e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos oberts i WebinarsCOM AUTOMATITZAR LA CREACIÓ D´INFORMES PER REALITZAR L´ANÀLISI COMPTABLE AMB TAULES DINÀMIQUES D´EXCEL.CURS MOLT PRÀCTIC

 

Excel ens permet utilitzar una eina molt potent i practica: les taules dinàmiques que combinades amb les altres  prestacions del full de càlcul fa que sigui una eina imprescindible a conèixer i dominar, per als economistes i professionals relacionats amb l´auditoria, la comptabilitat i les finances en general. Les taules dinàmiques proporcionen informació amb diferents formats i tenen una gran capacitat para donar resposta a  diferents tipus d’anàlisis.


ADREÇAT A:

A tots els professionals del àmbit comptable, assessorament empresarial, auditors, administratiu-financer i totes les persones que fan servir dades comptables habitualment, els ajudarà a guanyar eficàcia i productivitat.

OBJECTIUS:

1) Dominar l’ús de les taules dinàmiques i disposar d´una eina mes eficaç per millorar els anàlisis de les dades empresarials.
2) Mostrar als participants com gestionar y analitzar diferents tipus de dades comptables i financeres d´una empresa de forma ràpida y eficaç.
3) Optimitzar la elaboració dels informes mensuals, anyals i consolidats de la informació comptable.
4) Augmentat la productivitat i reduir els temps empleat amb la elaboració d’informes i millorar la seva presentació.
5) Conèixer com combinar els diferents tipus de informes amb indicadors i gràfics interactius segons la necessitat de cada moment.


PROGRAMA

1.  Funcionament i contingut de les taules dinàmiques

1.1 Cóm crear una taula dinàmica: diferents formes.

1.2 Principals apartats d´una taula dinàmica.

1.3 Funcionament dels menús relacionats amb les taules dinàmiques. 

2.  Cas pràctic global sobre el funcionament de les taules dinàmiques:

2.1 Conèixer les principals opcions  per realitzar i analitzar informació econòmica a partir d´un diari comptable.

2.2 Model amb Excel per preparar el anàlisis de la informació del diari comptable. 

3. Confecció d´informes a través del anàlisis dels diferents tipus de comptes del diari:

3.1 Evolució de comptes de balanç i d’ingressos i despeses per diferents períodes temporals.

3.2 Evolució del immobilitzat per tipus d´altes i baixes.

3.3 Realització d´informes per fer una auditoria a traves de les dades comptables. 

4. Sistemes de controls i anàlisis de comptes comptables fen servir las prestacions de les taules dinàmiques. 

5. Confecció de balanços y comptes d´explotació

5.1 Preparació prèvia de les taules dinàmiques

5.2 Procés d´automatització per confeccionar els informes.

5.3 Diferents formes de crear  els informes,  combinant les prestacions del Excel amb les taules dinàmiques.

6. Tècniques per realitzar una consolidació de dades comptables i confeccionar els ajustos de consolidació

6.1 Consolidació de balanços de sumes i saldos

6.2 Consolidació de diaris i ajustos comptables, per una o varies empreses

7. Realitzar diferents tipus d´ informes fent servir la agrupació de dades comptables

8. Anàlisis d´informes fent servir la segmentació de dades comptables

9. Anàlisis d´un registre d´inversions per diferents tipus d’agrupacions

10. Anàlisis de la comptabilitat analítica i confecció d´informes

10.1 Confecció d´informes per centres de cost i ingressos

10.2 Combinació de comptes comptables i  centres de cost.

Metodologia 

La impartició del curs es realitzarà mitjançant sistemes informàtics, també s'utilitzaran mitjans audiovisuals com a suport per fer els caos pràctics. El curs és eminentment pràctic i l'alumne posarà a prova l'après mitjançant la realització d'exercicis pràctics.


Durada: 8 hores

DADES DE CURS

a concretar
ESEC Centre Formació, c/ Concepció, 40 de Sabadell. 

El nostre docent, Sr. Luis Muñiz, Soci-Director de Sisconges & Estrategia, Economista, Auditor y ha estat Director Financer i Controller en diferents empreses, actualment es consultor en sistemes  d´informació per millorar la gestió empresarial, la utilització de les taules dinàmiques li ha permet, entre altres fer auditories, anàlisis financer reporting, anàlisis comptables, pressupostos, indicadors, i plans de negoci. I autor de 18 llibres sobre el gestió empresarial, i funcionament de les Taules Dinàmiques y PowerPivot.l. Vols saber més del nostre docent ?

Preu:  195€- Curs BONIFICABLE
Totes les empreses poden recuperar 104 €.
Aquests preus inclouen la gestió del crèdit bonificable.

Autònoms i aturats: 165,75€. No poden acollir-se a la bonificació.

Es recomana que l'alumne porti un pendriveFORMULARI DE PRE-INSCRIPCIÓ:
Si esteu interessats en aquest curs podeu fer aquesta PRE-INSCRIPCIÓ, i quan tinguem les dades d'impartició us enviarem la circular informativa en el correu electrònic que ens indiqueu per fer la INSCRIPCIÓ definitiva:

CURS: COM AUTOMATITZAR LA CREACIÓ D´INFORMES PER REALITZAR L´ANÀLISI COMPTABLE AMB TAULES DINÀMIQUES D´EXCEL.CURS MOLT PRÀCTIC
 
Nom i cognoms:
Empresa:
Telèfon :
Adreça electrònica:  
Observacions:
Tornar al llistat


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |   Política de qualitat    |    Política de cookies    |    Pla de contingència    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos