e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos oberts i WebinarsDATA PRODUCTS. DISSENY I IMPLEMENTACIÓ

Un data product és una aplicació o eina que utilitza dades per ajudar les empreses a millorar les seves decisions i processos. Per tenir èxit ha d'abordar tres dimensions fonamentals: ha de ser viable des d'una perspectiva de negoci (aportar beneficis tangibles per sobre del seu cost), desitjable per als usuaris finals i, finalment, però no menys important, ha de ser factible des d'una perspectiva de dades. Costos de desenvolupament excessivament elevats, teòrics usuaris no interessats en el producte o científics de dades excessivament optimistes han estat motius freqüents de fracassos en el desenvolupament de data products.


ADREÇAT A:

Directius i comandaments amb responsabilitat sobre la millora i eficiència de tota mena de processos i activitats (vendes, RRHH, logística, producció, compres, disseny de producte...) al seu càrrec.

OBJECTIUS:

1) En aquest taller es presenta la metodologia OPDIM (Objectiu, Producte, Dades, Implementació i Monitorització), de provada eficàcia per al desenvolupament de data products.
2) Cadascuna de les cinc fases segueix una metodologia clara que contempla tres aspectes: a) els objectius b) els passos i activitats i c) un check list que permet valorar el compliment dels objectius.
3) Les fases es presenten a través d´exemples i casos en què els assistents s´enfronten a les problemàtiques que típicament es presenten al llarg del procés de desenvolupament de data products.
4) A l´acabar les dues sessions, els assistents seran capaços de transmetre a la seva organització la importància de seguir la metodologia per desenvolupar amb èxit un bon data product i també de guiar equips interns en el seguiment de les cinc fases OPDIM.


PROGRAMA

  1. Per què dissenyar data products. Exemples. Errors a evitar.
  2. Les cinc fases d’OPDIM.

Fase 1. Objectius. 

Cas: Promocions en uns grans magatzems.

Fase 2. Producte.

Cas: Fabricant d’impressores de gran format.

Fase 3. Dades.

    Cas: Majorista de ferreteria industrial.

Fase 4 i 5. Implementació i Monitorització. Metodologies i eines. Conclusions i lliçons rellevants.


Durada: 8 hores

DADES DE CURS

16 i 17 de març, dimecres i dijous de 9.30h a 13.30h.

Lloc: Seminari 6 ( planta 6) de l´ ETSEIB - Escola Tècnica Superior d´ Enginyeria Industrial- Diagonal 647 de Barcelona.

Ponents:  Sr.Ignasi Puig- Soci fundador i CEO de Datancia. Vols saber-ne més ?  

Sr. Xavier Tort-Martorell- Catedràtic ETSEIB-UPC i soci fundador de Datancia. Vols saber-ne més

Sr. Luis Marco Almagro- Professor agregat ETSEIB-UPC i soci fundador de Datancia. Vols saber-ne més

Preu:  325€- Curs BONIFICABLE
Totes les empreses poden recuperar 104 €.

Aquests preus inclouen la gestió del crèdit bonificable- Per poder fer els tràmits a FUNDAE, necessitem la inscripció CINC DIES abans de l´inici curs.INSCRIPCIÓ:

Condicions de matriculació:

1. L'import de la matrícula haurà de quedar abonat, com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici del curs, mitjançant qualsevol de les possibilitats indicades al full d'inscripció (transferència, domiciliació bancària, xec, ...)

2. En el cas que la matrícula es faci efectiva mitjançant transferència bancària, cal fer arribar una còpia del comprovant 48h abans de l'inici del curs.

3. Anul·lacions de matrícula:

  • Comunicada amb un mínim de tres dies abans de l’inici del curs: devolució del 50% de l’import de la matrícula.
  • En qualsevol cas l’alumne podrà cedir la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a ESEC les dades del nou participant.
  • No s’abonarà l’import si es produeix una baixa un cop iniciat el curs.


4. Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació. En el cas que la seva inscripció es veiés afectada per aquesta limitació li faríem saber al més aviat possible.

Data màxima inscripció: 3 dies hàbils abans de l'inici del curs.

5. ESEC es reserva el dret d'anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.
6. Es lliurarà un certificat d'assistència a qui assisteixi com a mínim el 80% d'hores lectives.


Quin és el seu estat laboral?
La seva empresa està associada a:
Factura a nom de:
Com ens ha conegut:
Accepto les condicions de la matriculació.

En cas de dubte o aclariment podeu contactar amb esec@esec.catTornar al llistat


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |   Política de qualitat    |    Política de cookies    |    Pla de contingència    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos