e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos oberts i Webinars



COM PORTAR AL TEU EQUIP A L´ALT RENDIMENT (EAR): DIAGNÒSTIC I DINÀMIQUES

Perquè unes orquestres són millor que d’altres, perquè uns equips de F1 aconsegueixen pit stops miracolosos i altres s’enfonses en pífies permanents, perquè equips de direcció aconsegueixen resultats extraordinaris i d’altres s’estanquen en l’excusa i la resignació.

No és fàcil trobar una resposta única, però si sabem que la majoria de vegades la dificultat no éstà en la comptència tècnica sinó en la maduració, alineació i creació d’un clima de confiança i exigència que porti a l’excelència.

 Els equips és desenvolupen o s’estanquen i el paper del líder és també diagnósticar el seu equip, desencallar-lo i re-enfocar-lo en la senda del creixement i la productivitat. No fer-ho és conformar-se amb un equip que podria donar més i millor. 


ADREÇAT A:

Gerents, caps funcionals i en general qualsevol persona al cap d’un equip que vulgui treure el màxim rendiment del mateix.

OBJECTIUS:

Proporcionar les eines pel diagnòstic i desenvolupament de l’equip cap a l’alt rendiment.


PROGRAMA

Previament al curs, es passarà als participants un test per a que és disposi d’una avaluació de l’equip i altres tasques de pre-work per preparar el seminari.

CONTINGUT:

1.     Definició d’equip d’alt rendiment.

2.     Fases en l'evolució d'un equip.

3.     Criteris de diagnòstic principals: clima-actitud vs productivitat-capacitat.

4.     Eines de diagnòstic:

a.      Mètode Tuckman.

b.      Mètode KISS.

c.       Mètode Lencioni..

d.      Mètode Sikhona

e.      Matriu capacitats/objectius.

f.        Mètode Hersey/Blanchard. 

5.      Eines per desenvolupar l’equip.

a.      Tests d’autoavaluació d’equip.

b.      Dinàmiques de treball per als diferents estadis d’evolució de l’equip. 

6.     Pla d’acció de millora de l’equip.

7.     Síntesi i conclusions. Next steps.


Durada: 8 hores

DADES DE CURS

16 i 19 de març, dimarts i divendres de 9.30h a 13.30h

ESEC Centre Formació, c/ Concepció, 40 de Sabadell.  

El nostre docent: Sr. Pere Gómez  és responsable del servei de recursos humans del Centre Metal·lúrgic, consultor, formador i coach d’executius i d’equips. Llicenciat en ADE i MBA per ESADE, PDD del IESE i coach acreditat per l’EEC i l’ICF.

Preu:  155€ - Curs Bonificable.
Les empreses poden recuperar 104€
Autònoms i aturats: 131,75€. No poden acollir-se a la bonificació.



INSCRIPCIÓ:

Condicions de matriculació:

1. L'import de la matrícula haurà de quedar abonat, com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici del curs, mitjançant qualsevol de les possibilitats indicades al full d'inscripció (transferència, domiciliació bancària, xec, ...)

2. En el cas que la matrícula es faci efectiva mitjançant transferència bancària, cal fer arribar una còpia del comprovant 48h abans de l'inici del curs.

3. Anul·lacions de matrícula:

  • Comunicada amb un mínim de tres dies abans de l’inici del curs: devolució del 50% de l’import de la matrícula.
  • En qualsevol cas l’alumne podrà cedir la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a ESEC les dades del nou participant.
  • No s’abonarà l’import si es produeix una baixa un cop iniciat el curs.


4. Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació. En el cas que la seva inscripció es veiés afectada per aquesta limitació li faríem saber al més aviat possible.

Data màxima inscripció: 3 dies hàbils abans de l'inici del curs.

5. ESEC es reserva el dret d'anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.
6. Es lliurarà un certificat d'assistència a qui assisteixi com a mínim el 80% d'hores lectives.


Quin és el seu estat laboral?
La seva empresa està associada a:
Factura a nom de:
Com ens ha conegut:
Accepto les condicions de la matriculació.

En cas de dubte o aclariment podeu contactar amb esec@esec.cat



Tornar al llistat






C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |   Política de qualitat    |    Política de cookies    |    Pla de contingència    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos