e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos oberts i WebinarsGESTIÓ DE COBRAMENT I RECUPERACIÓ D´IMPAGATS
- FORMACIÓ WEBINAR-

 

 

 Què cal saber per aplacar l´allau de morositat i com actuar davant d'aquesta problemàtica?

 Apunta’t al curs on line de gestió de cobrament i recuperació d´impagats i et facilitarem els coneixements necessaris sobre aquesta qüestió.


ADREÇAT A:

A qualsevol persona que es dediqui a tasques de recuperació de deutes.

OBJECTIUS:

1) Desenvolupar les competències i habilitats òptimes per a la recuperació d´impagaments.
2) Aconseguir més recuperació de deute.
3) Conèixer el marc jurídic per reclamar deutes sabent les obligacions del deutor i drets del creditor.
4) Esbrinar la causa de l´impagament i establir unes expectatives de cobrament reals.
5) Identificar els tipus de deutors existents i emprar les estratègies més adequades per assegurar el cobrament.
6) Conèixer les estratègies evasives dels morosos i saber com enfrontar-s´hi.
7) Reconèixer i superar les excuses i evasives del morós.
8) Utilitzar les tècniques més avançades de la negociació i la comunicació interpersonal per reclamar crèdits impagats.
9) Implementar la Programació Neurolingüística (PNL) i la Intel·ligència Emocional aplicada al recobrament de crèdits.
10) Conèixer la metodologia pràctica que el gestor pot utilitzar en cas d´impagaments de crèdits i com exercir la pressió adequada sobre els deutors morosos.


PROGRAMA

Introducció a el marc legal en la recuperació d´impagats.

Actuacions que li estan prohibides per llei al gestor de cobraments. 

Delictes i faltes i accions il·lícites que no ha de cometre el gestor de cobraments: amenaces, coaccions, vexacions, injúries, calúmnies i el nou delicte d´assetjament a deutor.

 1. Els diferents tipus de deutor: com reconèixer-los i negociar el cobrament. 

La reclamació en funció a les característiques del deutor. 

Les cinc preguntes clau per analitzar a un deutor.

Els cinc grans tipus de deutors.

Com tractar cada un dels tipus de morosos.

L´estudi detallat de tots els tipus de deutor existents.

 2. Quines són les estratègies evasives dels morosos i com enfrontar-s´hi.

La utilització de la PNL pel deutor per no comprometre a el pagament.

La clau de l´estratègia evasiva del morós.

La tàctica preferida del morós per eludir els creditors.

Els mètodes del deutor per eludir responsabilitats.

Les diferents tàctiques del morós per no pagar i com enfrontar-s´hi.

L´actuació del creditor davant les tàctiques elusives del morós.

 3. Les excuses del deutor per justificar l´impagament.

Com reconèixer les excuses de mal pagador. 

Les diferents classes d´excuses del deutor: objectives i subjectives.

Les excuses i objeccions en relació a el perfil psicològic del morós.

Les excuses objectives més habituals.

Com respondre i refutar les excuses del deutor.

 4. L´acció de cobraments directa davant el deutor; com dirigir-se al deutor i negociar el pagament del deute.

Que és la negociació de cobraments i per a què serveix. 

El primer contacte amb el deutor: com exposar la situació.

Les diferents fases de gestió d´un impagament.

Les normes fonamentals de la negociació de recobrament.

Els procediments més habituals per al cobrament d´impagats.

Els reconeixements de deute.

Les garanties addicionals per assegurar el cobrament dels deutes. 

5. La comunicació a través de el telèfon per aconseguir una eina eficaç. 

Els avantatges i inconvenients de el telèfon com a eina per cobrar.

La inexistència de el llenguatge no verbal en la negociació telefònica.

Com potenciar el llenguatge verbal en la negociació telefònica.

Els components de la comunicació telefònica: veu, llenguatge, silencis, somriure, metallenguatge.

Els punts determinants de la veu: timbre, to, velocitat, volum, ritme, entonació, dicció, vocalització, matisos.

El llenguatge a utilitzar en la comunicació telefònica. 

6. L´argumentari en la reclamació d´impagats. 

La persuasió en el recobrament utilitzant els principis d´Abraham Maslow per pressionar el deutor.

Els arguments a emprar per convèncer deutor.

L´argumentari com caixa d´eines del gestor de cobraments.

Com fer les comminacions al deutor que es resisteix a pagar utilitzant la psicologia aplicada. 

7. Els estils en negociació de cobrament i els diferents tipus de negociadors de cobrament. 

Els diferents estils del gestor de cobraments: passiu, agressiu, amic, seductor, paternalista, assertiu.

Les qualitats i característiques del bon negociador de cobraments.

El perfil del negociador ideal.

Els mètodes per reforçar l´assertivitat del negociador.

  METODOLOGIA:

L´objectiu de la metodologia utilitzada és que la formació que s´imparteixi sigui dinàmica i activa, que promogui la participació i motivació dels participants.

 Aquesta metodologia didàctica facilita l´aplicació dels coneixements i tècniques que s´ensenyen, en l´activitat quotidiana de l´empresa.

La metodologia de l´acció formativa combinarà la formació teòrica utilitzant com a recursos d´aprenentatge una sèrie d'exercicis pràctics i la realització de diferents role playing que requereixen la participació activa dels assistents i la seva implicació per simular gestions de recobrament amb deutors. 


Durada: 12 hores

DADES DE CURS

 13,16,20 i 23 de juliol, dilluns i dijous de 10h a 13h.

FORMACIÓ WEBINAR homologada per FUNDAE.

El nostre docent: Sr. Pere Brachfield és CEO de Brachfield Credit & Risk Consultants.  Vols saber més del nostre docent?

Preu:  285€- Curs BONIFICABLE
Totes les empreses poden recuperar 156€.

Aquests preus inclouen la gestió del crèdit bonificable.

Autònoms i aturats:  242,25€. No poden acollir-se a la bonificació. INSCRIPCIÓ:

Condicions de matriculació:

1. L'import de la matrícula haurà de quedar abonat, com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici del curs, mitjançant qualsevol de les possibilitats indicades al full d'inscripció (transferència, domiciliació bancària, xec, ...)

2. En el cas que la matrícula es faci efectiva mitjançant transferència bancària, cal fer arribar una còpia del comprovant 48h abans de l'inici del curs.

3. Anul·lacions de matrícula:

  • Comunicada amb un mínim de tres dies abans de l’inici del curs: devolució del 50% de l’import de la matrícula.
  • En qualsevol cas l’alumne podrà cedir la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a ESEC les dades del nou participant.
  • No s’abonarà l’import si es produeix una baixa un cop iniciat el curs.


4. Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació. En el cas que la seva inscripció es veiés afectada per aquesta limitació li faríem saber al més aviat possible.

Data màxima inscripció: 3 dies hàbils abans de l'inici del curs.

5. ESEC es reserva el dret d'anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.
6. Es lliurarà un certificat d'assistència a qui assisteixi com a mínim el 80% d'hores lectives.


Quin és el seu estat laboral?
La seva empresa està associada a:
Factura a nom de:
Com ens ha conegut:
Accepto les condicions de la matriculació.

En cas de dubte o aclariment podeu contactar amb esec@esec.catTornar al llistat


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |   Política de qualitat    |    Política de cookies    |    Pla de contingència    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos