e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos oberts i WebinarsNÒMINES I SEGURETAT SOCIAL. NIVELL 1
SUBVENCIONAT PER A TREBALLADORS EN ACTIU I AUTÒNOMSPROGRAMA

  1. El contracte de treball.

Modalitats contractuals. Característiques i requisits.

Contractes bonificats.

Tramitació.

  1. Afiliació a la seguretat social. Altes i baixes.

Tramitació d’altes, baixes i variació de dades.

Afiliació de treballadors a la Seguretat Social.

Termini de presentació.

  1. Rebut de salaris.

Impresos oficials.

Conceptes salarials: salaris base, plus i complements, retribució en espècie, etc.

Hores extres.

Bases mínimes i màximes per AT i EP i contingències comunes.

Normalització de les bases de cotització.

Incidències per baixes laborals i millores voluntàries a la S.S.

Tipus de cotització.

Retencions en concepte d’IRPF.

  1. Nòmines.

Nòmines amb salari mensual i diari.

Pagues extraordinàries.

Càlcul de cotitzacions.

Baixes per contingències comunes i professionals.

Prestacions a càrrec de l’empresa i de la S.S.

Cotització en períodes de baixa.

Quitances.

  1. Cotització a la seguretat social.

Impresos oficials i termini de presentació.

Confecció de TC1 i TC2.

Tipus de cotització.

Ajornaments i recàrrec.

Sistema RED.


Durada: 30 hores

DADES DE CURS

per concretar

ESEC Centre Formació, c/ Concepció, 40 de Sabadell. 

El nostre docent: Sr. Frederic Soto. 

CURS TOTALMENT SUBVENCIONABLE per a treballadors en ACTIU i autònoms:

INSCRIPCIÓ complimentada i segellada. ( descarregar document  ) 

Fotocòpia del DNI

Fotocòpia de la capçalera de la darrera nòmina o últim rebut d'autònoms

ens ho feu arribar al correu electrònic esec@esec.catFORMULARI DE PRE-INSCRIPCIÓ:
Si esteu interessats en aquest curs podeu fer aquesta PRE-INSCRIPCIÓ, i quan tinguem les dades d'impartició us enviarem la circular informativa en el correu electrònic que ens indiqueu per fer la INSCRIPCIÓ definitiva:

CURS: NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL. NIVELL 1
 
Nom i cognoms:
Empresa:
Telèfon :
Adreça electrònica:  
Observacions:
Tornar al llistat


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |   Política de qualitat    |    Política de cookies    |    Pla de contingència    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos