e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos oberts i WebinarsCOM AUTOMATITZAR LA CREACIÓ D´INFORMES PER REALITZAR L´ANÀLISI COMPTABLE AMB TAULES DINÀMIQUES D´ EXCEL

 

Excel ens permet utilitzar una eina molt potent i practica: les Taules Dinàmiques que combinades amb les altres  prestacions del full de càlcul fa que sigui una eina imprescindible a conèixer i dominar, per als economistes i professionals relacionats amb l´auditoria, la comptabilitat i les finances en general. Las Taules Dinàmiques proporcionen informació amb diferents formats i tenen una gran capacitat para donar resposta a  diferents tipus d’anàlisis.


ADREÇAT A:

A tots els professionals del àmbit comptable, assessorament empresarial, auditors, administratiu-financer i totes les persones que fan servir dades comptables habitualment, els ajudarà a guanyar eficàcia i productivitat.

OBJECTIUS:

1) Dominar l’ús de les taules dinàmiques i disposar d´una eina mes eficaç per millorar els anàlisis de les dades empresarials.
2) Mostrar als participants com gestionar y analitzar diferents tipus de dades comptables i financeres d´una empresa de forma ràpida y eficaç.
3) Optimitzar la elaboració dels informes mensuals, anyals i consolidats de la informació comptable.
4) Augmentat la productivitat i reduir els temps empleat amb la elaboració d’informes i millorar la seva presentació.
5) Conèixer com combinar els diferents tipus de informes amb indicadors i gràfics interactius segons la necessitat de cada moment.


PROGRAMA

1.  Funcionament i contingut de les Taules Dinàmiques

1.1 Cóm crear una taula dinàmica: diferents formes.

1.2 Principals apartats d´una taula dinàmica.

1.3 Funcionament dels menús relacionats amb les taules dinàmiques. 

2.  Cas pràctic global sobre el funcionament de les taules dinàmiques:

2.1 Conèixer les principals opcions  per realitzar i analitzar informació econòmica a partir d´un diari comptable.

2.2 Model amb Excel per preparar el anàlisis de la informació del diari comptable. 

3. Confecció d´informes a través del anàlisis dels diferents tipus de comptes del diari:

3.1 Evolució de comptes de balanç i d’ingressos i despeses per diferents períodes temporals.

3.2 Evolució del immobilitzat per tipus d´altes i baixes.

3.3 Realització d´informes per fer una auditoria a traves de les dades comptables. 

4. Sistemes de controls i anàlisis de comptes comptables fen servir las prestacions de les taules dinàmiques. 

5. Confecció de balanços y comptes d´explotació

5.1 Preparació prèvia de les taules dinàmiques

5.2 Procés d´automatització per confeccionar els informes.

5.3 Diferents formes de crear  els informes,  combinant les prestacions del Excel amb les taules dinàmiques.

6. Tècniques per realitzar una consolidació de dades comptables i confeccionar els ajustos de consolidació

6.1 Consolidació de balanços de sumes i saldos

6.2 Consolidació de diaris i ajustos comptables, per una o varies empreses

7. Realitzar diferents tipus d´ informes fent servir la agrupació de dades comptables

8. Anàlisis d´informes fent servir la segmentació de dades comptables

9. Anàlisis d´un registre d´inversions per diferents tipus d’agrupacions

10. Anàlisis de la comptabilitat analítica i confecció d´informes

10.1 Confecció d´informes per centres de cost i ingressos

10.2 Combinació de comptes comptables i  centres de cost.

Metodologia 

La impartició del curs es realitzarà mitjançant sistemes informàtics, també s'utilitzaran mitjans audiovisuals com a suport per fer els caos pràctics. El curs és eminentment pràctic i l'alumne posarà a prova l'après mitjançant la realització d'exercicis pràctics.


Durada: 8 hores

DADES DE CURS

19 i 24 de novembre, dimarts i dijous de 15.30h a 19.30h.
ESEC Centre Formació, c/ Concepció, 40 de Sabadell. 

El nostre docent, Sr. Luis Muñiz, Soci-Director de Sisconges & Estrategia, Economista, Auditor y ha estat Director Financer i Controller en diferents empreses, actualment es consultor en sistemes  d´informació per millorar la gestió empresarial, la utilització de les taules dinàmiques li ha permet, entre altres fer auditories, anàlisis financer reporting, anàlisis comptables, pressupostos, indicadors, i plans de negoci. I autor de 18 llibres sobre el gestió empresarial, i funcionament de les Taules Dinàmiques y PowerPivot.l. Vols saber més del nostre docent ?

Preu:  195€- Curs BONIFICABLE
Totes les empreses poden recuperar 104 €.
Aquests preus inclouen la gestió del crèdit bonificable.

Autònoms i aturats: 165,75€. No poden acollir-se a la bonificació.

Es recomana que l'alumne porti un pendriveINSCRIPCIÓ:

Condicions de matriculació:

1. L'import de la matrícula haurà de quedar abonat, com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici del curs, mitjançant qualsevol de les possibilitats indicades al full d'inscripció (transferència, domiciliació bancària, xec, ...)

2. En el cas que la matrícula es faci efectiva mitjançant transferència bancària, cal fer arribar una còpia del comprovant 48h abans de l'inici del curs.

3. Anul·lacions de matrícula:

  • Comunicada amb un mínim de tres dies abans de l’inici del curs: devolució del 50% de l’import de la matrícula.
  • En qualsevol cas l’alumne podrà cedir la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a ESEC les dades del nou participant.
  • No s’abonarà l’import si es produeix una baixa un cop iniciat el curs.


4. Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació. En el cas que la seva inscripció es veiés afectada per aquesta limitació li faríem saber al més aviat possible.

Data màxima inscripció: 3 dies hàbils abans de l'inici del curs.

5. ESEC es reserva el dret d'anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.
6. Es lliurarà un certificat d'assistència a qui assisteixi com a mínim el 80% d'hores lectives.


Quin és el seu estat laboral?
La seva empresa està associada a:
Factura a nom de:
Com ens ha conegut:
Accepto les condicions de la matriculació.

En cas de dubte o aclariment podeu contactar amb esec@esec.catTornar al llistat


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |   Política de qualitat    |    Política de cookies    |    Pla de contingència    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos