte. Com escriure a Linkedin: l’art del copy. Estratègia de continguts | Visibilitat permanent: Continguts propis i continguts de tercers.

7.       Exercici a classe en format wiki: llista de paraules clau | temes per a continguts a Linkedin.

Sessions 9 i 10 de NOVEMBRE

Unitat 5. Networking Digital en Mercats Internacionals.

Aprendre a gestionar de manera efectiva per a un desenvolupament òptim del potencial de carrera com a Directiu o com a NED (Conseller Independent en Consells d´Administració o Consells assessors d´àmbit nacional i internacional) a l´entorn presencial i al digital.

Perfeccionar el coneixement dels participants de les eines de desenvolupament de la seva marca i les xarxes de contactes professionals o "Networking". Gestionar la teva xarxa de contactes i utilitzar les relacions personals i les xarxes socials per posicionar-te al mercat. Continguts:

1.       Creieu que la vostra xarxa de contactes professionals és un actiu que infrautilitzarà?

2.       Coneixeu tots els mitjans per al desenvolupament òptim de la vostra xarxa de contactes?

3.       Utilitza correctament el networking sobre la base dels seus objectius professionals?

4.       Coneix el veritable potencial del networking?

5.       Coneixes les eines d´internet que t´hi poden ajudar al respecte?

Sessions 16 i 17 de NOVEMBRE

Unitat6. Crear relacions i Oportunitats en mercats globals.

Quines eines fer servir per evolucionar en el teu rol de directiu o de NED. Disseny d’un pla d’acció de relacions internacionals en un model híbrid.

Continguts:

1.       De la Marca Personal/Professional a la Visibilitat.

2.       Com treballen els models híbrids.

3.       Gestió de relacions.

4.       Treball networking digital i presencial.

Sessions  23 i 24 de NOVEMBRE

Unitat 7. Disseny d´embuts de venda optimitzat per a països i regions.

·         Com crear models d’embuts digitals per atreure als nostres mercats objectius.

·         Manejar el sistema de connexions de xarxa de Linkedin per a generar relacions i oportunitats de professionals.

·         Aprendre la sistemàtica de la generació de contactes.

·         Posar en marxa una fulla  de ruta diària que permeti generar la màxima visibilitat i confiança  a la seva xarxa.

Continguts:

·         Disseny d’embuts digitals.

·         La importància de NETWORKING a l’entorn digital.

·         Perquè Linkedin és un gran aliat per a un professional: com funcionen els contactes.

·         Com trobar a les persones adequades a la teva xarxa de Linkedin.

·         Com generar converses per la recerca d’oportunitats.

Sessions  30 de NOVEMBRE i 1 de DESEMBRE

Unitat .8- Accelerar les vendes en processos d´exportació

·         Aprendre a utilitzar la cerca avançada de Linkedin mitjançant l’ús d’operadors booleans per dur a terme una prospecció eficaç de Linkedin.

·         Establir "caladors d´oportunitat" i gestionar-los de manera intel·ligent.

·         Dissenyar un circuit de treball-contacte eficaç que permeti assolir el major nombre de prospectes interessats i/o entrevistes professionals.

Continguts:

·         La prospecció 2.0

·         Cerca avançada a Linkedin. Operadors booleans.

·         Disseny de missatges: com convido a la meva xarxa que dic després.

·         Com posar a funcionar la “màquina de vendes”.

·         Linkedin Sales Navigator.

METODOLOGIA:

El programa especialitzat de Social Selling per a la internacionalització és una oportunitat única per adquirir els coneixements, habilitats i eines necessaris per impulsar la teva empresa al mercat internacional.

Aquest programa combina diverses metodologies d'aprenentatge per assegurar que els participants assimilin els continguts i en potenciïn el desenvolupament. Les sessions seran interactives i es treballaran tant de manera individual com en grups.

Cada unitat inclourà el seu propi full i treball i exercicis d'implantació perquè pugueu posar en pràctica el que heu après i veure resultats concrets.

El programa s'imparteix principalment en espanyol però inclou algunes sessions en anglès amb traducció simultània.

POSADA EN PRÀCTICA:

El programa ha estat dissenyat com un full de ruta perquè els participants puguin aplicar-lo a les seves pròpies empreses i alhora puguin contribuir dins de la seva pròpia organització a la transformació desitjada.

Perquè els participants puguin aconseguir-ho, a més dels coneixements més acadèmics, hi ha un enfocament pràctic a totes les sessions per viure el procés d´aprendre Learning by Doing.

DOCUMENTACIÓ:

S´habilitarà la plataforma SSi (Social Selling Institute), on es guardaran tots els documents, materials i enregistraments de les sessions per a la seva consulta.

CLAUSTRE DE PROFESSORS:

  • David M Calduch: Expert internacional en Gestió del Canvi Cultural Digital. Top 50 European Social Selling Professional.
  • Andres Perez Ortega: Especialista en estratègia personal per a professionals.
  • Esmeralda Díaz-Aroca: Consultora d'estratègia igital, marca personal i Social selling.
  • Juan Díaz-Andreu García:  Client partner at Alexander Hughes Executive Search.
  • Mike O'Neil: 2x Forbes Top 50 Social media.Influencer- Sales Navigator Expert.


Durada: 48 hores

DADES DE CURS

5,6,19,20,26,27 d' octubre + 2,3,9,10,16,17,23,24,30 de novembre+ 1 de desembre, dijous i divendres  de les 15h a les 18h.

FORMACIÓ WEBINAR + acces a la plataforma en línia

PREU: 1.250€- Curs BONIFICABLE

Totes les empreses poden recuperar 624€.

Aquests preus inclouen la gestió del crèdit bonificable.

 Opció de contractar una o diverses unitats individualment, el preu és de 205€ per persona per cada unitat.INSCRIPCIÓ:

Condicions de matriculació:

1. L'import de la matrícula haurà de quedar abonat, com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici del curs, mitjançant qualsevol de les possibilitats indicades al full d'inscripció (transferència, domiciliació bancària, xec, ...)

2. En el cas que la matrícula es faci efectiva mitjançant transferència bancària, cal fer arribar una còpia del comprovant 48h abans de l'inici del curs.

3. Anul·lacions de matrícula:

  • Comunicada amb un mínim de tres dies abans de l'inici del curs: devolució del 50% de l'import de la matrícula.
  • En qualsevol cas l'alumne podrà cedir la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a ESEC les dades del nou participant.
  • No s'abonarà l'import si es produeix una baixa un cop iniciat el curs.


4. Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació. En el cas que la seva inscripció es veiés afectada per aquesta limitació li faríem saber al més aviat possible.

Data màxima inscripció: 3 dies hàbils abans de l'inici del curs.

5. ESEC es reserva el dret d'anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.
6. Es lliurarà un certificat d'assistència a qui assisteixi com a mínim el 80% d'hores lectives.


Quin és el seu estat laboral?
La seva empresa està associada a:
Factura a nom de:
Com ens ha conegut:
Accepto les condicions de la matriculació.

En cas de dubte o aclariment podeu contactar amb esec@esec.catTornar al llistat


C. Indústria, 16    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |   Política de qualitat    |    Política de cookies    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos