e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos oberts i WebinarsESPECIALISTA EN SEGURETAT A INTERNET.
FORMACIÓ ON LINE. SUBVENCIONADA PER A TREBALLADORS EN ACTIU I AUTÒNOMS


OBJECTIUS:

Adquirir els coneixements per a instal·lar i configurar servidors d´internet i correu electrònic garantit la seguretat en l´accés a les xarxes.


PROGRAMA

1. WINDOWS SERVER.

1.1. Característiques.

2. PROXY SERVER.

2.1. Característiques.

2.1.1 Avantatges i desavantatges.

2.2. Aplicacions.

2.2.1. Proxy Memòria cau 

2.2.2. Proxy web: possibles usos i inconvenients.

2.2.3. Aplicacions Web Proxy.

2.2.4. Proxies transparents.

2.2.5. Proxy invers.

2.2.6. Proxy NAT / Emmascarament.

2.2.7. Proxy obert.

2.2.8. Cross-Domain Proxy.

3. INTERNET INFORMATION SERVER.

3.1. Història : evolució i versions.

3.2. Microsoft Web Platform Installer.

4. EXCHANGE SERVER.

4.1. Història.

4.2. Versions.

5. FIREWALL (TALLAFOCS).

5.1. Història.

5.1.1. Primera generació - tallafocs de xarxa: filtrat de paquets.

5.1.2. Segona generació - tallafocs d´estat.

5.1.3. Tercera generació - tallafocs d´aplicació.

5.1.4. Esdeveniments posteriors.

5.2. Tipus de tallafocs.

5.2.1. Nivell d´aplicació de passarel·la.

5.2.2. Circuit a nivell de passarel·la.

5.2.3. Tallafocs de capa de xarxa o de filtrat de paquets.

5.2.4. Tallafocs de capa d´aplicació.

5.2.5. Tallafocs personal.

5.3. Avantatges, limitacions i polítiques d´un tallafocs.


Durada: 30 hores

DADES DE CURS

 PROPER INICI ON LINE : 28/01/2021INSCRIPCIÓ:

Condicions de matriculació:

1. L'import de la matrícula haurà de quedar abonat, com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici del curs, mitjançant qualsevol de les possibilitats indicades al full d'inscripció (transferència, domiciliació bancària, xec, ...)

2. En el cas que la matrícula es faci efectiva mitjançant transferència bancària, cal fer arribar una còpia del comprovant 48h abans de l'inici del curs.

3. Anul·lacions de matrícula:

  • Comunicada amb un mínim de tres dies abans de l’inici del curs: devolució del 50% de l’import de la matrícula.
  • En qualsevol cas l’alumne podrà cedir la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a ESEC les dades del nou participant.
  • No s’abonarà l’import si es produeix una baixa un cop iniciat el curs.


4. Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació. En el cas que la seva inscripció es veiés afectada per aquesta limitació li faríem saber al més aviat possible.

Data màxima inscripció: 3 dies hàbils abans de l'inici del curs.

5. ESEC es reserva el dret d'anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.
6. Es lliurarà un certificat d'assistència a qui assisteixi com a mínim el 80% d'hores lectives.


Quin és el seu estat laboral?
La seva empresa està associada a:
Factura a nom de:
Com ens ha conegut:
Accepto les condicions de la matriculació.

En cas de dubte o aclariment podeu contactar amb esec@esec.catTornar al llistat


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |   Política de qualitat    |    Política de cookies    |    Pla de contingència    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos