e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos oberts i WebinarsGESTIÓ DE COBRAMENT I RECUPERACIÓ D´IMPAGATS
- FORMACIÓ WEBINAR-

 

 

 Què cal saber per aplacar l´allau de morositat i com actuar davant d'aquesta problemàtica?

 Apunta’t al curs on line de gestió de cobrament i recuperació d´impagats i et facilitarem els coneixements necessaris sobre aquesta qüestió.


ADREÇAT A:

A qualsevol persona que es dediqui a tasques de recuperació de deutes.

OBJECTIUS:

1) Desenvolupar les competències i habilitats òptimes per a la recuperació d´impagaments.
2) Aconseguir més recuperació de deute.
3) Conèixer el marc jurídic per reclamar deutes sabent les obligacions del deutor i drets del creditor.
4) Esbrinar la causa de l´impagament i establir unes expectatives de cobrament reals.
5) Identificar els tipus de deutors existents i emprar les estratègies més adequades per assegurar el cobrament.
6) Conèixer les estratègies evasives dels morosos i saber com enfrontar-s´hi.
7) Reconèixer i superar les excuses i evasives del morós.
8) Utilitzar les tècniques més avançades de la negociació i la comunicació interpersonal per reclamar crèdits impagats.
9) Implementar la Programació Neurolingüística (PNL) i la Intel·ligència Emocional aplicada al recobrament de crèdits.
10) Conèixer la metodologia pràctica que el gestor pot utilitzar en cas d´impagaments de crèdits i com exercir la pressió adequada sobre els deutors morosos.


PROGRAMA

Introducció a el marc legal en la recuperació d´impagats.

Actuacions que li estan prohibides per llei al gestor de cobraments. 

Delictes i faltes i accions il·lícites que no ha de cometre el gestor de cobraments: amenaces, coaccions, vexacions, injúries, calúmnies i el nou delicte d´assetjament a deutor.

 1. Els diferents tipus de deutor: com reconèixer-los i negociar el cobrament. 

La reclamació en funció a les característiques del deutor. 

Les cinc preguntes clau per analitzar a un deutor.

Els cinc grans tipus de deutors.

Com tractar cada un dels tipus de morosos.

L´estudi detallat de tots els tipus de deutor existents.

 2. Quines són les estratègies evasives dels morosos i com enfrontar-s´hi.

La utilització de la PNL pel deutor per no comprometre a el pagament.

La clau de l´estratègia evasiva del morós.

La tàctica preferida del morós per eludir els creditors.

Els mètodes del deutor per eludir responsabilitats.

Les diferents tàctiques del morós per no pagar i com enfrontar-s´hi.

L´actuació del creditor davant les tàctiques elusives del morós.

 3. Les excuses del deutor per justificar l´impagament.

Com reconèixer les excuses de mal pagador. 

Les diferents classes d´excuses del deutor: objectives i subjectives.

Les excuses i objeccions en relació a el perfil psicològic del morós.

Les excuses objectives més habituals.

Com respondre i refutar les excuses del deutor.

 4. L´acció de cobraments directa davant el deutor; com dirigir-se al deutor i negociar el pagament del deute.

Que és la negociació de cobraments i per a què serveix. 

El primer contacte amb el deutor: com exposar la situació.

Les diferents fases de gestió d´un impagament.

Les normes fonamentals de la negociació de recobrament.

Els procediments més habituals per al cobrament d´impagats.

Els reconeixements de deute.

Les garanties addicionals per assegurar el cobrament dels deutes. 

5. La comunicació a través de el telèfon per aconseguir una eina eficaç. 

Els avantatges i inconvenients de el telèfon com a eina per cobrar.

La inexistència de el llenguatge no verbal en la negociació telefònica.

Com potenciar el llenguatge verbal en la negociació telefònica.

Els components de la comunicació telefònica: veu, llenguatge, silencis, somriure, metallenguatge.

Els punts determinants de la veu: timbre, to, velocitat, volum, ritme, entonació, dicció, vocalització, matisos.

El llenguatge a utilitzar en la comunicació telefònica. 

6. L´argumentari en la reclamació d´impagats. 

La persuasió en el recobrament utilitzant els principis d´Abraham Maslow per pressionar el deutor.

Els arguments a emprar per convèncer deutor.

L´argumentari com caixa d´eines del gestor de cobraments.

Com fer les comminacions al deutor que es resisteix a pagar utilitzant la psicologia aplicada. 

7. Els estils en negociació de cobrament i els diferents tipus de negociadors de cobrament. 

Els diferents estils del gestor de cobraments: passiu, agressiu, amic, seductor, paternalista, assertiu.

Les qualitats i característiques del bon negociador de cobraments.

El perfil del negociador ideal.

Els mètodes per reforçar l´assertivitat del negociador.

  METODOLOGIA:

L´objectiu de la metodologia utilitzada és que la formació que s´imparteixi sigui dinàmica i activa, que promogui la participació i motivació dels participants.

 Aquesta metodologia didàctica facilita l´aplicació dels coneixements i tècniques que s´ensenyen, en l´activitat quotidiana de l´empresa.

La metodologia de l´acció formativa combinarà la formació teòrica utilitzant com a recursos d´aprenentatge una sèrie d'exercicis pràctics i la realització de diferents role playing que requereixen la participació activa dels assistents i la seva implicació per simular gestions de recobrament amb deutors. 


Durada: 12 hores

DADES DE CURS

a concretar

FORMACIÓ WEBINAR homologada per FUNDAE.

El nostre docent: Sr. Pere Brachfield és CEO de Brachfield Credit & Risk Consultants.  Vols saber més del nostre docent?

Preu:  285€- Curs BONIFICABLE
Totes les empreses poden recuperar 156€.

Aquests preus inclouen la gestió del crèdit bonificable.

Autònoms i aturats:  242,25€. No poden acollir-se a la bonificació. FORMULARI DE PRE-INSCRIPCIÓ:
Si esteu interessats en aquest curs podeu fer aquesta PRE-INSCRIPCIÓ, i quan tinguem les dades d'impartició us enviarem la circular informativa en el correu electrònic que ens indiqueu per fer la INSCRIPCIÓ definitiva:

CURS: GESTIÓ DE COBRAMENT I RECUPERACIÓ D´IMPAGATS
 
Nom i cognoms:
Empresa:
Telèfon :
Adreça electrònica:  
Observacions:
Tornar al llistat


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |   Política de qualitat    |    Política de cookies    |    Pla de contingència    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos