e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos oberts i WebinarsLEAN AGILE OFFICE. OPTIMITZACIÓ, AGILITZACIÓ I MILLORA CONTINUA DEL TREBALL D´OFICINA

 

Lean Office és l’aplicació dels principis del Lean Management en oficines i despatxos, fora de la planta de producció, per a tasques i àrees d’administració, atenció al client, financer-comptable, on existeix major potencial sense explotar per a la millora de la productivitat i l’eficiència. Tots els treballadors en major o menor mesura tenim una càrrega administrativa, de gestió, de redacció documental, que ens ocupa un temps important que, la majoria de vegades es podria dedicar a tasques de major valor per al client i l’empresa. Lean Office ve aplicant-se amb èxit des de fa anys demostrant la seva eficàcia eliminant milers de transaccions diàries, estalviant milers d’hores de treball, incrementant el rendiment i fomentant el treball en equip.


ADREÇAT A:

A qualsevol professional que vulgui adquirir uns coneixements reals, tant teòrics com pràctics en l’optimització de tots els processos que s’integren dins de les àrees administratives i de gestió d´oficines Els coneixements, eines i experiències adquirides i/o compartides permetran als assistents l’optimització dels seus processos i aconseguir l’eficàcia, l’eficiència i l’efectivitat dels processos i, per tant, la satisfacció de les necessitats de clients intern i extern.

OBJECTIUS:

1) Assimilar i comprendre el sistema Lean per a ser capaç de traslladar els conceptes i eines apreses a l´oficina.
2) Obtenir una visió global de la filosofia Lean i la seva aplicació en forma de Lean Office.
3) Manejar les principals eines i conceptes per iniciar una transformació Lean a nivell de processos administratius, financers i gerencials de les oficines.
4) Organitzar el temps i ser més productiu.
5) Reduir els costos i el temps dedicats a tasques no importants (o de no valor).


PROGRAMA

1.  Millora dels processos

a)    Detectar causes internes que originen ineficiències.

b)    Eliminar les tasques de no valor afegit: eliminar desaprofitaments, duplicats, colls d’ampolla.

c)    Estandardització de processos com a base de la millora.

d)    Generar flux.

e)    Unificació de processos.

f)     Disposició eficient de l’oficina .

2. Millora de la productivitat de les tasques

a)    Cercle Deming: PDCA.

b)    Priorització i execució eficient de tasques.

c)    Les 5S i el visual management.

d)    Excel·lència.

3. Millora de la productivitat personal i la de l’equip humà

a)    La supervisió.

b)    La dedicació i el problema del multitasking.

c)    Anivellar la càrrega (heijunka) de l’equip.

d)    Lean meetings.


Durada: 8 hores

DADES DE CURS

20 i 27 d'abril, dimecres de 15.30h a 19.30h.

a ESEC Centre Formació - C/ Concepció, 40 de Sabadell

El nostre docent, Sr. Iñaki Bustínduy. Economista i soci Director de H&B Human and Business i EOC. Vols saber més del nostre docent ?

Preu:  215€ - Curs Bonificable
Les empreses poden recuperar 104€.

Aquests preus inclouen la gestió del crèdit bonificable.

Autònoms i aturats: 182,75€ . No poden acollir-se a la bonificació.INSCRIPCIÓ:

Condicions de matriculació:

1. L'import de la matrícula haurà de quedar abonat, com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici del curs, mitjançant qualsevol de les possibilitats indicades al full d'inscripció (transferència, domiciliació bancària, xec, ...)

2. En el cas que la matrícula es faci efectiva mitjançant transferència bancària, cal fer arribar una còpia del comprovant 48h abans de l'inici del curs.

3. Anul·lacions de matrícula:

  • Comunicada amb un mínim de tres dies abans de l’inici del curs: devolució del 50% de l’import de la matrícula.
  • En qualsevol cas l’alumne podrà cedir la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a ESEC les dades del nou participant.
  • No s’abonarà l’import si es produeix una baixa un cop iniciat el curs.


4. Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació. En el cas que la seva inscripció es veiés afectada per aquesta limitació li faríem saber al més aviat possible.

Data màxima inscripció: 3 dies hàbils abans de l'inici del curs.

5. ESEC es reserva el dret d'anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.
6. Es lliurarà un certificat d'assistència a qui assisteixi com a mínim el 80% d'hores lectives.


Quin és el seu estat laboral?
La seva empresa està associada a:
Factura a nom de:
Com ens ha conegut:
Accepto les condicions de la matriculació.

En cas de dubte o aclariment podeu contactar amb esec@esec.catTornar al llistat


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |   Política de qualitat    |    Política de cookies    |    Pla de contingència    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos