e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos oberts i WebinarsMANIPULACIÓ DE SISTEMES FRIGORÍFICS INSTAL·LATS EN VEHICLES- GASOS FLUORATS.

 

"Per tal de controlar-ne l’emissió, les empreses i els professionals que hi treballen, han d’obtenir un certificat oficial, que acredita la seva capacitat per la manipulació de gasos fluorats"
                              Generalitat de Catalunya. Canal Empresa.


ADREÇAT A:

Al personal dedicat a la reparació de vehicles que hagin de manipular aquests sistemes. Per la realització d’aquest curs, és recomanable que, hagi realitzat com a mínim un curs de sistemes de climatització electrònics en vehicles a motor.

ATENCIÓ: Aquells que tinguin GRAU SUPERIOR- GRAU MIG- SEGON GRAU FP2- PRIMER GRAU FP1 d´ AUTOMOCIÓ- aquest curs el tenen CONVALIDAT.

OBJECTIUS:

1) Obtenció del certificat que permet manipular els sistemes d’aire condicionat i climatització en els vehicles (RD 795/2010).
2) En aquest curs estudiarem l’impacte ambiental dels refrigerants i la normativa mediambiental corresponent.
3) Coneixerem com funcionen aquests equips de climatització i els seus components.


PROGRAMA

MÒDULS TEÒRICS. Impacte ambiental dels refrigerants i normativa mediambiental corresponent. Introducció a la refrigeració. Refrigerants. Equips bàsics de reparació. Sistemes d’aire condicionat. Compressors. Condensadors/evaporadors. Vàlvula d’expansió. Filtres deshidratadors. Electre ventiladors. Dispositius de regulació i seguretat. Instal·lació elèctrica de l’aire condicionat. Climatització electrònica. Càrrega del circuit d’aire condicionat

MÒDULS PRÀCTICS. Realitzar mesures de pressions i temperatures. Manipular la bomba de buit i les estacions de càrrega. Connexions de sistemes. Interpretació d’esquemes. Identificació de símbols. Mesura i identificació de les connexions. Pràctica de identificació de compressors. Desmuntatge d’un embragatge. Verificar l’estat de l’embragatge. Desmuntar i muntar un compressor. Adaptació d’un electre ventilador reversible per un treball com a bufador o com aspirador. Càrrega del circuit d’aire condicionat. Diagnòstic i reparació d’avaries


Durada: 44 hores

DADES DE CURS

Formació de 44 hores ( 28h. a distància + 16h. pràctiques)
INICI :18 de maig de 19h a 20h, presentació i lliurament del material didàctic a ESEC - c/ Concepció 40 de Sabadell.

 

Pràctiques: 4-5-6-7-18-19-20-21 de juliol de 19.30h a 21.30h a les instal·lacions del Servei de Desenvolupament Local- Plaça del Treball, 1 (Annex a Granja Soldevila) de Santa Perpètua de la Mogoda

Professorat: TEC-AUTO, SBD- La solució integral pel professional de l’automòbil. Veure la seva web.

PREU SOCI 320 € +TAXES OGE  18,30€ per certificat personal

 NO SOCI 382€ +TAXES OGE  18,30€ per certificat personal

Totes les empreses poden recuperar 208 €.
Aquests preus inclouen la gestió del crèdit bonificable.

Autònoms i aturats 272€+ TAXES OGE 18,30€ per certificat personal.INSCRIPCIÓ:

Condicions de matriculació:

1. L'import de la matrícula haurà de quedar abonat, com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici del curs, mitjançant qualsevol de les possibilitats indicades al full d'inscripció (transferència, domiciliació bancària, xec, ...)

2. En el cas que la matrícula es faci efectiva mitjançant transferència bancària, cal fer arribar una còpia del comprovant 48h abans de l'inici del curs.

3. Anul·lacions de matrícula:

  • Comunicada amb un mínim de tres dies abans de l'inici del curs: devolució del 50% de l'import de la matrícula.
  • En qualsevol cas l'alumne podrà cedir la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a ESEC les dades del nou participant.
  • No s'abonarà l'import si es produeix una baixa un cop iniciat el curs.


4. Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació. En el cas que la seva inscripció es veiés afectada per aquesta limitació li faríem saber al més aviat possible.

Data màxima inscripció: 3 dies hàbils abans de l'inici del curs.

5. ESEC es reserva el dret d'anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.
6. Es lliurarà un certificat d'assistència a qui assisteixi com a mínim el 80% d'hores lectives.


Quin és el seu estat laboral?
La seva empresa està associada a:
Factura a nom de:
Com ens ha conegut:
Accepto les condicions de la matriculació.

En cas de dubte o aclariment podeu contactar amb esec@esec.catTornar al llistat


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |   Política de qualitat    |    Política de cookies    |    Pla de contingència    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos