e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos oberts i WebinarsPREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. NIVELL BÀSIC (60H) TPC METALL EN LA CONSTRUCCIÓ

ADREÇAT A:

Empresaris, treballadors/es designats, recursos preventius, delegats de prevenció, i tota aquella persona que hagi d´exercir funcions de nivell bàsic en empreses del sector de la construcció i afins.

OBJECTIUS:

Formar-se per poder assumir les funcions de nivell bàsic en matèria de prevenció de riscos, segons l’article 166 V Conveni col.lectiu del Sector de la CONSTRUCCIÓ, o segons l´ annex III de l´ Acord Estatal del Sector Metall.

El present curs dóna accés a l’obtenció de la Targeta Professional de la Construcció pel sector del metall (TPC). Aquest curs convalida amb el curs de les 50h del sector METALL.


PROGRAMA

Conceptes bàsics sobre seguretat i salut.

-      El treball i la salut.

-     Els riscos professionals.

-     Els factors de risc.

-      Danys derivats del treball.

-      Els accidents de treball i les Malalties Professionals.

-     Altres patologies derivades del treball.

Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals.

-     Deures i obligacions bàsics en aquesta matèria.

-     Riscos generals i la seva prevenció.

-     Riscos lligats a les condicions de seguretat.

-      Riscos lligats al medi ambient del treball.

-     La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral.

-     Sistemes elementals de control de riscos.

-    Mitjans de protecció col·lectiva.

-    Equips de protecció individual.

-    Plans d’emergència i evacuació.

-    El control de la salut dels treballadors.

Riscos específics i la seva prevenció en el sector de la construcció.

-    Diferents fases d’obra i les seves proteccions.

-    Proteccions corresponents a les diferents fases d’obra (xarxes, baranes,

bastides, plataformes de treball, escales, etc.).

-    Implantació d’obra.

-    Locals higiènics sanitaris.

-    Instal·lacions provisionals.

Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.

-    Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball.

-    Organització preventiva del treball: “Rutines” bàsiques.

-    Documentació: recollida, elaboració i arxiu.

-    Representació dels treballadors, drets i obligacions (Delegats de Prevenció).

Comitè de Seguretat i Salut, Treballadors designats, etc.) Primers auxilis.

-    Procediments generals.

-    Pla d’actuació.


Durada: 60 hores

DADES DE CURS

CURS SEMI-PRESENCIAL (20h presencials + 40h ON LINE)

Dates presencials: 8 de març, presentació del curs de 15.30h a 17h.

Repàs i examen final:  18,19,26 i 27 d'abril, de 16h a 21h.

ESEC Centre formació - Plaça Miquel Crusafont - Sabadell.

Professorat: BSE-Prevenció, empresa acreditada per impartir i certificar formació en Prevenció de Riscos Laborals

Preu:  410€- Curs  BONIFICABLE
Totes les empreses poden recuperar TOT L'IMPORT.
Aquests preus inclouen la gestió del crèdit bonificable.

Autònoms i aturats:  350€. No poden acollir-se a la bonificació.INSCRIPCIÓ:

Condicions de matriculació:

1. L'import de la matrícula haurà de quedar abonat, com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici del curs, mitjançant qualsevol de les possibilitats indicades al full d'inscripció (transferència, domiciliació bancària, xec, ...)

2. En el cas que la matrícula es faci efectiva mitjançant transferència bancària, cal fer arribar una còpia del comprovant 48h abans de l'inici del curs.

3. Anul·lacions de matrícula:

  • Comunicada amb un mínim de tres dies abans de l'inici del curs: devolució del 50% de l'import de la matrícula.
  • En qualsevol cas l'alumne podrà cedir la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a ESEC les dades del nou participant.
  • No s'abonarà l'import si es produeix una baixa un cop iniciat el curs.


4. Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació. En el cas que la seva inscripció es veiés afectada per aquesta limitació li faríem saber al més aviat possible.

Data màxima inscripció: 3 dies hàbils abans de l'inici del curs.

5. ESEC es reserva el dret d'anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.
6. Es lliurarà un certificat d'assistència a qui assisteixi com a mínim el 80% d'hores lectives.


Quin és el seu estat laboral?
La seva empresa està associada a:
Factura a nom de:
Com ens ha conegut:
Accepto les condicions de la matriculació.

En cas de dubte o aclariment podeu contactar amb esec@esec.catTornar al llistat


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |   Política de qualitat    |    Política de cookies    |    Pla de contingència    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos