e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos oberts i WebinarsCURS BICICLETES ELÈCTRIQUES. MANTENIMENT I REPARACIÓ

ADREÇAT A:

A tots els usuaris que fan servir bicicletes elèctriques, ja siguin usuaris com, personal encarregat de fer manteniment o reparació d’aquest tipus de vehicles.

OBJECTIUS:

1) Conèixer el equipament i funcionament de una bicicleta elèctrica.
2) Habituar-los en l’ús d’EPI’S i el seguiment de protocols.
3) Dotar-los de coneixement del procés de diagnosis dels sistemes d’electrificació de la bicicleta elèctrica.
4) Coneixement i realització de pràctiques adreçades a la formació dels diferents equipaments de la bicicleta elèctrica.


PROGRAMA

Contingut teòric

·         Història i evolució de la bicicleta elèctrica.

·         Conceptes bàsics de funcionament de la bicicleta elèctrica.

·         Perill afegits amb la bicicleta elèctrica, seguretat, EPI´S i PRL.

·         Tipus de bicicletes elèctriques amb diferents graus d’electrificació.

·         Manuals dels fabricants.

·         Motors i tipus de motors de les bicicletes elèctriques.

·         Bateries elèctriques, tipus de bateries i el seu manteniment.

·         Controlador i comandaments elèctrics-electrònics, display, etc.

·         Conceptes bàsics de desgast de la bicicleta elèctrica.

Contingut pràctic

·         Pràctica 1: EPI’S, desconnexió de l’electricitat a la bicicleta.

·         Pràctica 2: Reconeixement dels tipus de motors.

·         Pràctica 3: Reconeixement del tipus  bateries i estat.

·         Pràctica 4: Verificació i diagnosi del vehicle estàticament amb tester, oscil·loscopi i pinça amperimetrica.

·         Pràctica 5: Transformació d’una bici convencional en una bici elèctrica.

·         Pràctica 6: Comprovació i substitució dels elements de desgast de la bicicleta, Neteja i lubricació.

·         Pràctica 7:  Avaries més freqüents i localització d’avaries.

·         Pràctica 8: Processos de substitució de components.


Durada: 15 hores

DADES DE CURS

17,19,24,26 i 31 de maig, dimarts i dijous de 18h a 21h.

CREVE- Instal·lacions del Servei de Desenvolupament Local- Plaça del treball, 1- Santa Perpètua de la Mogoda

Professorat: ATF ASSESSORS TÈCNICS FORMATIUS, SL. Empresa especialitzada en formació tècnica professional, projectes d’enginyeria educativa i consultoria de formació. Acreditats per a realitzar formació de certificats de professionalitat i carnets professionals.

Preu   295€- Curs BONIFICABLE
Totes les empreses poden recuperar 195 €.
Aquests preus inclouen la gestió del crèdit bonificable.

Autònoms i aturats:  250€. No poden acollir-se a la bonificació.INSCRIPCIÓ:

Condicions de matriculació:

1. L'import de la matrícula haurà de quedar abonat, com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici del curs, mitjançant qualsevol de les possibilitats indicades al full d'inscripció (transferència, domiciliació bancària, xec, ...)

2. En el cas que la matrícula es faci efectiva mitjançant transferència bancària, cal fer arribar una còpia del comprovant 48h abans de l'inici del curs.

3. Anul·lacions de matrícula:

  • Comunicada amb un mínim de tres dies abans de l’inici del curs: devolució del 50% de l’import de la matrícula.
  • En qualsevol cas l’alumne podrà cedir la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a ESEC les dades del nou participant.
  • No s’abonarà l’import si es produeix una baixa un cop iniciat el curs.


4. Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació. En el cas que la seva inscripció es veiés afectada per aquesta limitació li faríem saber al més aviat possible.

Data màxima inscripció: 3 dies hàbils abans de l'inici del curs.

5. ESEC es reserva el dret d'anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.
6. Es lliurarà un certificat d'assistència a qui assisteixi com a mínim el 80% d'hores lectives.


Quin és el seu estat laboral?
La seva empresa està associada a:
Factura a nom de:
Com ens ha conegut:
Accepto les condicions de la matriculació.

En cas de dubte o aclariment podeu contactar amb esec@esec.catTornar al llistat


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |   Política de qualitat    |    Política de cookies    |    Pla de contingència    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos