e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

PolÍtica de privacitat i protecció de dades

ESEC CENTRE FORMACIÓ S.L.U


RESPONSABLE: ESEC CENTRE FORMACIÓ S.L.U - CIF B59978643
CONTACTE: CARRER CONCEPCIÓ 40 - SABADELL esec@esec.cat - Tel. 937272727 - http://www.esec.cat/

FINALITATS
ENVIAMENT D'INFORMACIÓ PER MITJÀ DE CORREU ELECTRÒNIC: Màrqueting, publicitat i prospecció comercial; altres finalitats
FITXA D'INSCRIPCIÓ DE L'ALUMNE: Altres finalitats . GESTIÓ DELS DADES DE L'ALUMNE PER A LA REALITZACIÓ DEL CURS
FACTURACIÓ al client: Gestió de clients / proveïdors, comptable, fiscal i administrativa
RECEPCIÓ DE CURRICULUMS: Altres finalitats. RECEPCIÓ DE CURRICULUMS

LEGITIMACIÓ
ENVIAR INFORMACIÓ PER MITJÀ DE CORREU ELECTRÒNIC: Consentiment explícit de l'interessat; Interès legítim del responsable del tractament o de tercers.
FITXA D'INSCRIPCIÓ DE L'ALUMNE: Consentiment explícit de l'interessat; Interès legítim del responsable del tractament o de tercers.
FACTURACIÓ al client: Consentiment explícit de l'interessat; interès legítim del responsable del tractament o de tercers.
RECEPCIÓ DE CURRICULUMS: Consentiment explícit de l'interessat; Interès legítim del responsable del tractament o de tercers

CONSERVACIÓ
ENVIAR INFORMACIÓ PER MITJÀ DE CORREU ELECTRÒNIC: Mentre no sol·liciti la seva supressió per l'interessat
FITXA D'INSCRIPCIÓ DE L'ALUMNE: Mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat
FACTURACIÓ al client: Mentre es mantingui la relació mercantil
RECEPCIÓ DE CURRICULUMS: Mentre no se sol·liciti la seva supressió pel interessat

DESTINATARIS No cedim les seves dades a tercers

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS No realitzem transferències internacionals de les seves dades

PROCEDÈNCIA
ENVIAR INFORMACIÓ PER MITJÀ DE CORREU ELECTRÒNIC
  • ALUMNES: El propi interessat o el seu representant legal
  • PROFESSORS: El propi interessat o el seu representant legal
  • EMPRESES CLIENTS: El propi interessat o el seu representant legal
FITXA D'INSCRIPCIÓ DE L'ALUMNE
  • ALUMNES: El propi interessat o el seu representant legal
FACTURACIÓ al client
  • EMPRESES CLIENTS: El propi interessat o el seu representant legal
RECEPCIÓ DE CURRICULUMS
  • TREBALLADORS: El propi interessat o el seu representant legal

DRETS
Vostè té dret a accedir a les seves dades, rectificar-les, suprimir-les, limitar o oposar-se al seu tractament, al seu portabilitat, a retirar el seu consentiment i a presentar reclamacions davant l'Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades). Més informació a la nostra "Política de Privadesa i Protecció de Dades ".

DETALLS DE LA NOSTRA POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.- INFORMACIÓ GENERAL

Aquesta "política de Privacitat i Protecció de Dades" té com finalitat donar a conèixer les condicions que regeixen la recollida i tractament de les seves dades personals per part de la nostra entitat o grup corporatiu per vetllar pels drets fonamentals, el seu honor i llibertats, tot això en compliment de les normatives vigents que regulen la protecció de dades personals segons la Unió Europea i l'Estat Membre espanyol.
En conformitat amb aquestes normatives, necessitem disposar de la seva autorització i consentiment per a la recollida i el tractament de les seves dades personals, de manera que a continuació, us expliquem tots els detalls del seu interès respecte a com vam realitzar aquests processos, amb què finalitats, que altres entitats podrien tenir accés a les seves dades i quins són els seus drets.
Per tot l'exposat, un cop revisada i llegida la nostra Política de Protecció de Dades, és imprescindible que l'accepti com a prova de la seva conformitat i consentiment.

2.- RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Qui recull i tracta les seves dades?
El Responsable del Tractament de Dades és aquella persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que sol o conjuntament amb altres determini els fins i mitjans del tractament de dades personals; en cas que els mitjans del tractament estiguin determinats pel Dret de la Unió Europea o de l'estat membre espanyol.
En aquest cas, les nostres dades identificatives com a Responsable del Tractament són els següents:
ESEC CENTRE FORMACIÓ S.L.U - CIF B59978643
Com pot contactar amb nosaltres?
Domicili de les nostres oficines:
CARRER CONCEPCIO 40. 08202, SABADELL (Barcelona), Espanya
E-mail: esec@esec.cat - Telèfon: 937272727
Domicili postal: CARRER CONCEPCIO 40. 08202, SABADELL

3.- MESURES DE SEGURETAT
Què fem per garantir la privacitat de les seves dades?
La nostra entitat o grup corporatiu adopta les mesures organitzatives i tècniques necessàries per a garantir la seguretat i la privacitat de les seves dades, evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, depenent de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemat i els riscos a què estan exposats.

Entre d'altres, destaquen les següents mesures:
• Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
• Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.
• Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, la eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implementades per garantir la seguretat del tractament.
• Posar pseudònims i xifrar les dades personals, en cas que es tracti de dades sensibles.

4.- FINALITAT DEL TRACTAMENT
Per a què volem tractar les seves dades?
Necessitem la seva autorització i consentiment per demanar i tractar les seves dades personals, de manera que a continuació li detallem els usos i finalitats previstes.
ENVIAMENT D'INFORMACIÓ PER MITJÀ DE CORREU ELECTRÒNIC: Màrqueting, publicitat i prospecció comercial; altres finalitats
FITXA D'INSCRIPCIÓ DE L'ALUMNE: Altres finalitats. GESTIÓ DE LES DADES DE L'ALUMNE PER LA REALITZACIÓ DEL CURS
FACTURACIÓ al client: Gestió de clients / proveïdors, comptable, fiscal i administrativa
RECEPCIÓ DE CURRICULUMS: altres finalitats. RECEPCIÓ DE CURRICULUMS
Durant quant de temps conservem les seves dades?
Utilitzem les seves dades durant el temps estrictament necessari per a complir les finalitats indicades anteriorment. Llevat que hi hagi una obligació o requeriment legal, els terminis de conservació previstos són:
ENVIAMENT D'INFORMACIÓ PER MITJÀ DE CORREU ELECTRÒNIC: Mentre no se sol·liciti la seva supressió pel interessat
FITXA D'INSCRIPCIÓ DE L'ALUMNE: Mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat
FACTURACIÓ al client: Mentre es mantingui la relació mercantil
RECEPCIÓ DE CURRICULUMS: Mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat

5.- LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Per què tractem les seves dades? La recollida i el tractament de les seves dades està legitimat sempre per una o diverses bases jurídiques, les quals detallem a continuació:
ENVIAMENT D'INFORMACIÓ PER MITJÀ DE CORREU ELECTRÒNIC: Consentiment explícit de l'interessat; Interès legítim del responsable del tractament o de tercers
FITXA D'INSCRIPCIÓ DE L'ALUMNE: Consentiment explícit de l'interessat; Interès legítim del responsable del tractament o de tercers
FACTURACIÓ al client: Consentiment explícit de l'interessat; Interès legítim del responsable del tractament o de tercers
RECEPCIÓ DE CURRICULUMS: Consentiment explícit de l'interessat; Interès legítim del ESEC CENTRE FORMACIÓ S.L.U
Responsable del Tractament o de tercers

6.- DESTINATARIS DE LES SEVES DADES
A qui cedim les seves dades dins de la Unió Europea?
No realitzem cessions de les seves dades a terceres persones ni entitats, llevat obligació legal.
¿Fem Transferències Internacionals de les seves dades fora de la Unió Europea?
No realitzem transferències internacionals de les seves dades.

7.- PROCEDÈNCIA I TIPUS DE DADES TRACTATS
D'on hem obtingut les seves dades?
ENVIAMENT D'INFORMACIÓ PER MITJÀ DE CORREU ELECTRÒNIC
• ALUMNES: El propi interessat o el seu representant legal
• PROFESSORS: El propi interessat o el seu representant legal
• EMPRESES CLIENTS: El propi interessat o el seu representant legal
FITXA D'INSCRIPCIÓ DE L'ALUMNE
• ALUMNES: El propi interessat o el seu representant legal
FACTURACIÓ al client
• EMPRESES CLIENTS: El propi interessat o el seu representant legal
RECEPCIÓ DE CURRICULUMS
• TREBALLADORS: El propi interessat o el seu representant legal
Quins tipus de dades seves hem recaptat i tractem?
ENVIAMENT D'INFORMACIÓ PER MITJÀ DE CORREU ELECTRÒNIC
Finalitats: Màrqueting, publicitat i prospecció comercial, altres finalitats
ALUMNES: dades identificatives adreça electrònica, Nom i cognoms
PROFESSORS: dades identificatives, adreça electrònica, Nom i cognoms
EMPRESES CLIENTS: dades identificatives, adreça electrònica, Nom i cognoms

FITXA D'INSCRIPCIÓ DE L'ALUMNE
finalitats: altres finalitats
ALUMNES: dades identificatives, telèfon ,adreça electrònica, adreça postal, NIF / NIE / , passaport, Nom i cognoms
Detalls d'ocupació: professió

FACTURACIÓ AL CLIENT
finalitats: Gestió de clients / proveïdors, comptable, fiscal i administrativa

EMPRESES CLIENTS
dades identificatives: adreça electrònica, adreça postal, Nom i cognoms
Econòmics, financers i d'assegurances, dades bancàries

RECEPCIÓ DE CURRICULUMS
finalitats: altres finalitats
TREBALLADORS: dades identificatives, telèfon, adreça electrònica, adreça postal, signatura manuscrita, imatge, NIF / NIE / Passaport , Nom i cognoms, Característiques personals, Data de naixement.

8.- DRETS DELS INTERESSATS
Quins són els drets que l'emparen?
La normativa vigent de protecció de dades li s'empara en una sèrie de drets en relació a l'ús que li donem a les dades. Tots i cadascun dels seus drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, que únicament poden ser realitzats pel titular de les dades, prèvia comprovació de la seva identitat.

Aquí us expliquem quins són els drets que l'assisteixen:

Sol·licitar el ACCÉS a les seves dades personals
Sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les seves dades
Sol·licitar la SUPRESSIÓ o eliminació de les seves dades (dret al "oblit")
LIMITAR o OPOSAR a l'ús que li donem a les seves dades
Dret a la PORTABILITAT de les seves dades per a casos de serveis de telecomunicacions o internet.
Dret a RETIRAR el seu consentiment en qualsevol moment
Dret a presentar una RECLAMACIÓ en matèria de protecció de dades davant l'Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades

Com pot exercir els seus drets en relació a les seves dades?

Per a l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, portabilitat i retirada del seu consentiment, pot fer-ho de la següent manera:
ENVIAMENT D'INFORMACIÓ PER MITJÀ DE CORREU ELECTRÒNIC
Responsable: ESEC CENTRE FORMACIÓ S.L.U
Direcció: CARRER CONCEPCIÓ 40. 08202, SABADELL
Telèfon: 937272727


POLÍTICA FMF
FUNDACIÓN DEL METAL PERA LA FORMACIÓN, CUALIFICACIÓN Y EL EMPLEO és el Responsable del tractament de les dades personals proporcionades sota el seu consentiment i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR), amb la finalitat de mantenir una relació professional pels serveis sol·licitats i conservar-los mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la els pseudònims de les dades o la destrucció total dels mateixos. No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal. Així mateix, s'informa que pot exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i les de limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a FUNDACIÓN DEL METAL PERA LA FORMACIÓN, CUALIFICACIÓN Y EL EMPLEO al c / Rivas, 25 1r 28052 Madrid (MADRID). E-mail: asanchez@fmfce.org i el de reclamació a www.agpd.es.


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |    Política de cookies    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos