e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos oberts i WebinarsMICROSOFT EXCEL 2016- NIVELL AVANÇAT.

 

 

Aquest curs és per a tots aquells usuaris de fulls de càlcul de Microsoft Excel que vulguin aprofundir els seus coneixements i obtenir un nivell d’expert per a la utilització professional de l’eina.


ADREÇAT A:

Als alumnes amb coneixements d´Excel bàsic-intermig.

OBJECTIUS:

Elaborar documents que realitzin càlculs complexos, localitzar i utilitzar les funcions necessàries, analitzar i tractar bases de dades i automatitzar processos.
Compartir la informació amb altres aplicacions: Word, Access.
Es requereix haver realitzat abans el curs Excel nivell I o bé tenir coneixements d’algun full de càlcul per poder assolir l’objectiu del curs.


PROGRAMA

1. Revisió de conceptes generals. Edició i formats de les cel·les. Introducció de fórmules i funcions. Treballar amb múltiples fulls. Formats condicionals. Creació de validacions per restringir l’entrada de valors.

2. Característiques i eines especials. Crear i modificar escenaris. Resums i esquemes. Analitzar les fórmules i les dependències. Inserir objectes en els fulls: botons, figures, imatges, gràfics. Crear i modificar vistes.

3. Macros. Definir i executar macros. Macros relatives i absolutes. Assignar macros a botons. Crear un llibre de macros. Modificar una macro.

4. Bases de dades. Ordenar i filtrar una base de dades. Crear llistes amb totals i subtotals. Concepte de taules dinàmiques. Treball amb taules dinàmiques

5. Importació i exportació de dades. Vincular dades d’altres fitxers. Importació a partir de fitxers text, Access i llocs Web.

S’utilitzarà metodologia presencial i directa i la versió Office 2013, tot i que
adaptarem les explicacions a les versions anteriors.


Durada: 24 hores

DADES DE CURS

Dates a concretar

ESEC– c. Concepció, 40 de Sabadell

Preu:  290€- Curs Bonificable 
Totes les empreses poden recuperar TOT l’import.
Aquests preus inclouen la gestió del crèdit bonificable.

Autònoms i aturats:  246,5€ . No poden acollir-se a la bonificació.INSCRIPCIÓ:

Condicions de matriculació:

1. L'import de la matrícula haurà de quedar abonat, com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici del curs, mitjançant qualsevol de les possibilitats indicades al full d'inscripció (transferència, domiciliació bancària, xec, ...)

2. En el cas que la matrícula es faci efectiva mitjançant transferència bancària, cal fer arribar una còpia del comprovant 48h abans de l'inici del curs.

3. Anul·lacions de matrícula:

  • Comunicada amb un mínim de tres dies abans de l’inici del curs: devolució del 50% de l’import de la matrícula.
  • En qualsevol cas l’alumne podrà cedir la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a ESEC les dades del nou participant.
  • No s’abonarà l’import si es produeix una baixa un cop iniciat el curs.


4. Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació. En el cas que la seva inscripció es veiés afectada per aquesta limitació li faríem saber al més aviat possible.

Data màxima inscripció: 3 dies hàbils abans de l'inici del curs.

5. ESEC es reserva el dret d'anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.
6. Es lliurarà un certificat d'assistència a qui assisteixi com a mínim el 80% d'hores lectives.


Quin és el seu estat laboral?
La seva empresa està associada a:
Factura a nom de:
Com ens ha conegut:
Accepto les condicions de la matriculació.

En cas de dubte o aclariment podeu contactar amb esec@esec.catTornar al llistat


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |   Política de qualitat    |    Política de cookies    |    Pla de contingència    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos