e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos oberts i WebinarsCOM AFRONTAR UN CREIXEMENT, MINIMITZANT RISCOS

  

Tornar a créixer desprès del coronavirus assegurant la viabilitat econòmica.


ADREÇAT A:

Empresaris, propietaris, gerents, personal directiu, responsables de l’àrea econòmica-financera

OBJECTIUS:

1) Saber avaluar amb dades objectives, si ens interessa i quant, afrontar un creixement de l’empresa.
2) Conèixer els tipus de creixement que podem realitzar. Avantatges i inconvenients.
3) Minimitzar riscos en les etapes de creixement de l’empresa.
4) Maximitzar la rendibilitat a mig termini.
5) Assegurar la sostenibilitat en la fase de creixement.
6) No morir d’ èxit en un creixement d’ empresa.
7) Conèixer els principals indicadors de gestió (ratis de control intern).
8) Avaluar si ens interessa créixer amb recursos propis o aliens.
9) Aprendre a realitzar projeccions de: compte de resultats, cash flow i rendibilitats.
10)Aplicació concreta, pràctica a l’empresa dels coneixements adquirits.


PROGRAMA

1) Diagnòstic econòmic de la situació actual i expectatives de creixement.

2) Tipus de creixement.

3) Com hem d’estructurar els costos per ser assegurar la sostenibilitat de l’empresa.

4) Com optimitzar la rendibilitat financera en un creixement d’empresa.

5) Marge, costos fixes i costos variables.

6) El punt mort o punt d’equilibri. Concepte i aplicació pràctica.

7) Quantificació econòmic i financer del creixement i càlcul de l’ impacte en el compte de resultats, cash flow i rendibilitat.

8) Principals indicadors de gestió (ratis de control intern).

9) Apalancament financer: positiu, neutre i negatiu.

10) Simulacions: anàlisis de diferents formes de creixement i impacte al compte de resultats, cash flow i rendibilitat.


Durada: 8 hores

DADES DE CURS

6 i 8 d'octubre, dimarts i dijous de 16h a 20h

ESEC Centre Formació, c/ Concepció, 40 de Sabadell.

El nostre docent: Sr. Toni Valls . Economista per la UAB, Postgrau en direcció financera per ESADE, Auditor intern per la UB. Ha estat Auditor intern, Controller, Director financer i Director general d’empreses líders en el sector, tant en entorn multinacional com pime. Actualment és soci director de la consultoria financera i control de gestió Valls Consultors. Vols saber més del nostre docent.

Preu:  140€- Curs BONIFICABLE
Totes les empreses poden recuperar 104 €.
Aquests preus inclouen la gestió del crèdit bonificable.

Autònoms i aturats:  119€. No poden acollir-se a la bonificació.INSCRIPCIÓ:

Condicions de matriculació:

1. L'import de la matrícula haurà de quedar abonat, com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici del curs, mitjançant qualsevol de les possibilitats indicades al full d'inscripció (transferència, domiciliació bancària, xec, ...)

2. En el cas que la matrícula es faci efectiva mitjançant transferència bancària, cal fer arribar una còpia del comprovant 48h abans de l'inici del curs.

3. Anul·lacions de matrícula:

  • Comunicada amb un mínim de tres dies abans de l’inici del curs: devolució del 50% de l’import de la matrícula.
  • En qualsevol cas l’alumne podrà cedir la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a ESEC les dades del nou participant.
  • No s’abonarà l’import si es produeix una baixa un cop iniciat el curs.


4. Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació. En el cas que la seva inscripció es veiés afectada per aquesta limitació li faríem saber al més aviat possible.

Data màxima inscripció: 3 dies hàbils abans de l'inici del curs.

5. ESEC es reserva el dret d'anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.
6. Es lliurarà un certificat d'assistència a qui assisteixi com a mínim el 80% d'hores lectives.


Quin és el seu estat laboral?
La seva empresa està associada a:
Factura a nom de:
Com ens ha conegut:
Accepto les condicions de la matriculació.

En cas de dubte o aclariment podeu contactar amb esec@esec.catTornar al llistat


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |   Política de qualitat    |    Política de cookies    |    Pla de contingència    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos