e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos obertsESPECIALISTA EUROPEU D´ADHESIUS (EAS)

ADREÇAT A:

Personal per assegurar i controlar els requisits de qualitat industrial en processos d’unió adhesiva com, per exemple, els recollits en les Normes DIN 6701, DIN 2304-1 i ISO 21368.

OBJECTIUS:

El principal objectiu d´aquest curs és cobrir els requisits mínims per a la formació teòrica i pràctica de l´especialista d´adhesius perquè amb la seva experiència industrial pugui elaborar instruccions de treball, instruir i supervisar als aplicadors, controlar paràmetres de procés, inspeccionar i identificar problemes i febleses en producció.


PROGRAMA

Mòdul 1. Adhesius i adherents (32 hores)

Mòdul 2. Disseny, durabilitat i procés d’unió adhesiva (36 hores)

Mòdul 3. Assajos, seguretat, qualitat i casos pràctics (36 hores)

Pràctiques (24 hores)


Durada: 128 hores

DADES DE CURS

DIPLOMES

Prèvia sol·licitud a la ANB y a través del ITCS s’atorga el Diploma d’ Especialista Europeo de Adhesivos (EAS)  als alumnes que hagin superat amb èxit els seus corresponents exàmens.

SEGELLS

Prèvia sol·licitud a la ANB i a través del ITCS s’atorga el segell d’Especialista Europeo de Adhesivos (EAS) als alumnes que hagin superat amb èxit els seus corresponents exàmens. 

DATES: des del 20 d'abril al 8 de juliol de 2020.

HORARI: dilluns i dimarts de 9 a 19h.

PREU: 3.575€+ IVA  

LLOC i PROFESSORAT: ITCS- Institut Tècnic Català de la SoldaduraINSCRIPCIÓ:

Condicions de matriculació:

1. L'import de la matrícula haurà de quedar abonat, com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici del curs, mitjançant qualsevol de les possibilitats indicades al full d'inscripció (transferència, domiciliació bancària, xec, ...)

2. En el cas que la matrícula es faci efectiva mitjançant transferència bancària, cal fer arribar una còpia del comprovant 48h abans de l'inici del curs.

3. Anul·lacions de matrícula:

  • Comunicada amb un mínim de tres dies abans de l’inici del curs: devolució del 50% de l’import de la matrícula.
  • En qualsevol cas l’alumne podrà cedir la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a ESEC les dades del nou participant.
  • No s’abonarà l’import si es produeix una baixa un cop iniciat el curs.


4. Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació. En el cas que la seva inscripció es veiés afectada per aquesta limitació li faríem saber al més aviat possible.

Data màxima inscripció: 3 dies hàbils abans de l'inici del curs.

5. ESEC es reserva el dret d'anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.
6. Es lliurarà un certificat d'assistència a qui assisteixi com a mínim el 80% d'hores lectives.


Quin és el seu estat laboral?
La seva empresa està associada a:
Factura a nom de:
Com ens ha conegut:
Accepto les condicions de la matriculació.

En cas de dubte o aclariment podeu contactar amb esec@esec.catTornar al llistat


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |   Política de qualitat    |    Política de cookies    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos