e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos obertsINTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL
SUBVENCIONAT PER A TREBALLADORS EN ACTIU I AUTÒNOMS


ADREÇAT A:

Treballadors/es en actiu del sector del comerç interessats en millorar la seva intel·ligència emocional.

OBJECTIUS:

- Adquirir habilitats i destreses per gestionar les nostres emocions, aprendre com transmetre-les de forma adequada i
percebre les dels altres, així com saber resoldre situacions conflictives.
- Analitzar quines són les característiques d’una persona emocionalment intel·ligent.
- Sensibilitzar-nos respecte les nostres emocions i necessitats.
- Aprendre com desenvolupar l’empatia i ser capaç de comprendre i regular les emocions pròpies i les dels altres.
- Ser capaç de desenvolupar un comportament més assertiu.
- Augmentar la nostra toleráncia a la frustració i la capacitat d´adaptar-se al canvi.
- Aprendre com integrar emocions, pensament i cos.
- Aprendre técniques de visualització i relaxació.


PROGRAMA


1. Introducció
1.1 Qué és la intel·ligéncia emocional?
1.2 Qué són les emocions?
1.3 Coeficient intel·lectual i coeficient emocional
1.4 Els tres cervells : réptil, emocional i cortical o racional
1.5 Tests d´avaluació del nostre nivell d´intel·ligéncia emocional
2. La competència emocional
2.1 Competéncies de la intel·ligéncia emocional
2.2 Intel·ligéncies múltiples: Intel·ligéncia Intrapersonal e intel·ligéncia 2.3 Interpersonal
3. Consciència d’un mateix i autoregulació
3.1 Autoconsciéncia emocional : El “adonar-se compte” com element central de la intel·ligéncia emocional 3.2 Autoregulació emocional
4. Pla de millora per desenvolupar les competències emocionals
5. Assertivitat

5.1 Com és una persona assertiva.
5.2 Habilitats per una millor comunicació assertiva.
5.3 Diferenciació dels diferents estils de comunicació : assertiu, agressiu, manipulador i passiu
5.4 Comunicació no verbal amb els diferents estils : assertiu, agressiu, manipulador i passiu
5.5 Com desenvolupar un comportament assertiu en l’ámbit laboral
5.6 Tests d´avaluació de la nostre assertivitat
6. Empatia: Habilitat per resoldre conflictes
6.1 Com connectar amb les emocions dels altres
6.2 Sensibilització i Comprensió més profunda de les emocions del altres
6.3 El mapa no és el territori
6.4 La triple percepció perceptiva
6.5 La metáfora del compte bancari emocional
7. Emocions i necessitats
7.1 El cicle de satisfacció de necessitats : sensació, presa de consciencia, energetització, acció, contacte, realització i retirada.
7.2 Mecanismes d’evitació com interrupcions del cicle: dessensibilització, introjecció, projecció, retroflexió, deflexió o desviació, desvalorització i confluéncia
8. Intel·ligència emocional i auto coneixement
8.1 Autoestima i autoconcepte
8.2 Emocions i introspecció
8.3 L’energia perduda
8.4 Les polaritats
8.5 Introspecció i estirament de l’autoconcepte
9. Tècniques de visualització i relaxació


Durada: 30 hores

DADES DE CURS

19,21,26,28 de maig i 2,4,9,11 de juny, dimarts i dijous de 16h a 20h ( últim dia de 16h a 18h).

ESEC Centre Formació, c/ Concepció, 40 de Sabadell. 

La nostra docent, Sra. Maite Rico. Llicenciada en Psicologia del Treball i Administració i Direcció d’Empreses. Consultora en Recursos Humans i coach executiu. Col·labora amb escoles de negocis, institucions públiques i empreses de diversos sectors.

CURS TOTALMENT SUBVENCIONABLE per a treballadors en ACTIU i autònoms:

INSCRIPCIÓ cumplimentada i sellada. ( descarregar document  ) 

Fotocòpia del DNI

Fotocòpia de la capçalera de la darrera nòmina o últim rebut d'autònoms

ens ho feu arribar al correu electrònic esec@esec.cat


Tornar al llistat


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |   Política de qualitat    |    Política de cookies    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos