e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos oberts i WebinarsCLAUS PER MILLORAR LA PRODUCTIVITAT PERSONAL ( CURS ACTUALITZAT)
- FORMACIÓ WEBINAR-

En la millora de la efectivitat personal no hi ha miracles. L’enfoc tradicional vers les tècniques i els lladres de temps s’ha revelat necessari, però al mateix temps insuficient. Es fa necessari tenir un mètode global, integrador que ens doni el marc en el que millorar la productivitat dia a dia, i que tingui en compte la transformació digital, el teletreball i les noves formes de treball (FOW- Future of work). El treball col·laboratiu, les reunions virtuals, els fòrums i xats, el núvol i altres sistemes d’emmagatzematge d’informació compartit, però no dir reptes com el nou control sobre qui teletreballa, la seva supervisió, la motivació i mantenir el sentiment d’equip, son desafiaments que les FOW ens plantegen.

El seminari desenvolupa un mètode propi fonamentat en les aportacions dels millors especialistes en el  que estableix el marc general i l’adapta a l’especificat del teletreball i la actual transformació digital.

“Tots tenim dues vides i a segona comença quan ens adonem que només en tenim una”.

Confuci.


ADREÇAT A:

Totes les persones interessades en millorar la seva productivitat personal incorporant noves rutines i hàbits de treball en general i especialment aquelles que volen millorar hàbits de feina i productivitat en el context actual de teletreball i nova tecnologia relacionada.

OBJECTIUS:

1) Conèixer i aplicar els principis generals, i específics al teletreball, de millora de la productivitat.
2) Aplicar tècniques concretes per alliberar temps.
3) Conèixer tècniques col·laboratives per treballar amb l’equip
4) Promoure l´equilibri personal i professional.
5) Millorar el treball en remot: videoconferència, xats, gestió de documents, reunions...
6) Veure la nova dimensió del control i el reporting sota el teletreball.


PROGRAMA

1.  Millorar la productivitat personal o millorar la gestió del temps.

2.  Overview del mètode proposat i lleis del temps.

3. El mètode FAME  per promoure la millora de la productivitat a la llar:

Pas 1: FOCUS.

-                      Objectius (big rocks): tenim clar el què volem i on aportem valor?

-                      Prioritats: el 80/20 de Pareto.

-                      La matriu d’Eisenhower i la trampa del temps.

-                      A què hem de dedicar el nostre temps?

-                      Canvis en el rol del cap: objectius, control, confiança, resultats.

Pas 2: ATENCIÓ

-                      Què ens diu la neurociència sobre l’atenció?

-                      L’error freqüent de la multitasca

-                      La importància clau de crear un bon lloc de feina a casa.

-                      Els lladres del temps i la pèrdua d’atenció més rellevants teletreballant.

-                      Horaris: disponibilitat vs conveniència.

Pas 3: MÈTODE

-                      Rutines mensuals, setmanals i diàries: la brúixola setmanal i la llista diària.

-                      El mètode Getting things Done de David Allen.

-                      La gestió per temperatura.

-                      Eines pel treball remot:

-                      Promoure la col·laboració dels equips de treball remots: eines col.laboratives

Pas 4: ENERGIA

-                      La piràmide d’energies.

-                      La gestió emocional en el teletreball.

-                      Com mantenir els nivells d’energia.

4.  Casos i exercicis que es passaran anticipadament als participants.

5.  Pla d´acció de Millora Personal (PMP): quins compromisos de millora em port?.

6.  Clausura, reflexió i conclusions finals.


Durada: 8 hores

DADES DE CURS

Opció SETEMBRE: 29 de setembre 4 i 6 d'octubre, de 9.30h a 12.30h ( últim dia de 9.30h a 11.30h)- Formació WEBINAR-

Opció OCTUBRE: 19 i 21 d'octubre, de 9h a 13h- Formació presencial a ESEC- c/Concepció, 40 de Sabadell.

El nostre docent: Sr. Pere Gómez  és responsable del servei de Management Consulting del Centre Metal·lúrgic, consultor, formador i coach d’executius i d’equips. Llicenciat en ADE i MBA per ESADE, PDD del IESE i coach acreditat per l’EEC i l’ICF.

Preu:  155€ - Curs Bonificable.
Les empreses poden recuperar 104€

Autònoms i aturats: 131,75€. No poden acollir-se a la bonificació.INSCRIPCIÓ:

Condicions de matriculació:

1. L'import de la matrícula haurà de quedar abonat, com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici del curs, mitjançant qualsevol de les possibilitats indicades al full d'inscripció (transferència, domiciliació bancària, xec, ...)

2. En el cas que la matrícula es faci efectiva mitjançant transferència bancària, cal fer arribar una còpia del comprovant 48h abans de l'inici del curs.

3. Anul·lacions de matrícula:

  • Comunicada amb un mínim de tres dies abans de l’inici del curs: devolució del 50% de l’import de la matrícula.
  • En qualsevol cas l’alumne podrà cedir la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a ESEC les dades del nou participant.
  • No s’abonarà l’import si es produeix una baixa un cop iniciat el curs.


4. Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació. En el cas que la seva inscripció es veiés afectada per aquesta limitació li faríem saber al més aviat possible.

Data màxima inscripció: 3 dies hàbils abans de l'inici del curs.

5. ESEC es reserva el dret d'anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.
6. Es lliurarà un certificat d'assistència a qui assisteixi com a mínim el 80% d'hores lectives.


Quin és el seu estat laboral?
La seva empresa està associada a:
Factura a nom de:
Com ens ha conegut:
Accepto les condicions de la matriculació.

En cas de dubte o aclariment podeu contactar amb esec@esec.catTornar al llistat


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |   Política de qualitat    |    Política de cookies    |    Pla de contingència    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos