e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos oberts i WebinarsINFORMES, INDICADORS I ALERTES PER A L´ÀREA COMERCIAL AMB TAULES DINÀMIQUES.CURS MOLT PRÀCTIC.

 

Utilitzar una eina de reporting a l´àrea comercial permet a una organització conèixer millor els seus clients, obtenir noves oportunitats de negoci, millorar en els processos comercials, avançar-se als canvis en les decisions de compra i preveure els efectes dels competidors.


ADREÇAT A:

Totes les persones dels diferents departaments que necessitin utilitzar o reportar dades de l´àrea comercial, per realitzar les seves anàlisis i prendre les millors decisions mitjançant el suport de diferents tipus d´informes, indicadors i alertes.

OBJECTIUS:

1) Conèixer els principals avantatges de les taules dinàmiques a l´àrea comercial.
2) Aprendre a dissenyar diferents tipus d´informes i indicadors.
3) Crear alertes de diverses classes que permetin avançar-se als possibles problemes.
4) Dissenyar objectius de venda per a les diferents variables comercials.
5) Conèixer tècniques d´anàlisis i característiques de les taules dinàmiques que ajudin a millorar la gestió comercial.
6) Crea un panel de vendes amb indicadors, informes i gràfics interactius.
7) Aprendre a optimitzar la informació comercial de forma innovadora i pràctica.


PROGRAMA

1. Introducció: característiques bàsiques de les taules dinàmiques aplicades a l´àrea comercial a través d´un cas pràctic.
- Tipus d´informes rànquing/ABC.
- Informes comparatius.
- Tipus de gràfics.
- Funcionament dels formats condicionals.
- Formes d´aplicar la segmentació.
- Fórmules en les taules dinàmiques.

2. Informes i indicadors per a la gestió comercial .
- Control d´ofertes, nombre de visites i oportunitats de venda.
- Anàlisi de comandes mitjançant el control de lliuraments: endarreriments i comandes pendents.
- Anàlisi de l´eficàcia de la concentració de lliuraments/comandes per client.
- Anàlisi de vendes per client, família, articles, segons el període.
- Anàlisi de la rendibilitat en relació amb les vendes.
- Anàlisi de vendes creuades per millorar l´eficàcia comercial.

- Diferents tipus d´objectius: nombre de visites i diferents tipus de vendes.
- Com analitzar objectius de vendes simples o compostos.
- Control de l´impacte dels nous productes.
- Auditoria de dades comercials.
- Gestió de previsions de vendes.

3. Confecció d´alertes per a l´àrea comercial.
- Anàlisi i control d´abonaments.
- Indicadors d´avís de l´última compra per client.
- Control d´articles amb vendes inferiors a un any, comparant l´estoc actual i rotació.
- Control dels diferents objectius de vendes.
- Control de ratis de cobrament.
- Anàlisi de risc per client.
- Gestió de cobraments retardats.
- Control de marges per a les diferents variables comercials.

 4. Creació d´una panel de control de vendes: indicadors, informes i gràfics interactius.


Durada: 8 hores

DADES DE CURS

6 i 8 de juliol, dimarts i dijous de 15.30h a 19.30h.
ESEC Centre Formació, c/ Concepció, 40 de Sabadell. 

El nostre docent, Sr. Luis Muñiz, Soci-Director de Sisconges & Estrategia, Economista, Auditor y ha estat Director Financer i Controller en diferents empreses, actualment es consultor en sistemes  d´informació per millorar la gestió empresarial, la utilització de les taules dinàmiques li ha permet, entre altres fer auditories, anàlisis financer reporting, anàlisis comptables, pressupostos, indicadors, i plans de negoci. I autor de 18 llibres sobre el gestió empresarial, i funcionament de les Taules Dinàmiques y PowerPivot.l. Vols saber més del nostre docent ?

Preu:  195€- Curs BONIFICABLE
Totes les empreses poden recuperar 104€.
Aquests preus inclouen la gestió del crèdit bonificable.

Autònoms i aturats:  165,75€. No poden acollir-se a la bonificació.

Es recomana que l'alumne porti un pendriveINSCRIPCIÓ:

Condicions de matriculació:

1. L'import de la matrícula haurà de quedar abonat, com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici del curs, mitjançant qualsevol de les possibilitats indicades al full d'inscripció (transferència, domiciliació bancària, xec, ...)

2. En el cas que la matrícula es faci efectiva mitjançant transferència bancària, cal fer arribar una còpia del comprovant 48h abans de l'inici del curs.

3. Anul·lacions de matrícula:

  • Comunicada amb un mínim de tres dies abans de l’inici del curs: devolució del 50% de l’import de la matrícula.
  • En qualsevol cas l’alumne podrà cedir la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a ESEC les dades del nou participant.
  • No s’abonarà l’import si es produeix una baixa un cop iniciat el curs.


4. Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació. En el cas que la seva inscripció es veiés afectada per aquesta limitació li faríem saber al més aviat possible.

Data màxima inscripció: 3 dies hàbils abans de l'inici del curs.

5. ESEC es reserva el dret d'anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.
6. Es lliurarà un certificat d'assistència a qui assisteixi com a mínim el 80% d'hores lectives.


Quin és el seu estat laboral?
La seva empresa està associada a:
Factura a nom de:
Com ens ha conegut:
Accepto les condicions de la matriculació.

En cas de dubte o aclariment podeu contactar amb esec@esec.catTornar al llistat


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |   Política de qualitat    |    Política de cookies    |    Pla de contingència    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos