e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos oberts i WebinarsPOLÍTICA I GESTIÓ INFORMATITZADA D´ESTOCS.
SUBVENCIONAT PER A TREBALLADORS EN ACTIU I AUTÒNOMS

 PROGRAMA

1. GESTIÓ D´ESTOCS (3h).

1.1. Objectius de la gestió d´estocs.

1.2. Tipus d´estocs.

1.3. Tipus d´aprovisionaments d´un magatzem.

1.4. Càlcul de nivells d´estoc.

1.5. Paràmetres bàsics.

1.6. Demanda prevista.

1.7. Gestió de comandes.

1.8. Valoració d´estocs.

1.9. Estats de magatzem.

1.10. Comptabilitat de magatzem.

1.11. Informes, impresos.

1.12. Factures determinants en la gestió d´estocs.

2. COSTOS (5h).

2.1 Costos d´abastament.

2.1.1. Compra o producció.

2.1.2. Distribució i recepció.

2.2. Costos d´emmagatzematge.

2.2.1. Els productes emmagatzemats.

2.2.2. Rotació de les existències: període mitjà de rotació i maduració.

2.2.3. Valoració de les existències: mètodes i correccions valoratives.

3. INVENTARIS (2h).

3.1. Concepte i tipus d´inventaris.

3.2. Realització dels inventaris: mètodes i documents.

3.3. Valoració dels inventaris.

4. FACTORS D´APROVISIONAMENT (6h).

4.1. Factors a tenir en compte en la gestió d´estocs.

4.2. Representació de costos.

4.3. Model de Wilson. Lot econòmic de comanda i cost total mínim.

4.4. Gestió d´estocs amb ruptura.

4.5. Funció de cost per reaprovisionament uniforme.

4.6. Incidències en la gestió d´estocs.

5. SISTEMES DE GESTIÓ D'ESTOCS (10h).

5.1. Programació temporal en reaprovisionament instantani.

5.2. Reaprovisionament a nivell i punt de comanda.

5.3. Sistema del lot econòmic de comanda.

5.4. Sistema d´abastiment uniforme.

5.5. Valors a determinar per controlar els proveïments en un magatzem.

5.6. Representació gràfica de l´aprovisionament.

5.7. Índexs per al control dels estocs.

5.8. La informàtica en la gestió d´estocs.

6. GESTIÓ INFORMATITZADA (6h).

6.1. Necessitat de la gestió.

6.2. Obligacions comptables.

6.3. Planificació.

6.4. Dificultats: Temps / Treball.

6.5. La informàtica de gestió.

6.6. Exemples de gestió i planificació informatitzada.

7. FITXERS MESTRES. (3h).

7.1. Interns. Articles. Clients.

7.2  Formes de pagament i formes de cobrament.

7.3. Extern. Bancs. Proveïdors.

8. PREVISIÓ I PLANIFICACIÓ (5h).

8.1. Estadístiques de compres, vendes i magatzem.

8.2. Pressupostos de planificació.

8.3. Ràtios econòmiques i comercials.

8.4. Anàlisi de costos.

8.5. Viabilitat financera.


Durada: 40 hores

DADES DE CURS

A CONCRETAR
ESEC Centre Formació, c/ Concepció, 40 de Sabadell. 

El nostre docent, Sr.Domingo Martinez. Enginyer industrial.  Vols saber més del nostre docent ?

CURS TOTALMENT SUBVENCIONABLE per a treballadors en ACTIU i autònoms:

INSCRIPCIÓ complimentada i segellada. ( descarregar document 

+ Fotocòpia del DNI

+ Fotocòpia de la capçalera de la darrera nòmina o últim rebut d'autònoms

ens ho feu arribar al correu electrònic esec@esec.catFORMULARI DE PRE-INSCRIPCIÓ:
Si esteu interessats en aquest curs podeu fer aquesta PRE-INSCRIPCIÓ, i quan tinguem les dades d'impartició us enviarem la circular informativa en el correu electrònic que ens indiqueu per fer la INSCRIPCIÓ definitiva:

CURS: POLÍTICA I GESTIÓ INFORMATITZADA D´ESTOCS.
 
Nom i cognoms:
Empresa:
Telèfon :
Adreça electrònica:  
Observacions:
Tornar al llistat


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |   Política de qualitat    |    Política de cookies    |    Pla de contingència    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos