e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Indústria 16 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos oberts i WebinarsSOLDADURA OXIACETILÈNICA

ADREÇAT A:

Operaris amb o sense experiencia en soldadura (nivell personalitzat)

OBJECTIUS:

Aprendre a realitzar unions de soldadura, controlant la qualitat de les unions soldades en el procediment de soldadura oxiacetilènica o autògena. La formació podrà realitzar-se amb oxigen-acetilè o oxigen-butà i amb coure.


PROGRAMA

Continguts teòrics (la majoria de continguts teòrics s’impartiran de manera transversal a la pràctica)

Metal·lografia i soldabilitat dels metalls .

Equip i tipus de soldadura.

Soldadura forta per barreja d’oxiacetilè.

Material d’aportació.

Procés seqüencial de soldadura autògena o oxiacetilènica.

Tipus de flama .

Obtenció de la flama correcta.

Ajust idoni de la barreja.

Inspecció i assaig de la soldadura.

Control de qualitat en la soldadura.

 Continguts pràctics

Posada en marxa de l’equip de soldadura.

Ajustament de la flama amb diferents tipus de flama (neutra, oxidant i reductora)

Soldadura amb diferents metalls.

Procés de soldadura a topar segons normativa.

Inspecció del procés de soldadura.

Assaig de verificació de la soldadura.

Proveta de soldadura i verificació.


Durada: 20 hores

DADES DE CURS

27 i 29 de juny + 3, 4 i 6 de juliol, dilluns, dimarts i dijous de les 16h a les 20h

INSTEC Formació- C/ Ca n´Alzina, 148- PI. Can Roqueta de Sabadell

Preu:  360€ - Curs Bonificable  

Totes les empreses poden recuperar 260 €.
Les empreses poden recuperar la seva totalitat, sempre i quant reben la INSCRIPCIÓ 5 dies abans del seu INICI.
La tramitació de la gestió del crèdit bonificable costa 60 €/alumne.INSCRIPCIÓ:

Condicions de matriculació:

1. L'import de la matrícula haurà de quedar abonat, com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici del curs, mitjançant qualsevol de les possibilitats indicades al full d'inscripció (transferència, domiciliació bancària, xec, ...)

2. En el cas que la matrícula es faci efectiva mitjançant transferència bancària, cal fer arribar una còpia del comprovant 48h abans de l'inici del curs.

3. Anul·lacions de matrícula:

  • Comunicada amb un mínim de tres dies abans de l'inici del curs: devolució del 50% de l'import de la matrícula.
  • En qualsevol cas l'alumne podrà cedir la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a ESEC les dades del nou participant.
  • No s'abonarà l'import si es produeix una baixa un cop iniciat el curs.


4. Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació. En el cas que la seva inscripció es veiés afectada per aquesta limitació li faríem saber al més aviat possible.

Data màxima inscripció: 3 dies hàbils abans de l'inici del curs.

5. ESEC es reserva el dret d'anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.
6. Es lliurarà un certificat d'assistència a qui assisteixi com a mínim el 80% d'hores lectives.


Quin és el seu estat laboral?
La seva empresa està associada a:
Factura a nom de:
Com ens ha conegut:
Accepto les condicions de la matriculació.

En cas de dubte o aclariment podeu contactar amb esec@esec.catTornar al llistat


C. Indústria, 16    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |   Política de qualitat    |    Política de cookies    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos