e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos oberts i WebinarsACONSEGUEIX UN EQUIP D´ALT RENDIMENT ( EAR)

"Hi ha reptes que només es poden assolir en equip”

 

Un equip EAR acostuma a ser un equip reduït, amb diversos rols i amb gran autonomia, que te per davant la consecució d’un repte o projecte rellevant per l’organització. S’han estudiat a fons els EAR i, avui en dia, coneixem quines eines utilitzen i com la metodologia agile i scrum el ajuden  a gestionar i aconseguir els objectius. Tanmateix, molts dels conceptes i metodologies dels EAR es poden traslladar a altres equips de natura més tradicional.


ADREÇAT A:

En general a qualsevol persona que tingui persones a càrrec i vulgui descobrir el potencial dels EAR i les eines per desenvolupar-los.

OBJECTIUS:

Els objectius d’aquest seminari són conèixer i posar en pràctica les dinàmiques i activitats per desenvolupar i liderar un equip d’alt rendiment.


PROGRAMA

1- Introducció als models Lencioni i Sikhona

Fase 0: El canvas d’equip i la importància dels valors i objectius compartits.

Fase 1: La definició de l’objectiu i els subjectius. El model OVAR.

Fase 2: Els roles: què aporta i que rep cada membre.

Fase 3:

ü  L’estructura de treball scrum.

ü  La dinàmica de reunions efectiva.

Fase 4: El rendiment de comptes. Indicadors de compromís i indicadors de resultats.

Fase 5: La obtenció de resultats i el procés de millora.

2- Exemples i casos practics

3- Conclusions, reflexió i Pla d’Acció Individual de millora.


Durada: 8 hores

DADES DE CURS

7 i 8 d'octubre, dimecres i dijous de 9.30h a 13.30h.

 ESEC Centre Formació, c/ Concepció 40 de Sabadell

El nostre docent: Sr.Pere Gómez  és responsable del servei de recursos humans del Centre Metal·lúrgic, consultor, formador i coach d’executius i d’equips. Llicenciat en ADE i MBA per ESADE, PDD del IESE i coach acreditat per l’EEC i l’ICF.

Preu:  155€ - Curs Bonificable 
Les empreses poden recuperar 104€

Autònoms i aturats: 131,75€. No poden acollir-se a la bonificació.INSCRIPCIÓ:

Condicions de matriculació:

1. L'import de la matrícula haurà de quedar abonat, com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici del curs, mitjançant qualsevol de les possibilitats indicades al full d'inscripció (transferència, domiciliació bancària, xec, ...)

2. En el cas que la matrícula es faci efectiva mitjançant transferència bancària, cal fer arribar una còpia del comprovant 48h abans de l'inici del curs.

3. Anul·lacions de matrícula:

  • Comunicada amb un mínim de tres dies abans de l’inici del curs: devolució del 50% de l’import de la matrícula.
  • En qualsevol cas l’alumne podrà cedir la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a ESEC les dades del nou participant.
  • No s’abonarà l’import si es produeix una baixa un cop iniciat el curs.


4. Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació. En el cas que la seva inscripció es veiés afectada per aquesta limitació li faríem saber al més aviat possible.

Data màxima inscripció: 3 dies hàbils abans de l'inici del curs.

5. ESEC es reserva el dret d'anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.
6. Es lliurarà un certificat d'assistència a qui assisteixi com a mínim el 80% d'hores lectives.


Quin és el seu estat laboral?
La seva empresa està associada a:
Factura a nom de:
Com ens ha conegut:
Accepto les condicions de la matriculació.

En cas de dubte o aclariment podeu contactar amb esec@esec.catTornar al llistat


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |   Política de qualitat    |    Política de cookies    |    Pla de contingència    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos