e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos oberts i WebinarsCOM CONFECCIONAR EL PRESSUPOST ANUAL

 
Et proposem una metodologia pràctica pel disseny i implantació d’un sistema de control pressupostari.

ADREÇAT A:

Gerents i directors de pimes, personal de l’àrea econòmica financera, i en general a totes aquelles persones que tenen possibilitats en l’elaboració del pressupost de la seva àrea.

OBJECTIUS:

1) Adquirir els coneixements bàsics per confeccionar el pressupost anual de l’empresa, així com per dur a terme una correcte planificació financera.
2) Definir els objectius i aplicacions de la funció pressupostària com a principal instrument de control de gestió, presentant els instruments i tècniques per a la seva elaboració.


PROGRAMA

·         Dades bàsiques per la confecció del pressupost.

·         Previsió de vendes i costos, programa d’inversions, estats financers inicials.

·         Elaboració del compte de pèrdues i guanys d’acord amb les previsions.

·         Definició d’objectius, marges i resultats.

·         Elaboració del pressupost de tresoreria.

·         Càlcul de les necessitats de fons i dels costos financers.

·         Definició de l’estructura financera, polítiques d’endeutament, etc.


Durada: 8 hores

DADES DE CURS

19 i 24 d'octubre, dilluns i dimecres de 15.30h a 19.30h.

ESEC Centre Formació, c/ Concepció, 40 de Sabadell. 

El nostre docent: Sr. Rafel Busom. Responsable del departament financer del Centre Metal.lúrgic.

Preu:  160€- Curs BONIFICABLE
Totes les empreses poden recuperar 104 €.
Aquests preus inclouen la gestió del crèdit bonificable.

Autònoms i aturats:  136€. No poden acollir-se a la bonificació.INSCRIPCIÓ:

Condicions de matriculació:

1. L'import de la matrícula haurà de quedar abonat, com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici del curs, mitjançant qualsevol de les possibilitats indicades al full d'inscripció (transferència, domiciliació bancària, xec, ...)

2. En el cas que la matrícula es faci efectiva mitjançant transferència bancària, cal fer arribar una còpia del comprovant 48h abans de l'inici del curs.

3. Anul·lacions de matrícula:

  • Comunicada amb un mínim de tres dies abans de l'inici del curs: devolució del 50% de l'import de la matrícula.
  • En qualsevol cas l'alumne podrà cedir la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a ESEC les dades del nou participant.
  • No s'abonarà l'import si es produeix una baixa un cop iniciat el curs.


4. Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació. En el cas que la seva inscripció es veiés afectada per aquesta limitació li faríem saber al més aviat possible.

Data màxima inscripció: 3 dies hàbils abans de l'inici del curs.

5. ESEC es reserva el dret d'anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.
6. Es lliurarà un certificat d'assistència a qui assisteixi com a mínim el 80% d'hores lectives.


Quin és el seu estat laboral?
La seva empresa està associada a:
Factura a nom de:
Com ens ha conegut:
Accepto les condicions de la matriculació.

En cas de dubte o aclariment podeu contactar amb esec@esec.catTornar al llistat


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |   Política de qualitat    |    Política de cookies    |    Pla de contingència    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos