e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos obertsINTRODUCCIÓ A L´ARDUINO II

 

 

Crear i programar projectes en Arduino més complexes.

 

 

 


ADREÇAT A:

Persones interessades en la tecnologia i que hagin fet l’activitat anterior (introducció a l´Arduino I) o que tinguin coneixements bàsics d’Arduino i de programació.

OBJECTIUS:

Dur a terme projectes de major complexitat, aprendre a utilitzar nous components d’Arduino i utilitzar estructures de programació i recursos més avançats per tal de treure més profit de l’Arduino.


PROGRAMA

Repàs d’Introducció a l’Arduino I:

Control d´entrades/sortides digitals 

Control d´entrades/sortides analògiques

Control de potència

Sensors, buzzers i altres

PWM (Pulse Width Modulation)

Control del LCD

Control del display 7s

Servo Motors

Ús de transistors BJC i MOSFET

Afegint llibreries

Programació multitasca

Interrupcions

Watchdog

Comunicació Software Serial

Bus I2C (Inter-Integrated Circuit)

Bus SPI (Seral Peripheral Interface)

Bus One Wire 

Fem la nostra PCB

Disseny de peces en 3D

 Cada alumne se'n durà un PAC ARDUINO


Durada: 8 hores

DADES DE CURS

2 i 9 de juny, dimarts de les 15.30h a les 19.30h

ESEC Centre Formació, c/ Concepció, 40 de Sabadell. 

 El nostre docent: Sr. Sergi Macià- Enginyer industrial electrònic i automàtic, dedicat al món de l'emprenedoria i al foment de la ciència entre els joves. Col.laborador en l'organització del Mobile World Congress.

Preu:  210€- Curs BONIFICABLE
Totes les empreses poden recuperar 104 €.
Aquests preus inclouen la gestió del crèdit bonificable.

Autònoms i aturats:  178,50€. No poden acollir-se a la bonificació.INSCRIPCIÓ:

Condicions de matriculació:

1. L'import de la matrícula haurà de quedar abonat, com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici del curs, mitjançant qualsevol de les possibilitats indicades al full d'inscripció (transferència, domiciliació bancària, xec, ...)

2. En el cas que la matrícula es faci efectiva mitjançant transferència bancària, cal fer arribar una còpia del comprovant 48h abans de l'inici del curs.

3. Anul·lacions de matrícula:

  • Comunicada amb un mínim de tres dies abans de l’inici del curs: devolució del 50% de l’import de la matrícula.
  • En qualsevol cas l’alumne podrà cedir la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a ESEC les dades del nou participant.
  • No s’abonarà l’import si es produeix una baixa un cop iniciat el curs.


4. Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació. En el cas que la seva inscripció es veiés afectada per aquesta limitació li faríem saber al més aviat possible.

Data màxima inscripció: 3 dies hàbils abans de l'inici del curs.

5. ESEC es reserva el dret d'anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.
6. Es lliurarà un certificat d'assistència a qui assisteixi com a mínim el 80% d'hores lectives.


Quin és el seu estat laboral?
La seva empresa està associada a:
Factura a nom de:
Com ens ha conegut:
Accepto les condicions de la matriculació.

En cas de dubte o aclariment podeu contactar amb esec@esec.catTornar al llistat


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |   Política de qualitat    |    Política de cookies    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos