e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos oberts i WebinarsEINES I HABILITATS DIGITALS PER PLANIFICAR I EXECUTAR ACCIONS COMERCIALS, CAPTANT I FIDELITZANT CLIENTS B2B
- FORMACIÓ WEBINAR-

 

El món s’ha digitalitzat i els processos comercials no poden quedar al marge d’aquesta nova realitat. Les organitzacions i els professionals necessiten adaptar-los al nou entorn digital per aconseguir més clients, fidelitzar els clients existents, millorar la venda creuada i, en conseqüència, millorar les vendes i la facturació.

A més de la transformació digital, accelerada en aquest 2020/21 altres grans reptes del context actual són la creació de valor diferencial i la importáncia de mantenir una actitud positiva, com a element diferencial en el treball.

 


ADREÇAT A:

Equips comercials, executius i professionals del márqueting.

OBJECTIUS:

1) Construir processos comercials utilitzant les noves eines digitals existents i combinar el model comercial tradicional amb l´actual digital, per treballar en alt valor.
2) Adquirir habilitats, eines i coneixements per crear, planificar i executar accions comercials que combinin el dia a dia amb la captació de nous clients.
3) Disposar d’eines i habilitats per transformar el valor afegit en valor diferencial i passar de la venda per preu a la venda per valor diferencial.
4) Adaptar-se al nou context en el qual treballar amb o per passió per tenir una bona actitud és clau.
5) Actualitzar les tècniques i habilitats de negociació, basades més en l´escolta que en la capacitat de venda.


PROGRAMA

1.      Context i noves habilitats.

·         Actitud.

·         Ser digital.

·         Construir valor diferencial.

2.    Canvi de visió, els sis reptes.

·         De la venda a cobrir necessitats.

·         Com és el nou professional/comercial.

·         Com és el nou client.

·         Connexió professional/comercial-client.

·         Com és el nou entorn VUCA.

3.      Claus de l’èxit professional i comercial, crear un pla.

·         Estratègia.

·         On venem (segmentació).

·         Quan venem (calendarització).

·         Com venem (preu o valor diferencial).

4.      Planificar, implantar i executar un pla d’acció comercial.

·         Marca digital: Com ha de ser el perfil bàsic de Linkedin.

·         Solució (producte/servei) amb valor diferencial: Com despertar i cobrir necessitats utilitzant Linkedin.

·         Procés comercial:

- Calendarització i preparació.

- Identificació i connexió digital (Linkedin).

- Atracció (social selling, Linkedin).

- Conversió (mail).

- Captació (vídeo conferencia o presencial).

- Negociació i venda.

- Fidelització i escalabilitat.

5.      Tancament i accions.

·         Conclusions.

·         Eines i tècniques.

·         Pla d’acció individual.

 

                6.     Next step: casos pràctics i consolidació.
METODOLOGIA

El curs consta d’una formació teòrica en format webinar i d’una formació práctica de resolució de casos, a través d’una plataforma online, i la realització d’un test de consolidació. Amb carácter previ a l’inici del curs els assistents hauran de respondre a un qüestionari (15 minuts) per a la identificació de les barreres i els reptes individuals, per tal d’adaptar els continguts a les necessitats dels assistents.


Durada: 9 hores

DADES DE CURS

18 i 19 de maig, dimarts i dimecres de 15.30h a 17.30h
Formació 4h  WEBINAR +  5h plataforma ONLINE ( 1 setmana per fer-ho)

El nostre docent Sr. Andoni Rodríguez de Galarza. Formador, consultor i conferenciant d'alt impacte, especialista en la planificació i implementació d'accions comercials d'èxit per captar i fidelitzar clients B2B a l'era digital (social selling). Després de dues dècades dirigint companyies líders en el sector publicitari, des del 2013 acompanya a empreses, organitzacions i professionals en el procés de transformació digital per millorar la seva eficàcia i eficiència comercial. És autor del llibre "Claves esenciales del éxito comercial B2B en tiempos digitales”.Vols saber més del nostre docent ?

Preu:  210€- Curs BONIFICABLE
Totes les empreses poden recuperar 52 €.
Aquests preus inclouen la gestió del crèdit bonificable.

Autònoms i aturats:  180€. No poden acollir-se a la bonificació.INSCRIPCIÓ:

Condicions de matriculació:

1. L'import de la matrícula haurà de quedar abonat, com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici del curs, mitjançant qualsevol de les possibilitats indicades al full d'inscripció (transferència, domiciliació bancària, xec, ...)

2. En el cas que la matrícula es faci efectiva mitjançant transferència bancària, cal fer arribar una còpia del comprovant 48h abans de l'inici del curs.

3. Anul·lacions de matrícula:

  • Comunicada amb un mínim de tres dies abans de l’inici del curs: devolució del 50% de l’import de la matrícula.
  • En qualsevol cas l’alumne podrà cedir la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a ESEC les dades del nou participant.
  • No s’abonarà l’import si es produeix una baixa un cop iniciat el curs.


4. Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació. En el cas que la seva inscripció es veiés afectada per aquesta limitació li faríem saber al més aviat possible.

Data màxima inscripció: 3 dies hàbils abans de l'inici del curs.

5. ESEC es reserva el dret d'anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.
6. Es lliurarà un certificat d'assistència a qui assisteixi com a mínim el 80% d'hores lectives.


Quin és el seu estat laboral?
La seva empresa està associada a:
Factura a nom de:
Com ens ha conegut:
Accepto les condicions de la matriculació.

En cas de dubte o aclariment podeu contactar amb esec@esec.catTornar al llistat


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |   Política de qualitat    |    Política de cookies    |    Pla de contingència    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos