e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos oberts i WebinarsACONSEGUEIX REUNIONS EFECTIVES PRESENCIALS I ON LINE
- FORMACIÓ WEBINAR-

Les reunions internes son un dels millors mecanismes de coordinació si es gestionessin como a procés. El problema és dona quan abusem de les reunions i no les gestionem, donant lloc a reunions llarguissimes, inefectives i, el que és pitjor, en las que no és decideix res i sovint, a sobre, és generen conflictes i malentesos.

 

D’alltra banda, un del efectes positius del Coronavirus és que está accelerant els programes de digitalització de moltes empreses  i institucions. Actualment, les possibilitats per fer videoconferències i trucades múltiples s’ha ampliat moltíssim i és possible,  si és conéix la metodologia adecuada, tenir reunions telemàtiques de gran efectivitat. L’objectiu d’aquest seminari és apendre a millorar l’efectivitat de les reunions tan físiques, com sobretot ara, on line.

 


ADREÇAT A:

A totes les persones que convoquen o participen sovint en reunions i volen millorar la seva efectivitat.

OBJECTIUS:

El seminari es dirigeix a respondre, entre d’altres, als interrogants següents:
1) Quines son les diferencies clau entre una reunió on line i una presencial?
2) Quines eines tenim per organitzar i moderar amb èxit reunions telemàtiques i presencials?
3) Com mesurem la qualitat d’una reunió?
4) Quin roles hi ha en una reunió i qui deu exercir-los?
5) Com cal mirar i parlar a la webcam per connectar amb l’audiència?
6) Quins son els errors més habituals?


PROGRAMA

1.      Per què algunes reunions fracassen? 

2.      Què diferencia les reunions on line de les presencials? 

3.       Tipus de reunions i canal adequat. 

4.       Les plataformes de vídeo conferència.

5.      Aspectes tècnics a tenir en compte:

Enquadrament.

Fons.

Mirada.

Veu.

6.       La reunió com a procés de generació de decisions. Mètode a seguir: 

FASE 1: abans de la reunió.

FASE 2: durant la reunió.

FASE 3: tancament de la reunió.

FASE 4: post reunió .

7.      Reflexions finals, conclusions i tancament.


Durada: 4 hores

DADES DE CURS

 23 de febrer i 2 de març, dimarts de 9h a 11h.

Formació WEBINAR

El nostre docent: Sr. Pere Gómez  és responsable del servei de recursos humans del Centre Metal·lúrgic, consultor, formador i coach d’executius i d’equips. Llicenciat en ADE i MBA per ESADE, PDD del IESE i coach acreditat per l’EEC i l’ICF.

Preu:  85€ - Curs Bonificable.
Les empreses poden recuperar 52€

Autònoms i aturats: 72,25€. No poden acollir-se a la bonificació.INSCRIPCIÓ:

Condicions de matriculació:

1. L'import de la matrícula haurà de quedar abonat, com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici del curs, mitjançant qualsevol de les possibilitats indicades al full d'inscripció (transferència, domiciliació bancària, xec, ...)

2. En el cas que la matrícula es faci efectiva mitjançant transferència bancària, cal fer arribar una còpia del comprovant 48h abans de l'inici del curs.

3. Anul·lacions de matrícula:

  • Comunicada amb un mínim de tres dies abans de l’inici del curs: devolució del 50% de l’import de la matrícula.
  • En qualsevol cas l’alumne podrà cedir la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a ESEC les dades del nou participant.
  • No s’abonarà l’import si es produeix una baixa un cop iniciat el curs.


4. Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació. En el cas que la seva inscripció es veiés afectada per aquesta limitació li faríem saber al més aviat possible.

Data màxima inscripció: 3 dies hàbils abans de l'inici del curs.

5. ESEC es reserva el dret d'anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.
6. Es lliurarà un certificat d'assistència a qui assisteixi com a mínim el 80% d'hores lectives.


Quin és el seu estat laboral?
La seva empresa està associada a:
Factura a nom de:
Com ens ha conegut:
Accepto les condicions de la matriculació.

En cas de dubte o aclariment podeu contactar amb esec@esec.catTornar al llistat


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |   Política de qualitat    |    Política de cookies    |    Pla de contingència    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos