e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos obertsQUÈ FER PER RECUPERAR L´IVA DAVANT DE LES FACTURES IMPAGADES

Amb aquesta formació es facilitarà la manera de poder recuperar l’IVA d’unes factures que la empresa ha generat però no han estat abonades i per tant tenim un IVA que haurem de pagar malgrat no haver cobrat l’import de la factura generada


ADREÇAT A:

Directors financers i administratius, directors comercials, crèdit managers, tresorers, caps de comptabilitat i facturació, caps i gestors de cobraments, directors i gerents de pimes, així com tots els professionals que tinguin com a funcions directes o indirectes la gestió dels cobraments a les empreses.

OBJECTIUS:

1) Conèixer els requisits i mecanismes per recuperar l´IVA repercutit de les factures impagades amb les novetats aplicables.
2) Quan un proveïdor no aconsegueix cobrar una factura, com a subjecte passiu està obligat a ingressar l´IVA, encara que no hagi cobrat. Aprèn a recuperar-lo amb la normativa vigent sobre compensació de l´IVA de les factures impagades.


PROGRAMA

• Visió global de la recuperació de l´IVA de les factures impagades.

• Opcions per a la recuperació de l´IVA amb l´actual normativa fiscal.

• Les novetats en recuperació de l´IVA que van entrar en vigor l´1 de gener 2015 introduïdes per la Llei 28/2014, de 27 de novembre, i el RD 1073/2014, de 19 de desembre.

• Reglament especial dels criteris de caixa per liquidar l´IVA: avantatges i inconvenients d´acollir-se a aquesta modalitat fiscal.

• Novetats en la metodologia per a la recuperació de l´IVA dels impagats.

• Procediments judicials i extrajudicials per poder recuperar l´IVA.

• La recuperació de l´IVA en concursos de creditors.

• Els nous terminis per a la reducció de la base imposable i de les factures impagades.

• Les noves opcions per tramitar l´aplicació de l´art. 80 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre.

• Reclamació judicial o requeriment notarial al deutor, com a condició per a la modificació de la base imposable i de les factures incobrables.

• Aproximació als procediments judicials per reclamar al deutor, de manera ràpida i àgil i sense cost, conciliació civil i el procés de monitoratge.

• Breu explicació d´altres procediments judicials per reclamar deutes a entitats privades i administracions públiques.

• Requeriment notarial al deutor: Procediment i requisits.

• La declaració del concurs de creditors i l´escrit de comunicació del crèdit.

• Formularis dels diferents procediments judicials.


Durada: 8 hores

DADES DE CURS

9 i 11 de juny, dimarts i dijous de 9.30h a 13.30h

ESEC Centre de Formació, c/ Concepcio 40 de Sabadell

El nostre docent: Sr. Pere Brachfield. Soci-Director de Brachfield & Morosólogos Asociados i Director de Estudios de la PMCMVols saber més del nostre docent??

Preu:  192€- Curs BONIFICABLE
Totes les empreses poden recuperar 104€.

Aquests preus inclouen la gestió del crèdit bonificable.

Autònoms i aturats:  163,20€. No poden acollir-se a la bonificació. INSCRIPCIÓ:

Condicions de matriculació:

1. L'import de la matrícula haurà de quedar abonat, com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici del curs, mitjançant qualsevol de les possibilitats indicades al full d'inscripció (transferència, domiciliació bancària, xec, ...)

2. En el cas que la matrícula es faci efectiva mitjançant transferència bancària, cal fer arribar una còpia del comprovant 48h abans de l'inici del curs.

3. Anul·lacions de matrícula:

  • Comunicada amb un mínim de tres dies abans de l’inici del curs: devolució del 50% de l’import de la matrícula.
  • En qualsevol cas l’alumne podrà cedir la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a ESEC les dades del nou participant.
  • No s’abonarà l’import si es produeix una baixa un cop iniciat el curs.


4. Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació. En el cas que la seva inscripció es veiés afectada per aquesta limitació li faríem saber al més aviat possible.

Data màxima inscripció: 3 dies hàbils abans de l'inici del curs.

5. ESEC es reserva el dret d'anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.
6. Es lliurarà un certificat d'assistència a qui assisteixi com a mínim el 80% d'hores lectives.


Quin és el seu estat laboral?
La seva empresa està associada a:
Factura a nom de:
Com ens ha conegut:
Accepto les condicions de la matriculació.

En cas de dubte o aclariment podeu contactar amb esec@esec.catTornar al llistat


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |   Política de qualitat    |    Política de cookies    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos