e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos obertsCOM ATORGAR CRÈDIT COMERCIAL A CLIENTS, EVITAR IMPAGAMENTS I REDUIR LA MOROSITAT

Abans d’atorgar crèdit a clients, s’ha de conèixer com realitzar aquesta concessió als compradors i funcions de control del risc de crèdit per evitar els clients morosos i insolvents.

S’ha de capacitar els participants perquè coneguin els procediments preventius per reduir el risc de crèdit de clients quan es concedeixen ajornaments de pagament.

Es mostrarà com es podrà controlar l´evolució dels saldos de comptes per cobrar, detectar situacions anòmales, evitar la morositat dels clients i prendre decisions per prevenir possibles impagats.

 


ADREÇAT A:

Directors financers i administratius, directors comercials, crèdit managers, tresorers, caps de comptabilitat i facturació, caps i gestors de cobraments, directors i gerents de pimes, així com tots els professionals que tinguin com a funcions directes o indirectes la gestió dels cobraments a les empreses.

OBJECTIUS:

1) Explicar com realitzar la concessió de crèdits comercials als compradors i realitzar funcions de control del risc de crèdit per evitar als clients morosos i insolvents.

2) Capacitar els participants perquè coneguin els procediments preventius per reduir el risc de crèdit de clients quan es concedeixen ajornaments de pagament.


PROGRAMA

1. Els riscos de les operacions comercials i els pagaments diferits.

2. Aspectes fonamentals de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de Lluita contra la Morositat en les Operacions Comercials com a marc per a les relacions entre proveïdors i clients.

3. Els costos de les vendes a crèdit, el cost dels impagats i els crèdits incobrables.

4. El cobrament puntual de totes les factures, clau de la rendibilitat de tot negoci.

5. La gestió del Període Mitjà de Cobraments com a objectiu estratègic.

6. Què són les polítiques de crèdit i com establir-les.

7. Com fer l´estudi de la solvència i capacitat de pagament d´un futur client.

8. Com fer l´atorgament de crèdits a clients.

9. Com establir el crèdit necessari i el límit de crèdit.

10. Els procediments per minorar els riscos de clients i evitar impagats.

11. El control del crèdit a clients i del risc viu.

12. Els diferents tipus d´assegurances de crèdit; avantatges i inconvenients.

13. Els informes comercials investigats i les fonts d´informació sobre futurs clients.

14. Les garanties per protegir-se dels impagaments; avals, fiadors i altres documents de garantia.

15. El crèdit manager i les seves funcions.


Durada: 8 hores

DADES DE CURS

 11 i 13 de novembre, dilluns i dimecres de 15h a 19h

ESEC Centre de Formació, c/ Concepcio 40 de Sabadell

El nostre docent: Sr. Pere Brachfield. Soci-Director de Brachfield & Morosólogos Asociados i Director de Estudios de la PMCMVols saber més del nostre docent??

Preu:  192€- Curs BONIFICABLE
Totes les empreses poden recuperar 104€.

Aquests preus inclouen la gestió del crèdit bonificable.

Autònoms i aturats:  163,20€. No poden acollir-se a la bonificació. INSCRIPCIÓ:

Condicions de matriculació:

1. L'import de la matrícula haurà de quedar abonat, com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici del curs, mitjançant qualsevol de les possibilitats indicades al full d'inscripció (transferència, domiciliació bancària, xec, ...)

2. En el cas que la matrícula es faci efectiva mitjançant transferència bancària, cal fer arribar una còpia del comprovant 48h abans de l'inici del curs.

3. Anul·lacions de matrícula:

  • Comunicada amb un mínim de tres dies abans de l’inici del curs: devolució del 50% de l’import de la matrícula.
  • En qualsevol cas l’alumne podrà cedir la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a ESEC les dades del nou participant.
  • No s’abonarà l’import si es produeix una baixa un cop iniciat el curs.


4. Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació. En el cas que la seva inscripció es veiés afectada per aquesta limitació li faríem saber al més aviat possible.

Data màxima inscripció: 3 dies hàbils abans de l'inici del curs.

5. ESEC es reserva el dret d'anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.
6. Es lliurarà un certificat d'assistència a qui assisteixi com a mínim el 80% d'hores lectives.


Quin és el seu estat laboral?
La seva empresa està associada a:
Factura a nom de:
Com ens ha conegut:
Accepto les condicions de la matriculació.

En cas de dubte o aclariment podeu contactar amb esec@esec.catTornar al llistat


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |    Política de cookies    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos