e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formación y conocimiento

Cursos abiertos



TÈCNIC APLICADOR EUROPEU D´ADHESIUS

ADREÇAT A:

Operadors que vulguin implantar els requisits de qualitat industrials en els processos d’unió adhesiva com, per exemple, els recollits en les Normes DIN6701, DIN2304 o ISO21368

OBJECTIUS:

Cobrir els requisits mínims per a la formació teòrica i pràctica del personal aplicador d´adhesius perquè amb la seva experiència industrial pugui dur a terme unions adhesives seguint instruccions de treball.


PROGRAMA

Fonaments d´adhesió i adhesius.
Preparació superficial.
Principals famílies d´adhesius i segellants.
Disseny i construcció d´unions adhesives.
Control de qualitat.
Durabilitat.
Avantatges i inconvenients de la tecnologia d´adhesius.
Seguretat i higiene.
Pràctiques: Preparació superficial d´adherents, aplicació d´adhesius, control de qualitat i assaig d´unions adhesives.

Els alumnes que superin l´examen obtindran el Diploma de European Adhesive Boner (EAB). L´emissió dels pertinents diplomes implica costos addicionals no inclosos en el preu del curs.


Durada: 34 hores

DADES DE CURS

DATES: 13,14,20,21 i 28 de juliol del 2020

HORARI: de 9 a 19h

PREU: 1.475€ + IVA 

LLOC i PROFESSORAT: ITCS- Institut Tècnic Català de la Soldadura- Rubí.



INSCRIPCIÓ:

Condicions de matriculació:

1. L'import de la matrícula haurà de quedar abonat, com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici del curs, mitjançant qualsevol de les possibilitats indicades al full d'inscripció (transferència, domiciliació bancària, xec, ...)

2. En el cas que la matrícula es faci efectiva mitjançant transferència bancària, cal fer arribar una còpia del comprovant 48h abans de l'inici del curs.

3. Anul·lacions de matrícula:

  • Comunicada amb un mínim de tres dies abans de l’inici del curs: devolució del 50% de l’import de la matrícula.
  • En qualsevol cas l’alumne podrà cedir la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a ESEC les dades del nou participant.
  • No s’abonarà l’import si es produeix una baixa un cop iniciat el curs.


4. Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació. En el cas que la seva inscripció es veiés afectada per aquesta limitació li faríem saber al més aviat possible.

Data màxima inscripció: 3 dies hàbils abans de l'inici del curs.

5. ESEC es reserva el dret d'anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.
6. Es lliurarà un certificat d'assistència a qui assisteixi com a mínim el 80% d'hores lectives.


Quin és el seu estat laboral?
La seva empresa està associada a:
Factura a nom de:
Com ens ha conegut:
Accepto les condicions de la matriculació.

En cas de dubte o aclariment podeu contactar amb esec@esec.cat



Volver al listado






C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horario de atención al público:   Lunes a Jueves de 9:00h a 14:00h y de 15:00h a 20:00h  |   Viernes de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |   Política de calidad    |    Política de cookies    |    Mapa web    |    Producido por Anunzia

Cursos abiertos - Cursos online - Cursos in company - Documentación de cursos