e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos oberts i WebinarsBATERIES DE TRACCIÓ ELÈCTRICA

ADREÇAT A:

Persones que manipulen bateries, (tallers de reparació de vehicles, manteniment de flotes, professors d’electricitat, mecànics de parcs de vehicles....).

OBJECTIUS:

Aquest curs està dissenyat per a tots els professionals que fan servir bateries, en especial de vehicles elèctrics i híbrids. L’objectiu és que aquests professionals estiguin formats i actualitzats en relació a les precaucions que cal tenir, les diferents químiques que es fan servir, les seves connexions i les seves característiques.


PROGRAMA

1.1  Químiques de bateries

En aquest primer apartat s’analitzaran el ventall de químiques que actualment es fan servir al món dels vehicles elèctrics i híbrids i també a l’industria i les seves característiques.

1.2 Connexions de bateries

En aquest apartat s’explicarà les connexions sèrie i paral·lel, els seus càlculs i exemples a diferents vehicles.

1.3 Cicles de càrrega i descàrrega

Aquí s’estudiarà els cicles de càrrega i descàrrega, els valors característics, la degradació i els desperfectes que poden sorgir.

1.4 Documentació i riscs

Primer es farà un repàs del tipus de documents que podem trobar sobre vehicles elèctrics i híbrids:

-          Manuals de fabricant.

-          Fulls de rescat (Rescue Sheet).

-          Guies d’emergència (Emergency guide).

A continuació s’expliquen els riscs a que estem exposats (explosió, electrocució i químics) amb aquestes noves tecnologies.

Després s’expliquen els equips de protecció individual que cal fer servir i la seva verificació.

Es lliurarà a cada participant tots els documents, en pdf, disponibles, ordenats i actualitzats al curs d’enguany.

1.4 Pràctiques

Es faran pràctiques variades sobre diferents tipus de bateries, vehicles elèctric i documentació i càlculs.


Durada: 20 hores

DADES DE CURS

9, 11, 16, 18, 23, 25 i 30 de maig + 1 de juny, dimarts i dijous de 18:30h a 21h.

CREVE- Instal·lacions del Servei de Desenvolupament Local- Plaça del treball, 1- Santa Perpètua de la Mogoda

Professorat: ATF ASSESSORS TÈCNICS FORMATIUS, SL. Empresa especialitzada en formació tècnica professional, projectes d’enginyeria educativa i consultoria de formació. Acreditats per a realitzar formació de certificats de professionalitat i carnets professionals.

Preu:  390€- Curs BONIFICABLE
Totes les empreses poden recuperar 260 €.
Aquests preus inclouen la gestió del crèdit bonificable.

Autònoms i aturats:  331€. No poden acollir-se a la bonificació.INSCRIPCIÓ:

Condicions de matriculació:

1. L'import de la matrícula haurà de quedar abonat, com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici del curs, mitjançant qualsevol de les possibilitats indicades al full d'inscripció (transferència, domiciliació bancària, xec, ...)

2. En el cas que la matrícula es faci efectiva mitjançant transferència bancària, cal fer arribar una còpia del comprovant 48h abans de l'inici del curs.

3. Anul·lacions de matrícula:

  • Comunicada amb un mínim de tres dies abans de l'inici del curs: devolució del 50% de l'import de la matrícula.
  • En qualsevol cas l'alumne podrà cedir la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a ESEC les dades del nou participant.
  • No s'abonarà l'import si es produeix una baixa un cop iniciat el curs.


4. Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació. En el cas que la seva inscripció es veiés afectada per aquesta limitació li faríem saber al més aviat possible.

Data màxima inscripció: 3 dies hàbils abans de l'inici del curs.

5. ESEC es reserva el dret d'anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.
6. Es lliurarà un certificat d'assistència a qui assisteixi com a mínim el 80% d'hores lectives.


Quin és el seu estat laboral?
La seva empresa està associada a:
Factura a nom de:
Com ens ha conegut:
Accepto les condicions de la matriculació.

En cas de dubte o aclariment podeu contactar amb esec@esec.catTornar al llistat


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |   Política de qualitat    |    Política de cookies    |    Pla de contingència    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos