e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos obertsAUTÒMATS PROGRAMABLES
SUBVENCIONAT PER A TREBALLADORS EN ACTIU I AUTÒNOMS


OBJECTIUS:

Aplicar els autòmats programables a la gestió de projectes.


PROGRAMA

1. ESTRUCTURA, MANEIG I INSTAL·LACIÓ DELS autòmats programables: (16h)

 Arquitectura interna d´un autòmat. Blocs essencials d´un autòmat. Unitat central de procés, CPU.

 Memòria de l´autòmat.  Interfases d´entrada i sortida.

 Font d´alimentació.  Cicle de funcionament d´un autòmat i control en temps real:

 Maneres d´operació.  Cicle de funcionament.  Revisions del sistema.

 Temps d´execució i control en temps real.

 Elements de procés ràpid.  Processament ràpid de programes.

 Comptador d´alta velocitat.  Entrades detectores de flanc.

 Instal·lació i manteniment d´autòmats programables. Fase de projecte amb autòmats programables.

 Selecció de l´autòmat.  Fase d´instal·lació. Fixacions i condicions mecàniques.  Espais de ventilació.

 Distàncies de seguretat elèctrica.  Condicions ambientals.

 Compatibilitat electromagnètica.  Alimentació i proteccions.

 Distribució i cablejat intern de l´armari de control.  Cablejat extern. Disseny i instal·lació del programari.

 Fiabilitat de les instal·lacions amb autòmats.  Manteniment d´instal·lacions amb autòmats.

2. LLENGUATGES I PROGRAMES EN ELS AUTÒMATS PROGRAMABLES:(26h)

Disseny d´automatismes lògics:

Models i funcions de transferència. Automatismes combinacionals i seqüencials.

Disseny d´automatismes combinacionals i disseny d´automatismes seqüencials.

GRAFCET: Resum històric. Disseny basat en GRAFCET.

GRAFCET: Elements de base i regles d´evolució.i exemple de disseny.

Macroetapas i representació en detall.

Estructures bàsiques del GRAFCET. Diagrames de flux i diagrames GRAFCET.

Etapes inicials, preposicionamiento i alarmes.

Posades en marxa i parades: GEMMA. Mètode general de disseny basat en GEMMA.

Aturades d´emergència.Exemple de disseny.

Programació de l´autòmat. Representació de sistemes de control. Descripcions literals.

Identificació de variables i assignació d´adreces.

Llenguatges de programació. Llenguatges booleans i llista d´instruccions.

Diagrames de contactes. Plànol de funcions. Llenguatges d´alt nivell.

Programació de blocs funcionals. Blocs seqüencials bàsics. Blocs funcionals d´expansió.

Instruccions especials. Estructures de programació:

Programació lineal .Programació estructurada. Programació multitasca.

Tasques ràpides i interrupcions. Parametrització de mòduls funcionals.

Programació de processadors perifèrics intel·ligents. Programació en STEP-7:

Estructura interna d´un S7-200. Adreçament. Estructura d´un programa i mòduls de S7-200

Operacions combinacionals. Operacions de memòria. Operacions de temps. Operacions amb comptadors. Operacions de comparació. Operacions aritmètiques.

Operacions entre blocs i relacions entre blocs.

3. EXEMPLES BÀSICS DE PROGRAMACIÓ: (18h)

Identificació d´entrades i sortides.

Programes amb operacions combinacionals, comptadors, operadors de comparació,  operadors de memòria i amb temporitzadors.

Exemple: Màquina empaquetadora i màquina mescladora.


Durada: 60 hores

DADES DE CURS

10,12,17,19,24,26,31 de març; 2,14,16,21,23,28,30 abril; 5,7,12,14,19 i 21 de maig, dimarts i dijous de 18.30h a 21.30h
ESEC Centre Formació, c/ Concepció, 40 de Sabadell. 

El nostre docent, ATF- ASSESSORS TÈCNICS FORMATIUS, SL. Empresa especialitzada en formació tècnica professional, projectes d’enginyeria educativa i consultoria de formació. Acreditats per a realitzar formació de certificats de professionalitat i carnets professionals.

CURS TOTALMENT SUBVENCIONABLE per a treballadors en ACTIU i autònoms:

INSCRIPCIÓ cumplimentada i sellada. ( descarregar document 

+ Fotocòpia del DNI

+ Fotocòpia de la capçalera de la darrera nòmina o últim rebut d'autònoms

ens ho feu arribar al correu electrònic esec@esec.cat


Tornar al llistat


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |   Política de qualitat    |    Política de cookies    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos