e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos obertsFORMACIÓ PER AL PERSONAL D´OFICINA (6H)

 

El Convenio  colectivo estatal de la industria, la tecnología y los servicios del sector del metal publicat en el BOE 145 de 19 de juny de 2017 determina una formació mínima obligatòria en prevenció de riscos laborals per a tots els treballadors del sector del  metall que no treballin en obres de construcció.


ADREÇAT A:

A tot el personal d´oficina


PROGRAMA

Definició dels treballs.

Tècniques preventives:

Pantalles de visualització.

Mesures d’emergència. Coneixements bàsics.

Primers auxilis, manteniment de la farmaciola, etc.

Mitjans auxiliars, equips i eines:

Mobiliari adequat enfront als riscos posturals i ergonòmics, etc.

Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn.

Observar i conèixer els riscos i les mesures preventives necessàries.

Coneixement de l’entorn del lloc de treball, il·luminació, ambient de treball.

Drets i obligacions:

Marc normatiu general i específic.

Divulgació i participació.

Seguretat vial.


Durada: 6 hores

DADES DE CURS

FORMACIÓ ON LINE

Preu:  45€

ESEC només farà la gestió dels tràmits de la bonificació a Fundae per aquelles empreses que inscriguin més de 3 treballadors en el mateix curs, pagant en concepte de gestió un 12% del màxim que es bonifiquin amb un mínim de 60€ .

 Les empreses que inscriguin més de 3 treballadors en el mateix curs ho poden fer mitjançant aquest full d´excel per tal d´agilitzar les INSCRIPCIONS- DESCARREGAR EXCEL (enviar tot cumplimentat a esec@esec.cat)

 INSCRIPCIÓ:

Condicions de matriculació:

1. L'import de la matrícula haurà de quedar abonat, com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici del curs, mitjançant qualsevol de les possibilitats indicades al full d'inscripció (transferència, domiciliació bancària, xec, ...)

2. En el cas que la matrícula es faci efectiva mitjançant transferència bancària, cal fer arribar una còpia del comprovant 48h abans de l'inici del curs.

3. Anul·lacions de matrícula:

  • Comunicada amb un mínim de tres dies abans de l’inici del curs: devolució del 50% de l’import de la matrícula.
  • En qualsevol cas l’alumne podrà cedir la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a ESEC les dades del nou participant.
  • No s’abonarà l’import si es produeix una baixa un cop iniciat el curs.


4. Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació. En el cas que la seva inscripció es veiés afectada per aquesta limitació li faríem saber al més aviat possible.

Data màxima inscripció: 3 dies hàbils abans de l'inici del curs.

5. ESEC es reserva el dret d'anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.
6. Es lliurarà un certificat d'assistència a qui assisteixi com a mínim el 80% d'hores lectives.


Quin és el seu estat laboral?
La seva empresa està associada a:
Factura a nom de:
Com ens ha conegut:
Accepto les condicions de la matriculació.

En cas de dubte o aclariment podeu contactar amb esec@esec.catTornar al llistat


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |   Política de qualitat    |    Política de cookies    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos