e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos oberts i WebinarsASSISTÈNCIA EXECUTIVA
- FORMACIÓ PRESENCIAL I WEBINAR-

La figura de l´assistent executiva exerceix un paper clau dins de l´empresa, i de la seva capacitat per assumir responsabilitats en depenen en bona part l´agilitat i el bon funcionament de l´organització. Per això, aquest curs aportarà la preparació específica per dur a terme les tasques de secretariat amb eficiència i a conèixer les eines necessàries per la correcta organització i gestió de les diferents àrees d’actuació.


ADREÇAT A:

1) Secretaries o assistents executius/ives que desitgen donar una base teòrica a la seva experiència o que desitgen actualitzar i/o ampliar els seus coneixements.
2) Personal administratiu que vol ampliar el seus coneixements per assumir tasques com a assistent executiu/iva.
3) Professionals que desitgen iniciar-se en el món de l’assistència executiva com a sortida professional alternativa.

OBJECTIUS:

1) Obtenir els coneixements necessaris per assistir empresaris i/o executius i contribuir a la organització pràctica eficient de l’empresa.
2) Incorporar les tècniques relacionades amb la funció de la secretari/ària;
3) Desenvolupar les habilitats necessàries per al correcte desenvolupament de la professió;
4) Aprendre el maneig d´agenda, reunions i esdeveniments executius;
5) Adquirir les tècniques de comunicació i el protocol empresarial necessàries per assistir als alts comandaments d´una companyia.
6) Adaptar les tasques d’assistència executiva a la situació actual i la correcta gestió i organització del temps i de la feina, així com la supervisió d’altres àrees d’actuació.


PROGRAMA

1. El món de l´empresa (Presencial)

       Concepte d´empresa i classificació. Els models organitzatius.  L´organigrama empresarial

        La sostenibilitat empresarial.

2. Funcions de l’Assistent Executiu (Presencial)

       Àrees d’actuació i funcions. Competències i habilitats. Deontologia professional.

3. Organització del treball i el teletreball (Presencial)

       Criteris d’organització.  L’organització del treball i el teletreball. Organització de l’espai de treball.

4. Administració i Gestió (Presencial)

       Gestió del temps. Gestió de correus electrònics. Gestió d’agenda.  Gestió de contactes

       Gestió de projectes.  Eines d’organització i gestió

5. Comunicació (Presencial)

       Concepte de comunicació i tipus.  La comunicació a l´empresa

       Elements que intervenen en el procés comunicatiu. Els canals comunicatius

       Obstacles que es produeixen a la comunicació.  El Pla de comunicació.  Tips per ser un bon comunicador

6. La comunicació escrita (Webinar)

       Consells per una correcta comunicació escrita. Comunicació interna: L´acta, la circular, l´informe i el memoràndum.  Comunicació externa

7. Tipus de documents (Webinar)

·         Documents oficials: La instància, l´ofici i el certificat

       Documents mercantils: La comanda, l’albarà, la factura, el certificat digital. El rebut, el taló, el pagaré i la lletra de canvi.

       Documents laborals: el contracte de treball. la nòmina o el rebut salarial. Els butlletins de cotització a la Seguretat Social.

       Documents comercials: la carta comercial, flyer, tríptic, la targeta de visita i el portafolis.

8. La pàgina web (Webinar)

        Gestió de la pàgina web.  Actualització i manteniment.

9. Email Màrqueting (Webinar)

        Introducció a l´Email màrqueting.  Planificació i execució d´una campanya d´email màrqueting.

        Eines per la gestió d’email màrqueting

10. La comunicació i el teletreball (Webinar/Pràctica presencial)

        Correu electrònic.  Eina de gestió de contrasenyes. Les xarxes socials.

        La missatgeria instantània. Les videoconferències.

11. Arxiu i classificació de documents. (Presencial)

          El fitxer: concepte, tipus i característiques.  Manteniment de l´arxiu i mètodes de classificació

         Conservació i destrucció de documents.  Documents compartits. Clàusules de confidencialitat.

         La protecció de dades de caràcter personal.

12. Organització d’esdeveniments corporatius i virtuals (Presencial)

         Esdeveniments de caràcter extern i de caràcter intern. Esdeveniments virtuals.

        Organització d´esdeveniments. Recursos necessaris per a la planificació d’esdeveniments.

        Documents associats als esdeveniments corporatius.

13. Organització de viatges (Presencial)

         Els viatges nacionals i internacionals.  Les agències de viatges.  Assegurances de viatges.

        Seguretat a les dades. Liquidació de despeses.  Eines d’organització i gestió de viatges.

14. Protocol empresarial (Presencial)

          Concepte de protocol i tipus.  Les relacions interpersonals en l´empresa: cortesia social i cortesia empresarial.  Salutacions i presentacions.  Els tractaments

          L´ús del telèfon.  Gestió de visites dins de l´empresa.   Reunions de treball.

          L´etiqueta en els negocis. Els regals d´empresa.  Les precedències i les presidències.

15. L’atenció i gestió de clients (Webinar)

           Estratègies de l´empresa.  La cadena de valor.  Les reclamacions.  L’atenció virtual al client.


Durada: 90 hores

DADES DE CURS

Del 15 de febrer al 2 de juny, dimarts i dijous de 17-20h 
Formació PRESENCIAl a ESEC Centre Formació, c/ Concepció, 40 de Sabadell

Formació WEBINAR els dies 15/03, 17/03, 22/03, 24/03, 31/03, 05/04, i 26/05

La nostra docent, Sra. Cristina Amores és Assistent Executiva i Formadora en Assistència Executiva i Assistència Virtual. Amb aquestes formacions pretén professionalitzar una posició esencial en tota organització, però sovint ocupada per perfils genèrics als que els hi manca formació específica, que els permeti contribuir de forma plena i activa a la consecució dels objectius de l'empresa. Vols saber més de la nostra docent ?

Preu:  750€- Curs  totalment BONIFICABLE
Aquests preus inclouen la gestió del crèdit bonificable.

Autònoms i aturats:  630€. No poden acollir-se a la bonificació.INSCRIPCIÓ:

Condicions de matriculació:

1. L'import de la matrícula haurà de quedar abonat, com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici del curs, mitjançant qualsevol de les possibilitats indicades al full d'inscripció (transferència, domiciliació bancària, xec, ...)

2. En el cas que la matrícula es faci efectiva mitjançant transferència bancària, cal fer arribar una còpia del comprovant 48h abans de l'inici del curs.

3. Anul·lacions de matrícula:

  • Comunicada amb un mínim de tres dies abans de l’inici del curs: devolució del 50% de l’import de la matrícula.
  • En qualsevol cas l’alumne podrà cedir la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a ESEC les dades del nou participant.
  • No s’abonarà l’import si es produeix una baixa un cop iniciat el curs.


4. Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació. En el cas que la seva inscripció es veiés afectada per aquesta limitació li faríem saber al més aviat possible.

Data màxima inscripció: 3 dies hàbils abans de l'inici del curs.

5. ESEC es reserva el dret d'anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.
6. Es lliurarà un certificat d'assistència a qui assisteixi com a mínim el 80% d'hores lectives.


Quin és el seu estat laboral?
La seva empresa està associada a:
Factura a nom de:
Com ens ha conegut:
Accepto les condicions de la matriculació.

En cas de dubte o aclariment podeu contactar amb esec@esec.catTornar al llistat


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |   Política de qualitat    |    Política de cookies    |    Pla de contingència    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos