e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Indústria 16 - 08202 Sabadell

Servei de bonificació de la formació:

Eserveis


TOTES les EMPRESES disposen d’un CRÈDIT per a invertir en la formació dels SEUS TREBALLADORS (exclosos autònoms).

Una vegada realitzada la formació, la despesa serà deduïda mitjançant les cotitzacions a la Seguretat Social. L' organisme encarregat de la gestió de la bonificació és la Fundación Estatal para la Formación en el empleo.

Quina formació es pot BONIFICAR?

Es poden bonificar els cursos presencials, in company i on line només per a treballadors contractats en règim general.

Com es pot BONIFICAR?

Aquesta formació es BONIFICA mitjançant les Assegurances Socials, sempre i quan es facin les TRAMITACIONS oportunes a la “Fundación Estatal para la Formación en el Empleo”. (5 dies abans de l’inici del curs).

Que us podem oferir des de ESEC?

Col·laboració a l’hora d’organitzar la formació “feta a mida”, busquem els docents més apropiats per als plans de formació interns, preparem tota la documentació administrativa, avaluem la formació i comuniquem les notificacions d’inici i final de les accions formatives per tal d'obtenir la bonificació corresponent.


Mòduls econòmics màxims (MEM)

- Formació presencial: 13 €/h per alumne.
- Formació on line: 7,5 €/h per alumne.


Càlcul del crèdit de l'empresa:

Aquest crèdit varia segons la quantitat ingressada, l’any anterior, per l’empresa, en concepte de formació professional dels seus treballadors i de la plantilla de l'empresa:
- Empreses de 1 a 5 treballadors: el 100% de la quantitat cotitzada, amb un mínim de 420 € l’any.
- De 6 a 9 treballadors: 100% de la quantitat cotitzada.
- De 10 a 49 treballadors: 75% de la quantitat cotitzada.
- De 50 a 249 treballadors: 60% de la quantitat cotitzada.
- Més de 250 treballadors: 50% de la quantitat cotitzada.
Aquest CRÈDIT caduca el 31 de desembre.


Com gestionar el crèdit:

La gestió administrativa d’aquestes bonificacions, es pot dur a terme de manera individual o bé a través d’ ESEC. Per gestionar la formació d’aquest nou sistema, ESEC facturarà a les empreses, en concepte de despeses d’organització, fins a un 12% de l’import màxim que és bonifica l’empresa.

En el cas que vulgui que ESEC li faci la gestió del SEU CRÈDIT BONIFICABLE:
- Cal que complimenti l’annex I (dades identificatives de l’empresa)
- Signar l’adhesió al “Contrato de encomienda de la organitzación de la formació”.
Aquesta documentació cal que l’avancin escanejada i signada per correu electrònic a esec@esec.cat , així podrem comunicar-vos de quin crèdit disposeu.


Documents necessaris:

- Annex I (dades identificatives de l'empresa).
- Adhesió al contracte de ENCOMIENDA per la formació.
- Contracte d' ENCOMIENDA per la formació.
C. Indústria, 16    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |   Política de qualitat    |    Política de cookies    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos